Monde­linge vragen Spreeuwen in Tuinwijk


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Een groep spreeuwen heeft een bomenrij in de wijk Tuinwijk uitgekozen om te overnachten. Het gaat helaas niet goed met de spreeuw in Nederland, onder meer doordat er in stedelijk gebied steeds minder nestplaatsen voor ze zijn. De spreeuw is dan ook een beschermde soort in het kader van de Wet Natuurbescherming en mag daarom niet verjaagd of verstoord worden.

Juist de hoge en dichte kruinen van de bomenrij in Tuinwijk maakt dit een aantrekkelijke verblijfplek. Helaas staat de bomenrij tussen twee schoolgebouwen, waardoor een grote hoeveelheid spreeuwenpoep een dikke laag op het schoolplein vormt. Dit deel van het schoolplein kan daarom niet meer gebruikt worden om te spelen en te bewegen en de sterke geur is hinderlijk, maar ook ongezond om in te ademen.

De school is inmiddels overgegaan tot de kap van drie bomen (zonder velvergunning, dit wordt nog onderzocht) en recent is er door de school een kapvergunning aangevraagd om nog eens 8 bomen te verwijderen. De bomen zijn echter ook van belang wegens hun natuur- en klimaatwaarde, om hittestress tegen te gaan, om geluid en licht te dempen en om een schuilplaats te bieden aan dieren. Oók coniferen hebben deze waarde.

Hoewel de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA wel degelijk vinden dat er een oplossing voor de ervaren overlast door de spreeuwenpoep moet komen, zien we kap van deze bomen niet als oplossing. Omdat er zoveel verschillende belangen spelen is volgens ons de gemeente aan zet om de scholen te ondersteunen bij een oplossing die zowel het belang van de bomen, de spreeuwen als van de leerlingen meeweegt. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Kan de wethouder toezeggen om de aangevraagde kapvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

2. Wat heeft de school tot nu toe ondernomen om de ervaren overlast tegen te gaan?

3. Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte van deze situatie en wat heeft de gemeente sindsdien gedaan om met de scholen tot een oplossing te komen?

4. Kan de wethouder toezeggen om de scholen te ondersteunen om het huidige seizoen met de spreeuwenpoep te overbruggen, bijvoorbeeld door de schoonmaak te faciliteren? Zo nee, waarom niet?

5. Kan de wethouder toezeggen om in overleg met in elk geval de school/scholen, en vertegenwoordigers van de afdelingen Ecologie, Groen, Onderwijshuisvesting en Volksgezondheid van de gemeente, en de Volgelbescherming in gesprek te gaan om tot een plan te komen de spreeuwenpoep in het komende seizoen te beperken? Zo nee, waarom niet?

6. Kan de wethouder toezeggen om daarbij in elk geval te onderzoeken welke andere locaties in de omgeving door het toevoegen van meer groen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor spreeuwen, om te voorkomen dat spreeuwen nog minder ruimte krijgen en hierdoor nog meer in aantal afnemen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ilse Raaijmakers, PvdA