Monde­linge vragen Toiletten bij Amel­is­weerd


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 4, 31 maart 2022

Afgelopen zomer heeft de gemeente Utrecht van april tot en met oktober een toiletwagen geplaatst op de Rijnweide, één van de drukbezochte ligweides aan het water op Rhijnauwen. Bij de parkeerplaatsen werden Dixies geplaatst. Deze toiletten werden door steeds meer vaste recreanten gevonden. Deze maatregel was getroffen omdat door de Covid maatregelen, steeds meer mensen naar Amelisweerd gingen. Het leek erop dat er dit jaar geen tijdelijke toiletvoorziening geregeld werd. Gelukkig hebben we inmiddels vernomen dat er in de komende weken toch toiletten geplaatst gaan worden. Dat is fijn, want door het mooie weer, wordt Amelisweerd weer goed bezocht.

Het plaatsen van openbare toiletten is ook in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Utrecht op het gemak’ van de VVD en D66 waarin wordt gevraagd om voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen in Utrecht aan te bieden.

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP en VVD hebben daarom de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er inderdaad op zeer korte termijn toiletvoorzieningen worden geplaatst? En gaat het dan om Dixies of mobiele toiletwagens? En waar komen deze te staan?

2. Deelt het college de mening dat voldoende, schone, toegankelijke toiletvoorzieningen wenselijk zijn, ook nu de Corona maatregelen grotendeels zijn afgeschaft?

3. Kan het college toezeggen dat deze tijdelijke toiletvoorzieningen standaard worden geplaatst in het seizoen?

4. Ziet het college mogelijkheden om een permanente toiletvoorziening te realiseren (bv op de parkeerplaats, niet ten koste van groen en rekening houdend met de ondergrond)?

Tot slot zien we een enorme toename van zwerfafval, steeds meer mensen laten ter plekke pizza’s en ander eten bezorgen en kunnen hun afval niet kwijt in de kleine afvalbakken die er staan.

5. Is het mogelijk op de fietsparkeerplekken op het landgoed grote afvalcontainers voor restafval, papier en glas te plaatsen waar mensen hun afval kwijt kunnen?

6. Ziet u mogelijkheden het plaatsen van afvalcontainers te combineren met informatie om bezoekers te stimuleren hun hoeveelheid afval te beperken?

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Yvonne Hessel, SP
Marijn de Pagter, VVD