Monde­linge vragen over het instellen van een ener­gie­cri­sisteam


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 5, 31 maart 2022

De klimaatcrisis en de stijgende olie- en gasprijzen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne zorgen voor een ongekend hoge urgentie om als stad snelle en concrete stappen te zetten op het vlak van energiebesparing en het tegengaan van energiearmoede. Vaak kunnen huishoudens al met relatief simpele maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrippen, radiatorfolie, plaatsen van LED-lampen, afstellen van CV-ketels, etc. direct geholpen worden met het verduurzamen van de woning. Naast een lagere energierekening, levert dit ook nog eens een lager energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot op.

Andere steden, zoals Amsterdam gaan daarom aan de slag met een zogenaamde ‘fixbrigade’ die huishoudens met de laagste inkomens direct gaat helpen met het energiebesparing en isoleren van hun woning.

D66, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD zien graag dat er op zeer korte termijn ook in Utrecht werk wordt gemaakt van het instellen van een dergelijk team dat er concreet voor kan zorgen dat woningen van de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede direct worden geholpen met concrete maatregelen. Hiertoe hebben wij onlangs ook

1. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat juist bij de woningen van huishoudens die te maken hebben met energiearmoede, als eerste geholpen moeten worden met het verduurzamen van hun woning, om zo ook de stijgende energierekening te temperen?

2. Deelt de wethouder het nut en de noodzaak van een energiecrisisteam dat deze huishoudens op korte termijn helpt met concrete energiebesparende maatregelen bij woningen?

3. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat deze hulp het beste geboden kan worden door concrete acties in plaats van passief informeren?

4. Heeft de wethouder zicht op bestaande buurtprojecten waarbij een dergelijk initiatief eventueel op korte termijn al kan aansluiten?

5. Is de wethouder bereid om, in samenwerking met woningcorporaties en/of bestaande buurtprojecten, op korte termijn een energiecrisisteam in het leven te roepen dat de meest kwetsbare huishoudens gaat helpen met het verduurzamen van de woning?

6. Welk resultaat is er afgelopen weken al geboekt in het terugdringen van onnodig energieverbruik van het eigen gemeentelijke vastgoed?

7. Welke stappen kan de wethouder nog ondernemen met betrekking tot het – op de korte termijn - verlagen van het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed?

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD

Indiendatum: 31 mrt. 2022
Antwoorddatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 5, 31 maart 2022

De klimaatcrisis en de stijgende olie- en gasprijzen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne zorgen voor een ongekend hoge urgentie om als stad snelle en concrete stappen te zetten op het vlak van energiebesparing en het tegengaan van energiearmoede. Vaak kunnen huishoudens al met relatief simpele maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrippen, radiatorfolie, plaatsen van LED-lampen, afstellen van CV-ketels, etc. direct geholpen worden met het verduurzamen van de woning. Naast een lagere energierekening, levert dit ook nog eens een lager energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot op.

Andere steden, zoals Amsterdam gaan daarom aan de slag met een zogenaamde ‘fixbrigade’ die huishoudens met de laagste inkomens direct gaat helpen met het energiebesparing en isoleren van hun woning.

D66, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD zien graag dat er op zeer korte termijn ook in Utrecht werk wordt gemaakt van het instellen van een dergelijk team dat er concreet voor kan zorgen dat woningen van de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede direct worden geholpen met concrete maatregelen. Hiertoe hebben wij onlangs ook

1. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat juist bij de woningen van huishoudens die te maken hebben met energiearmoede, als eerste geholpen moeten worden met het verduurzamen van hun woning, om zo ook de stijgende energierekening te temperen?

Wij zijn het natuurlijk met deze fracties eens dat op dit moment de energieprijzen de pan uit rijzen. Dat is vooral voor mensen met een slechte woning en voor mensen met een laag inkomen een serieus probleem. Wij hebben de raad
daarover al in januari jl. geïnformeerd. Toen hebben wij opgesomd wat wij daar allemaal aan doen.

2. Deelt de wethouder het nut en de noodzaak van een energiecrisisteam dat deze huishoudens op korte termijn helpt met concrete energiebesparende maatregelen bij woningen?

Ook wij hebben zo'n crisisteam, maar dat heet niet zo. Bij ons voert JMA dat uit. Bij ons worden Energieboxen verstrekt. Wij geven er de voorkeur aan om zo'n Energiebox te verstrekken, inclusief advies. Wij noemen dat "Energiebox plus". Als mensen dat niet zelf willen doen, maar iemand over de vloer willen krijgen, kunnen zij het team over de vloer krijgen om dit soort maatregelen bij hen te treffen.

3. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat deze hulp het beste geboden kan worden door concrete acties in plaats van passief informeren?

Het is de vragenstellers te doen om de kleinere maatregelen en niet zozeer over renovatie en dergelijke. Wij komen daarop terug.

4. Heeft de wethouder zicht op bestaande buurtprojecten waarbij een dergelijk initiatief eventueel op korte termijn al kan aansluiten?

Het aanbod is stadsbreed. Iedereen mag hiervoor bij ons aankloppen. Wij hebben via de corporaties goede lijntjes, maar ook via de afdeling Werk en Inkomen proberen wij mensen met een laag inkomen op te sporen. Ook mensen met een koophuis die last hebben van de energierekening mogen bij ons aankloppen. Buurtinitiatieven zijn eveneens van harte welkom. Ook zij zijn bij ons aangesloten, net als Al Amal, om mensen in nood op te sporen.

5. Is de wethouder bereid om, in samenwerking met woningcorporaties en/of bestaande buurtprojecten, op korte termijn een energiecrisisteam in het leven te roepen dat de meest kwetsbare huishoudens gaat helpen met het verduurzamen van de woning?

Zie antwoord 4

6. Welk resultaat is er afgelopen weken al geboekt in het terugdringen van onnodig energieverbruik van het eigen gemeentelijke vastgoed?

Als ik het goed begrijp, gaat het ook hierbij eerder over gebruik en gedrag dan over renovaties. Het is goed als men zich realiseert dat er bij een vastgoedorganisatie twee categorieën zijn: óf de gemeente zit zelf in een pand, óf de gemeente heeft huurders. Het is in deze tijd heel goed om ons bewust te zijn van het gedrag, het gebruik, de temperatuur en het elektriciteitsgebruik van de bewoners. Het is goed om de gebruikers en huurders op te roepen daar extra scherp op te letten. Ik neem niet aan dat de vragenstellers bedoelen dat wij binnen een paar weken een renovatie op poten zetten, want renovaties hebben meer tijd nodig.

7. Welke stappen kan de wethouder nog ondernemen met betrekking tot het – op de korte termijn - verlagen van het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed?

Geen antwoord

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD