Monde­linge vragen Spreeuwen in Tuinwijk


Indiendatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 2, 31 maart 2022

Een groep spreeuwen heeft een bomenrij in de wijk Tuinwijk uitgekozen om te overnachten. Het gaat helaas niet goed met de spreeuw in Nederland, onder meer doordat er in stedelijk gebied steeds minder nestplaatsen voor ze zijn. De spreeuw is dan ook een beschermde soort in het kader van de Wet Natuurbescherming en mag daarom niet verjaagd of verstoord worden.

Juist de hoge en dichte kruinen van de bomenrij in Tuinwijk maakt dit een aantrekkelijke verblijfplek. Helaas staat de bomenrij tussen twee schoolgebouwen, waardoor een grote hoeveelheid spreeuwenpoep een dikke laag op het schoolplein vormt. Dit deel van het schoolplein kan daarom niet meer gebruikt worden om te spelen en te bewegen en de sterke geur is hinderlijk, maar ook ongezond om in te ademen.

De school is inmiddels overgegaan tot de kap van drie bomen (zonder velvergunning, dit wordt nog onderzocht) en recent is er door de school een kapvergunning aangevraagd om nog eens 8 bomen te verwijderen. De bomen zijn echter ook van belang wegens hun natuur- en klimaatwaarde, om hittestress tegen te gaan, om geluid en licht te dempen en om een schuilplaats te bieden aan dieren. Oók coniferen hebben deze waarde.

Hoewel de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA wel degelijk vinden dat er een oplossing voor de ervaren overlast door de spreeuwenpoep moet komen, zien we kap van deze bomen niet als oplossing. Omdat er zoveel verschillende belangen spelen is volgens ons de gemeente aan zet om de scholen te ondersteunen bij een oplossing die zowel het belang van de bomen, de spreeuwen als van de leerlingen meeweegt. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Kan de wethouder toezeggen om de aangevraagde kapvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

2. Wat heeft de school tot nu toe ondernomen om de ervaren overlast tegen te gaan?

3. Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte van deze situatie en wat heeft de gemeente sindsdien gedaan om met de scholen tot een oplossing te komen?

4. Kan de wethouder toezeggen om de scholen te ondersteunen om het huidige seizoen met de spreeuwenpoep te overbruggen, bijvoorbeeld door de schoonmaak te faciliteren? Zo nee, waarom niet?

5. Kan de wethouder toezeggen om in overleg met in elk geval de school/scholen, en vertegenwoordigers van de afdelingen Ecologie, Groen, Onderwijshuisvesting en Volksgezondheid van de gemeente, en de Volgelbescherming in gesprek te gaan om tot een plan te komen de spreeuwenpoep in het komende seizoen te beperken? Zo nee, waarom niet?

6. Kan de wethouder toezeggen om daarbij in elk geval te onderzoeken welke andere locaties in de omgeving door het toevoegen van meer groen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor spreeuwen, om te voorkomen dat spreeuwen nog minder ruimte krijgen en hierdoor nog meer in aantal afnemen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ilse Raaijmakers, PvdA

Indiendatum: 31 mrt. 2022
Antwoorddatum: 31 mrt. 2022

Mondelinge vragen 2, 31 maart 2022

Een groep spreeuwen heeft een bomenrij in de wijk Tuinwijk uitgekozen om te overnachten. Het gaat helaas niet goed met de spreeuw in Nederland, onder meer doordat er in stedelijk gebied steeds minder nestplaatsen voor ze zijn. De spreeuw is dan ook een beschermde soort in het kader van de Wet Natuurbescherming en mag daarom niet verjaagd of verstoord worden.

Juist de hoge en dichte kruinen van de bomenrij in Tuinwijk maakt dit een aantrekkelijke verblijfplek. Helaas staat de bomenrij tussen twee schoolgebouwen, waardoor een grote hoeveelheid spreeuwenpoep een dikke laag op het schoolplein vormt. Dit deel van het schoolplein kan daarom niet meer gebruikt worden om te spelen en te bewegen en de sterke geur is hinderlijk, maar ook ongezond om in te ademen.

De school is inmiddels overgegaan tot de kap van drie bomen (zonder velvergunning, dit wordt nog onderzocht) en recent is er door de school een kapvergunning aangevraagd om nog eens 8 bomen te verwijderen. De bomen zijn echter ook van belang wegens hun natuur- en klimaatwaarde, om hittestress tegen te gaan, om geluid en licht te dempen en om een schuilplaats te bieden aan dieren. Oók coniferen hebben deze waarde.

Hoewel de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA wel degelijk vinden dat er een oplossing voor de ervaren overlast door de spreeuwenpoep moet komen, zien we kap van deze bomen niet als oplossing. Omdat er zoveel verschillende belangen spelen is volgens ons de gemeente aan zet om de scholen te ondersteunen bij een oplossing die zowel het belang van de bomen, de spreeuwen als van de leerlingen meeweegt. Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Kan de wethouder toezeggen om de aangevraagde kapvergunning niet te verlenen? Zo nee, waarom niet?

De overlast is hartstikke vervelend. Wij nemen die serieus, maar ook het kappen van bomen nemen wij serieus. Wij willen dat zo veel mogelijk voorkomen. Ik kan geen beslissing nemen op een vergunningaanvraag, maar kan wel zeggen dat wij zeer zwaarwegende bezwaren hebben tegen het omhakken van de bomen. Wij zullen de vergunningaanvraag zorgvuldig behandelen, maar het kappen van bomen vanwege overlast gebeurt in Utrecht niet.

2. Wat heeft de school tot nu toe ondernomen om de ervaren overlast tegen te gaan?

De school heeft verschillende instanties - RUD en provincie - benaderd met vragen over het verjagen van de vogels, maar heeft uiteindelijk haar toevlucht gezocht tot een kapvergunning. De school had het gevoel niet snel genoeg verder te komen.

3. Sinds wanneer is de gemeente op de hoogte van deze situatie en wat heeft de gemeente sindsdien gedaan om met de scholen tot een oplossing te komen?

Twee weken geleden is deze vraag bij ons terechtgekomen. Wij hebben deze week met de school overlegd. Samen hebben wij verkend wat de mogelijkheden zijn. Wij helpen de school bij het bekijken van andere mogelijkheden om van de overlast af te komen. Het lijkt erop dat het seizoen voorbij is en dat er een aantal maanden tijd is om met het oog op het volgende seizoen maatregelen te ontwikkelen.

4. Kan de wethouder toezeggen om de scholen te ondersteunen om het huidige seizoen met de spreeuwenpoep te overbruggen, bijvoorbeeld door de schoonmaak te faciliteren? Zo nee, waarom niet?

Zie antwoord 3

5. Kan de wethouder toezeggen om in overleg met in elk geval de school/scholen, en vertegenwoordigers van de afdelingen Ecologie, Groen, Onderwijshuisvesting en Volksgezondheid van de gemeente, en de Volgelbescherming in gesprek te gaan om tot een plan te komen de spreeuwenpoep in het komende seizoen te beperken? Zo nee, waarom niet?

Wij hebben het goede idee nu nog niet. Ik denk echter wel dat het zal lukken om samen iets te ontwikkelen.

6. Kan de wethouder toezeggen om daarbij in elk geval te onderzoeken welke andere locaties in de omgeving door het toevoegen van meer groen aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor spreeuwen, om te voorkomen dat spreeuwen nog minder ruimte krijgen en hierdoor nog meer in aantal afnemen? Zo nee, waarom niet?

Wij staan altijd open voor extra groen in de omgeving. Iedereen die goede ideeën heeft, mag dat laten weten. Ik waarschuw echter dat wij de stad sowieso willen vergroenen. Dat is hartstikke goed, maar zal waarschijnlijk voor deze casus geen oplossing zijn.

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: Het is fijn om te horen dat de gemeente hiermee aan de slag is gegaan en dat er al gesprekken zijn gevoerd. Ik vraag mij af of daarbij alle afdelingen zijn betrokken, dus behalve Onderwijshuisvesting ook Stadsecologie en Volksgezondheid. Is de Vogelbescherming benaderd?

Ik begrijp dat de stadsecoloog en de afdeling onderwijsvastgoed hierbij zijn betrokken, net als de Vogelbescherming. Of dat ook het geval is met Volksgezondheid, weet ik niet. Wij zijn hierover inderdaad met verscheidene collega's, disciplines en instanties in gesprek.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Ilse Raaijmakers, PvdA