Monde­linge vragen over het instellen van een ener­gie­cri­sisteam


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 5, 31 maart 2022

De klimaatcrisis en de stijgende olie- en gasprijzen als gevolg van de invasie van Rusland in Oekraïne zorgen voor een ongekend hoge urgentie om als stad snelle en concrete stappen te zetten op het vlak van energiebesparing en het tegengaan van energiearmoede. Vaak kunnen huishoudens al met relatief simpele maatregelen, zoals het plaatsen van tochtstrippen, radiatorfolie, plaatsen van LED-lampen, afstellen van CV-ketels, etc. direct geholpen worden met het verduurzamen van de woning. Naast een lagere energierekening, levert dit ook nog eens een lager energieverbruik en vermindering van de CO2-uitstoot op.

Andere steden, zoals Amsterdam gaan daarom aan de slag met een zogenaamde ‘fixbrigade’ die huishoudens met de laagste inkomens direct gaat helpen met het energiebesparing en isoleren van hun woning.

D66, Partij voor de Dieren, PvdA en VVD zien graag dat er op zeer korte termijn ook in Utrecht werk wordt gemaakt van het instellen van een dergelijk team dat er concreet voor kan zorgen dat woningen van de huishoudens die te maken hebben met energiearmoede direct worden geholpen met concrete maatregelen. Hiertoe hebben wij onlangs ook

1. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat juist bij de woningen van huishoudens die te maken hebben met energiearmoede, als eerste geholpen moeten worden met het verduurzamen van hun woning, om zo ook de stijgende energierekening te temperen?

2. Deelt de wethouder het nut en de noodzaak van een energiecrisisteam dat deze huishoudens op korte termijn helpt met concrete energiebesparende maatregelen bij woningen?

3. Is de wethouder het met D66, de Partij voor de Dieren, PvdA, en VVD eens dat deze hulp het beste geboden kan worden door concrete acties in plaats van passief informeren?

4. Heeft de wethouder zicht op bestaande buurtprojecten waarbij een dergelijk initiatief eventueel op korte termijn al kan aansluiten?

5. Is de wethouder bereid om, in samenwerking met woningcorporaties en/of bestaande buurtprojecten, op korte termijn een energiecrisisteam in het leven te roepen dat de meest kwetsbare huishoudens gaat helpen met het verduurzamen van de woning?

6. Welk resultaat is er afgelopen weken al geboekt in het terugdringen van onnodig energieverbruik van het eigen gemeentelijke vastgoed?

7. Welke stappen kan de wethouder nog ondernemen met betrekking tot het – op de korte termijn - verlagen van het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed?

Ralph Peters, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Gertjan te Hoonte, VVD