Monde­linge vragen Toiletten bij Amel­is­weerd


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 4, 31 maart 2022

Afgelopen zomer heeft de gemeente Utrecht van april tot en met oktober een toiletwagen geplaatst op de Rijnweide, één van de drukbezochte ligweides aan het water op Rhijnauwen. Bij de parkeerplaatsen werden Dixies geplaatst. Deze toiletten werden door steeds meer vaste recreanten gevonden. Deze maatregel was getroffen omdat door de Covid maatregelen, steeds meer mensen naar Amelisweerd gingen. Het leek erop dat er dit jaar geen tijdelijke toiletvoorziening geregeld werd. Gelukkig hebben we inmiddels vernomen dat er in de komende weken toch toiletten geplaatst gaan worden. Dat is fijn, want door het mooie weer, wordt Amelisweerd weer goed bezocht.

Het plaatsen van openbare toiletten is ook in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Utrecht op het gemak’ van de VVD en D66 waarin wordt gevraagd om voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen in Utrecht aan te bieden.

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP en VVD hebben daarom de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er inderdaad op zeer korte termijn toiletvoorzieningen worden geplaatst? En gaat het dan om Dixies of mobiele toiletwagens? En waar komen deze te staan?

2. Deelt het college de mening dat voldoende, schone, toegankelijke toiletvoorzieningen wenselijk zijn, ook nu de Corona maatregelen grotendeels zijn afgeschaft?

3. Kan het college toezeggen dat deze tijdelijke toiletvoorzieningen standaard worden geplaatst in het seizoen?

4. Ziet het college mogelijkheden om een permanente toiletvoorziening te realiseren (bv op de parkeerplaats, niet ten koste van groen en rekening houdend met de ondergrond)?

Tot slot zien we een enorme toename van zwerfafval, steeds meer mensen laten ter plekke pizza’s en ander eten bezorgen en kunnen hun afval niet kwijt in de kleine afvalbakken die er staan.

5. Is het mogelijk op de fietsparkeerplekken op het landgoed grote afvalcontainers voor restafval, papier en glas te plaatsen waar mensen hun afval kwijt kunnen?

6. Ziet u mogelijkheden het plaatsen van afvalcontainers te combineren met informatie om bezoekers te stimuleren hun hoeveelheid afval te beperken?

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Yvonne Hessel, SP
Marijn de Pagter, VVD

Indiendatum: 31 mrt. 2022
Antwoorddatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 4, 31 maart 2022

Afgelopen zomer heeft de gemeente Utrecht van april tot en met oktober een toiletwagen geplaatst op de Rijnweide, één van de drukbezochte ligweides aan het water op Rhijnauwen. Bij de parkeerplaatsen werden Dixies geplaatst. Deze toiletten werden door steeds meer vaste recreanten gevonden. Deze maatregel was getroffen omdat door de Covid maatregelen, steeds meer mensen naar Amelisweerd gingen. Het leek erop dat er dit jaar geen tijdelijke toiletvoorziening geregeld werd. Gelukkig hebben we inmiddels vernomen dat er in de komende weken toch toiletten geplaatst gaan worden. Dat is fijn, want door het mooie weer, wordt Amelisweerd weer goed bezocht.

Het plaatsen van openbare toiletten is ook in lijn met het aangenomen initiatiefvoorstel ‘Utrecht op het gemak’ van de VVD en D66 waarin wordt gevraagd om voldoende (rolstoel-) toegankelijke openbare toiletvoorzieningen in Utrecht aan te bieden.

GroenLinks, Partij voor de Dieren, D66, SP en VVD hebben daarom de volgende vragen:

1. Kunt u bevestigen dat er inderdaad op zeer korte termijn toiletvoorzieningen worden geplaatst? En gaat het dan om Dixies of mobiele toiletwagens? En waar komen deze te staan?

De timing is wat ongelukkig. Wij hebben het eerste weekend al achter de rug. Ik kan vertellen dat de toiletten eraan komen, morgen of na het weekend. Het zullen dixies zijn, geen toiletwagens. Dat heeft ook een financiële achtergrond. Het is een beetje schrapen om dit voor elkaar te krijgen.

2. Deelt het college de mening dat voldoende, schone, toegankelijke toiletvoorzieningen wenselijk zijn, ook nu de Corona maatregelen grotendeels zijn afgeschaft?

Wij zijn net als u van mening dat voor op lange termijn voorzieningen gewenst zijn, het liefst vaste voorzieningen. Dat volgt uit het plan van aanpak "Utrecht op het gemak"; een resultaat van een initiatief van collega's van de nieuwe raad.

3. Kan het college toezeggen dat deze tijdelijke toiletvoorzieningen standaard worden geplaatst in het seizoen?

Binnenkort - in het tweede kwartaal - zal wethouder Diepeveen namens het college de raad informeren hoe het er met al die voorzieningen voorstaat, ook op de genoemde plek. Wij streven naar vaste voorzieningen. Dat zal niet van vandaag op morgen kunnen gebeuren, want dat is ook een financiële opgave en een kwestie van het vinden van een goede plek. Wij zullen ook met de collega's in Bunnik moeten overleggen. Een vaste voorziening zal vergunningsplichtig zijn.

4. Ziet het college mogelijkheden om een permanente toiletvoorziening te realiseren (bv op de parkeerplaats, niet ten koste van groen en rekening houdend met de ondergrond)?

Wij proberen een beetje in de geest van het plan van aanpak "Utrecht op het gemak" voor spreiding te zorgen. Wij proberen de afstanden tot de toiletten te beperken. Dat betekent dat wij een plekje zoeken dat niet te dicht bij de horecavoorzieningen is. Wij vragen de horecavoorzieningen hun toiletten ter beschikking te stellen van bezoekers. Wij zoeken naar plekken die de maaswijdte van de toiletten zo klein mogelijk maken. Het is de bedoeling dat de voorzieningen er tot en met de herfstvakantie staan.

Tot slot zien we een enorme toename van zwerfafval, steeds meer mensen laten ter plekke pizza’s en ander eten bezorgen en kunnen hun afval niet kwijt in de kleine afvalbakken die er staan.

5. Is het mogelijk op de fietsparkeerplekken op het landgoed grote afvalcontainers voor restafval, papier en glas te plaatsen waar mensen hun afval kwijt kunnen?

Wij doen een dagelijkse ronde voor het verwijderen van restafval, samen met de mensen van Reinaerde. Dat is op de piekmomenten in de coronatijd misschien niet voldoende duidelijk geworden. Wij zullen in het komende seizoen bekijken of dat voldoende is. Als de drukte uit de coronatijd zich vertaalt als het nieuwe normaal, zal het misschien nodig zijn om bij te schakelen, maar dat zullen wij dan proefondervindelijk doen.

6. Ziet u mogelijkheden het plaatsen van afvalcontainers te combineren met informatie om bezoekers te stimuleren hun hoeveelheid afval te beperken?

Wij vinden het een goede suggestie om te bekijken of wij mensen in woord en beeld kunnen stimuleren om óf hun afval goed weg te gooien óf om dat mee naar huis te nemen. Met die suggestie gaan wij aan de slag.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: De wethouder spreekt over de samenwerking met de horeca. De wethouder zegt met de horeca in gesprek te zijn en dat ook die hun toiletvoorzieningen ter beschikking moeten stellen. Is er ook overleg over de capaciteit daarvan? Het loopt bij hen over omdat wat zij beschikbaar hebben niet in verhouding is met de hoeveelheid bezoekers. Wordt daarmee rekening gehouden? Of moet er ook dichtbij een gemeentelijke voorziening komen?

Wij hebben altijd ingezet op en-en. Dat is ook het idee achter de hogenood-app: het zo dichtbij mogelijk mogelijk te maken om naar het toilet te gaan, door de voorzieningen die er zijn - ook al zijn die privé - aan te vullen met publieke voorzieningen. Dan zou het toch minder logisch zijn om die letterlijk naast elkaar te zetten. Ik ga ervan uit dat wij daarover met de horeca kunnen overleggen.

Rachel Heijne, GroenLinks
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Yvonne Hessel, SP
Marijn de Pagter, VVD

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Raadsbrief Evaluatie en Aanpak Eikenprocessierups 2021-2022

Lees verder

Mondelinge vragen over het instellen van een energiecrisisteam

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer