Schrif­te­lijke vragen Gratis plastic tasjes in Utrecht


Indiendatum: 8 dec. 2014

Schriftelijke vragen 141/2014

Op 2 december 2014 stond in het AD UN een interview met een van de initiatiefnemers van het project Kies je Tasje (www.kiesjetasje.nl). Dit project heeft tot doel: weg met alle plastic tassen, te beginnen in Utrecht.

Ook de Partij voor de Dieren is voorstander van het terugdringen van het gebruik van plastic tassen en wil dat er in Utrecht een einde komt aan het verstrekken van gratis plastic tassen in winkels. In plaats daarvan worden consumenten gestimuleerd gebruik te maken van tassen van duurzame materialen.

In Nederland gaan er meer dan 1,4 miljard plastic tasjes over de toonbank. Deze worden voor het overgrote deel (rond de 1 miljard) gratis verstrekt. Dit komt neer op 260 tasjes per persoon per jaar, die doorgaans direct na gebruik worden weggegooid[1]. Gemiddeld wordt slechts 1 op de 200 tasjes door de consument hergebruikt[2]. Op 4 december kondigde staatssecretaris Mansveld aan dat er binnen een jaar een verbod komt op het verstrekken van gratis plastic tasjes (www.telegraaf.nl/binnenland/23410898/___Verbod_op_gratis_plastic_tasjes___.html).

Op basis van het bovenstaande heeft de PvdD de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN over Kies je Tasje?

2. Is het college het met de initiatiefnemers en de PvdD eens dat er veel teveel gratis plastic tasjes worden verstrekt in de Utrechtse winkels? Zo nee, waarom niet?

3. Welke maatregelen neemt de gemeente Utrecht nu al om het verstrekken van gratis plastic tasjes door Utrechtse winkels te ontmoedigen? Indien u geen maatregelen neemt: waarom niet?3.

4. Houdt de gemeente bij hoeveel plastic tasjes er (naar schatting) in Utrecht jaarlijks van straat, uit de Utrechtse wateren en uit de Utrechtse natuur worden geplukt door medewerkers van Stadswerken? Zo ja, kunt u hier meer informatie over geven?

5. Is het college bereid het initiatief Kies je Tasje te ondersteunen door winkeliers op te roepen geen gratis plastic tasjes meer te verstrekken, vooruitlopend op het eventuele landelijke verbod? Zo nee, waarom niet?

PvdD Amsterdam diende in 2011 een voorstel in voor een ‘tassentaks’ om het verstrekken van gratis plastic tasjes door winkels tegen te gaan. Ook voert de gemeente Amsterdam op verzoek van de PvdD een project uit waarin Amsterdamse daklozen herbruikbare tassen, Do Goodie Bags, verkopen in een aantal supermarktketens ( https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8051/duurzame-draagtas-wordt-werkelijkheid). De eerste reacties hierop zijn enthousiast. Niet alleen vanwege de milieuwinst, maar ook vanwege de steun aan de Amsterdamse daklozen.

6. Wat vindt het college van het initiatief in Amsterdam om daklozen Do Goodie Bags te laten verkopen als ontmoediging van het verstrekken van plastic tasjes? Is het college bereid te onderzoeken of dit ook in Utrecht mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.kiesjetasje.nl

[2] http://recyclingnetwerk.org/wp-content/uploads/2013/06/PDF-Notitie-Plastic-tasjes-Recycling-Netwerk.pdf

[3]
http://www.langlevejehuis.nl/blog/do-goodie-bag.html

Indiendatum: 8 dec. 2014
Antwoorddatum: 17 feb. 2015

Schriftelijke vragen 141/2014

Op 2 december 2014 stond in het AD UN een interview met een van de initiatiefnemers van het project Kies je Tasje (www.kiesjetasje.nl). Dit project heeft tot doel: weg met alle plastic tassen, te beginnen in Utrecht.

Ook de Partij voor de Dieren is voorstander van het terugdringen van het gebruik van plastic tassen en wil dat er in Utrecht een einde komt aan het verstrekken van gratis plastic tassen in winkels. In plaats daarvan worden consumenten gestimuleerd gebruik te maken van tassen van duurzame materialen.

In Nederland gaan er meer dan 1,4 miljard plastic tasjes over de toonbank. Deze worden voor het overgrote deel (rond de 1 miljard) gratis verstrekt. Dit komt neer op 260 tasjes per persoon per jaar, die doorgaans direct na gebruik worden weggegooid[1]. Gemiddeld wordt slechts 1 op de 200 tasjes door de consument hergebruikt[2]. Op 4 december kondigde staatssecretaris Mansveld aan dat er binnen een jaar een verbod komt op het verstrekken van gratis plastic tasjes (www.telegraaf.nl/binnenland/23410898/___Verbod_op_gratis_plastic_tasjes___.html).

Op basis van het bovenstaande heeft de PvdD de volgende vragen:

1. Kent u het bericht in het AD UN over Kies je Tasje?

Antwoord: Ja.

2. Is het college het met de initiatiefnemers en de PvdD eens dat er veel teveel gratis plastic tasjes worden verstrekt in de Utrechtse winkels? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja.

3. Welke maatregelen neemt de gemeente Utrecht nu al om het verstrekken van gratis plastic tasjes door Utrechtse winkels te ontmoedigen? Indien u geen maatregelen neemt: waarom niet?

Antwoord: De gemeente Utrecht heeft geen instrumenten om het verstrekken van plastic tasjes te ontmoedigen. Winkeliers moeten dat op dit moment nog zelf doen. Binnen een jaar komt er echter een wettelijk verbod op gratis plastic tasjes. Dat kondigde staatssecretaris Wilma Mansveld (Milieu) op donderdag 4 december 2014 in de Tweede Kamer aan.

Er is ook Europese regelgeving in de maak om het gebruik van milieuvervuilende plastic tassen drastisch te beperken. Daar is op 17 november 2014 toe besloten. De staatssecretaris heeft aangegeven daar niet op te willen wachten.

4. Houdt de gemeente bij hoeveel plastic tasjes er (naar schatting) in Utrecht jaarlijks van straat, uit de Utrechtse wateren en uit de Utrechtse natuur worden geplukt door medewerkers van Stadswerken? Zo ja, kunt u hier meer informatie over geven?

Antwoord: De gemeente Utrecht heeft geen eigen cijfers over ingezamelde hoeveelheden plastic tasjes die uit de openbare ruimte worden verwijderd. Waar we wel iets over kunnen zeggen is het plastic in het restafval. Uit de Utrechtse sorteeranalyses blijkt dat er ongeveer 8% kunststof verpakkingen in het restafval zitten. Plastic tasjes maken daar deel van uit. Helaas weten we het aandeel plastic tasjes hierin niet uit Utrechtse analyses: dit wordt niet apart geteld. Wel zijn er landelijke analyses van Rijkswaterstaat. Hieruit blijkt dat het aandeel draagtassen in het Nederlandse restafval op gemiddeld 0,9% ligt.

5. Is het college bereid het initiatief Kies je Tasje te ondersteunen door winkeliers op te roepen geen gratis plastic tasjes meer te verstrekken, vooruitlopend op het eventuele landelijke verbod? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja. De landelijke overheid is al in overleg met winkeliers om het aantal plastic tasjes dat wordt meegegeven aan klanten te verminderen. Winkeliers moeten hiertoe een plan opstellen. Wij zullen in de reguliere gesprekken die we hebben met lokale winkeliers het initiatief Kies je Tasje onder de aandacht brengen.

PvdD Amsterdam diende in 2011 een voorstel in voor een ‘tassentaks’ om het verstrekken van gratis plastic tasjes door winkels tegen te gaan. Ook voert de gemeente Amsterdam op verzoek van de PvdD een project uit waarin Amsterdamse daklozen herbruikbare tassen, Do Goodie Bags, verkopen in een aantal supermarktketens (https://amsterdam.partijvoordedieren.nl/recent/news/i/8051/duurzame-draagtas-wordt-werkelijkheid). De eerste reacties hierop zijn enthousiast. Niet alleen vanwege de milieuwinst, maar ook vanwege de steun aan de Amsterdamse daklozen.

6. Wat vindt het college van het initiatief in Amsterdam om daklozen Do Goodie Bags te laten verkopen als ontmoediging van het verstrekken van plastic tasjes? Is het college bereid te onderzoeken of dit ook in Utrecht mogelijk is? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: De gemeente Amsterdam heeft voor het maken en verspreiden van de handige Do Goodie Bag een eenmalige subsidie verleend aan Stichting Z!, de uitgever van de Amsterdamse straatkrant. De Do Goodie Bags worden (ook via internet[3]) verkocht voor 5 euro per stuk. Om die reden en vanwege het ontbreken van dekking zien wij geen mogelijkheid hierin een initiatief te nemen. We kunnen ons voorstellen, dat zo’n Utrechts initiatief via het initiatievenfonds (in oprichting) kans van slagen heeft. Medio 2015 worden de voorwaarden van dit initiatievenfonds helder, in samenspraak met de initiatiefnemers in de stad.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

[1] www.kiesjetasje.nl

[2] http://recyclingnetwerk.org/wp-content/uploads/2013/06/PDF-Notitie-Plastic-tasjes-Recycling-Netwerk.pdf

[3] http://www.langlevejehuis.nl/blog/do-goodie-bag.html

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bomenkap Europaweg

Lees verder

Mondelinge vragen Aan te leggen parkeerterrein Mereveldseweg

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer