Monde­linge Vragen Regu­lering van wietteelt


Indiendatum: 21 mei 2015

Mondelinge vragen 1, 21 mei 2015

De Tweede Kamer heeft dinsdag j.l. motie nr. 104 aangenomen. Deze motie verzoekt de regering, ‘gemeenten geen enkele ruimte te geven om onderzochte plannen naar gereguleerde wietteelt ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren’. Gelukkig heeft het College inmiddels aangegeven gewoon door te blijven gaan met haar experiment, maar het lijkt de fracties van GroenLinks, PvdD, S&S, SP & D66 goed om ook andere mogelijkheden te verkennen. Naar aanleiding van het aannemen van de motie door de Tweede Kamer hebben wij de volgende vragen:

1. Wat is de reactie van het College op het aannemen van de motie?

In het afgelopen jaar zijn er verschillende gerechtelijke uitspraken gedaan waarin geen straffen zijn opgelegd tegen producenten en handelaren in en van softdrugs.

2. Deelt het College het standpunt van de GroenLinks, PvdD, S&S, SP & D66 fractie dat op basis van de ontstane jurisprudentie, in bepaalde gevallen strafvervolging door het OM jegens producenten en handelaren in en van softdrugs niet langer opportuun is? Zo neen, waarom niet?

3. Is het College bereid om in overleg te treden met het OM, zodat op basis van de genoemde jurisprudentie, gekomen kan worden tot duidelijke normen waaronder de handel en productie in en van softdrugs in Utrecht niet leidt tot strafvervolging? Zo neen, waarom niet?

Indiendatum: 21 mei 2015
Antwoorddatum: 21 mei 2015

De Tweede Kamer heeft dinsdag j.l. motie nr. 104 aangenomen. Deze motie verzoekt de regering, ‘gemeenten geen enkele ruimte te geven om onderzochte plannen naar gereguleerde wietteelt ook daadwerkelijk in de praktijk te realiseren’. Gelukkig heeft het College inmiddels aangegeven gewoon door te blijven gaan met haar experiment, maar het lijkt de fracties van GroenLinks, PvdD, S&S & D66 goed om ook andere mogelijkheden te verkennen. Naar aanleiding van het aannemen van de motie door de Tweede Kamer hebben wij de volgende vragen:

1. Wat is de reactie van het College op het aannemen van de motie?

Antwoord: We zetten de voorbereiding van het experiment voort. Het valt ons op dat in de constatering staat dat het gaat om gemeentelijke wietteelt, maar daar gaat het niet over. Een hele grote meerderheid heeft dit gewild, ook een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking. Dit ook om overlast en criminaliteit tegen te gaan. Wij gaan hier mee verder, een hoop gemeenten steunen dit. We kijken of we nog een keer onderzoek gaan laten uitvoeren. Er is in ieder geval juridisch ruimte voor.

In het afgelopen jaar zijn er verschillende gerechtelijke uitspraken gedaan waarin geen straffen zijn opgelegd tegen producenten en handelaren in en van softdrugs.

2. Deelt het College het standpunt van de GroenLinks, PvdD, S&S & D66 fractie dat op basis van de ontstane jurisprudentie, in bepaalde gevallen strafvervolging door het OM jegens producenten en handelaren in en van softdrugs niet langer opportuun is? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: Er wordt hier met name verwezen naar de uitspraak van de rechtbank in Groningen. Maar de Hoge Raad moet hier natuurlijk over beslissen. Het OM is tegen de uitspraak van de rechtbank in beroep gegaan, dus dat moeten we nog even afwachten. Op rechtbankniveau ziet men in ieder geval dat de houdbaarheidsdatum van het huidige systeem verlopen is.

3. Is het College bereid om in overleg te treden met het OM, zodat op basis van de genoemde jurisprudentie, gekomen kan worden tot duidelijke normen waaronder de handel en productie in en van softdrugs in Utrecht niet leidt tot strafvervolging? Zo neen, waarom niet?

Antwoord: We doen ons best dit op een goede manier af te handelen en natuurlijk gaan we dan in overleg met het OM.