Monde­linge vragen Problemen met de PGB’s


Indiendatum: 5 mrt. 2015

Het regent klachten over de uitbetaling van zorgverleners die werken vanuit het PGB. De SP is blij dat er bij het Rijk inmiddels veel gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Daar ligt immers ook de fout. Echter, dit voorkomt nog niet dat er mensen zijn die met acute financiële problemen zitten op dit moment. Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het PGB. Als betrouwbare overheid kun je daarom niet wegkijken voor deze verantwoordelijkheid. Daarom vragen de fracties van de SP, VVD, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en CU oplossingen vanuit de gemeente Utrecht.

In Utrecht zijn zo’n 2.000 PGB-houders vanuit de WMO en de Jeugdwet.

1. Is de wethouder bekend met het aantal zorgverleners dat de maand januari nog niet uitbetaald heeft gekregen? Zo ja, hoeveel zijn dit? Zo nee, is de wethouder bereid dit aantal op korte termijn uit te zoeken en aan de Raad te rapporteren?

2. Is de wethouder bereid om, in navolging van de gemeentes Woerden, Den Bosch, Almere en Maastricht, voorschotten uit te betalen aan de zorgverleners die op dit moment in acute financiële problemen zitten of hierin dreigen te geraken? Zo nee, waarom niet?

De fracties van SP, VVD, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en CU vinden dat de Utrechtse webpagina over het PGB onvolledig is. Zo staat er geen duidelijke instructie voor het aanvragen van een PGB, is onvolledig beschreven onder welke voorwaarden je een PGB kunt krijgen en staat er geen actuele informatie over de huidige uitbetalingsproblemen op. Onderstaande fracties vinden dat de burgers in Utrecht beter geïnformeerd moeten worden en hebben daarom nog de volgende vragen:

3. Is de wethouder bereid om de gemeentelijke website uit te breiden met meer informatie, instructies en voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

4. Is de wethouder daarnaast bereid om iets over de problemen betreffende de uitbetaling van de PGB’s te melden met daarbij een instructie wat de mensen die ermee te maken hebben, kunnen doen? Zo nee, waarom niet?

Hilde Koelmans (SP)
Eva van Esch (PvdD)
Judith Tielen (VVD)
Marlene de Regt (GroenLinks)
Marleen Haage (PvdA)
Marloes Metaal (CDA)
Maarten van Ooijen (CU)

Indiendatum: 5 mrt. 2015
Antwoorddatum: 5 mrt. 2015

Het regent klachten over de uitbetaling van zorgverleners die werken vanuit het PGB. De SP is blij dat er bij het Rijk inmiddels veel gedaan wordt om de problemen zo snel mogelijk te verhelpen. Daar ligt immers ook de fout. Echter, dit voorkomt nog niet dat er mensen zijn die met acute financiële problemen zitten op dit moment. Volgens de WMO is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van het PGB. Als betrouwbare overheid kun je daarom niet wegkijken voor deze verantwoordelijkheid. Daarom vragen de fracties van de SP, VVD, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en CU oplossingen vanuit de gemeente Utrecht.

In Utrecht zijn zo’n 2.000 PGB-houders vanuit de WMO en de Jeugdwet.

1. Is de wethouder bekend met het aantal zorgverleners dat de maand januari nog niet uitbetaald heeft gekregen? Zo ja, hoeveel zijn dit? Zo nee, is de wethouder bereid dit aantal op korte termijn uit te zoeken en aan de Raad te rapporteren?

Ik ben niet op de hoogte van het aantal zorgverleners dat niet uitbetaald is. Er kunnen meerdere overeenkomsten gesloten zijn met mensen met een PGB. Die zijn bekend bij de SVB (Sociale VerzekeringsBank), maar niet bij de gemeente. Als bekend is dat er geen betalingen zijn overgemaakt gaat de SVB direct aan de slag. De gemeente heeft geen toegang tot facturen en andere financiële gegevens, dat doet de SVB.

2. Is de wethouder bereid om, in navolging van de gemeentes Woerden, Den Bosch, Almere en Maastricht, voorschotten uit te betalen aan de zorgverleners die op dit moment in acute financiële problemen zitten of hierin dreigen te geraken? Zo nee, waarom niet?

In Utrecht is het tijdig en goed ingeregeld. De gemeente heeft een goed contact met de SVB, men pakt direct knelpunten op. Als er acute problemen zijn, dan pakt de gemeente die direct op samen met de SVB. Deze week was er een acuut probleem met een PGB-houder en er is door de gemeente direct contact met SVB gezocht. Toen is er direct uitbetaald aan deze persoon. Onze ervaring is dat de SVB binnen 5 dagen betaalt, er is geen reden om een acute procedure te regelen. Als er signalen komen, dan komt de gemeente direct in actie samen met de SVB. De wethouder kan nog navragen of het goed wordt geregeld, maar dat is zeker het geval.

De fracties van SP, VVD, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA en CU vinden dat de Utrechtse webpagina over het PGB onvolledig is. Zo staat er geen duidelijke instructie voor het aanvragen van een PGB, is onvolledig beschreven onder welke voorwaarden je een PGB kunt krijgen en staat er geen actuele informatie over de huidige uitbetalingsproblemen op. Onderstaande fracties vinden dat de burgers in Utrecht beter geïnformeerd moeten worden en hebben daarom nog de volgende vragen:

3. Is de wethouder bereid om de gemeentelijke website uit te breiden met meer informatie, instructies en voorwaarden? Zo nee, waarom niet?

Dat kan, de wethouder zal kijken hoe de website uitgebreid kan worden. Er komt dan geen informatie over problemen met de SVB, maar er komt een link naar hun site. Op hun site staat uitgebreide informatie over wat er eventueel niet goed gaat.

4. Is de wethouder daarnaast bereid om iets over de problemen betreffende de uitbetaling van de PGB’s te melden met daarbij een instructie wat de mensen die ermee te maken hebben, kunnen doen? Zo nee, waarom niet?

NVT

Hilde Koelmans (SP)
Eva van Esch (PvdD)
Judith Tielen (VVD)
Marlene de Regt (GroenLinks)
Marleen Haage (PvdA)
Marloes Metaal (CDA)
Maarten van Ooijen (CU)

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Baggeren tijdens winterrust vissen en amfibieën

Lees verder

Schriftelijke vragen Energieverspilling sportclubs

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer