Monde­linge vragen over staande houden door politie van cliënten uit de nood­opvang


Indiendatum: 26 mei 2016

In Utrecht is het lang beleid geweest dat cliënten die in de noodopvang verblijven (SNDVU, Ex Ama team, Huize Agnes, Stil) en een pasje kunnen laten zien van de noodopvang niet overgedragen worden door de reguliere politie aan de vreemdelingendienst (mits er geen strafbare feiten zijn gepleegd)

Helaas is dit beleid, dat altijd op ruime meerderheid van de raad kon rekenen, aan het “versloffen” Navraag leert ons dat er vanaf 2014 ongeveer 28 cliënten (maar wellicht meer) uit de noodopvang staande zijn gehouden en vervolgens overgedragen zijn aan de vreemdelingenpolitie. Ondanks het feit dat zij hun noodopvang pasje konden laten zien. Achteraf is gebleken dat bijna bij al deze mensen er geen sprake was van strafbare feiten, maar desondanks alsnog overgedragen werden aan de vreemdelingendienst. Sommigen van hen zitten dagenlang in een cel, sommigen worden dan vrij gelaten en sommigen worden overgeplaatst naar een detentiecentrum. De PvdA vindt dit een zeer onwenselijke situatie, in de eerste plaats voor de mensen zelf maar ook voor de politie die vervolgens veel administratieve rompslomp moet verwerken. Daarbij is het niet voor niks dat mensen in de noodopvang zitten: een groot deel van de mensen krijgt uiteindelijk een verblijfsvergunning.

Daarom de volgende vragen aan de burgemeester:

1. Herkent u deze cijfers? Zo nee, welke cijfers zijn u bekend?

2. Hoeveel cliënten uit de noodopvang heeft de reguliere politie vanaf 2014 staande gehouden en overgedragen aan de vreemdelingendienst?

3. Bent u het met de PvdA eens dat mensen die in de noodopvang zitten en geen strafbare feiten hebben gepleegd niet overgedragen zouden moeten worden aan de vreemdelingendienst? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het met de PvdA eens dat deze werkwijze voor niemand goed is?

5. Bent u bereid om in de driehoek de afspraken te “hernieuwen” waarbij het tonen van een pasje van de noodopvang genoeg zou moeten zijn? Zo nee waarom niet?

B.Dibi PvdA mede namens:

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
M. van Ooijen, ChristenUnie
M. Podt, D66
N. van Gemert, SP
P. van Corler, GroenLinks

Indiendatum: 26 mei 2016
Antwoorddatum: 26 mei 2016

In Utrecht is het lang beleid geweest dat cliënten die in de noodopvang verblijven (SNDVU, Ex Ama team, Huize Agnes, Stil) en een pasje kunnen laten zien van de noodopvang niet overgedragen worden door de reguliere politie aan de vreemdelingendienst (mits er geen strafbare feiten zijn gepleegd)

Helaas is dit beleid, dat altijd op ruime meerderheid van de raad kon rekenen, aan het “versloffen” Navraag leert ons dat er vanaf 2014 ongeveer 28 cliënten (maar wellicht meer) uit de noodopvang staande zijn gehouden en vervolgens overgedragen zijn aan de vreemdelingenpolitie. Ondanks het feit dat zij hun noodopvang pasje konden laten zien. Achteraf is gebleken dat bijna bij al deze mensen er geen sprake was van strafbare feiten, maar desondanks alsnog overgedragen werden aan de vreemdelingendienst. Sommigen van hen zitten dagenlang in een cel, sommigen worden dan vrij gelaten en sommigen worden overgeplaatst naar een detentiecentrum. De PvdA vindt dit een zeer onwenselijke situatie, in de eerste plaats voor de mensen zelf maar ook voor de politie die vervolgens veel administratieve rompslomp moet verwerken. Daarbij is het niet voor niks dat mensen in de noodopvang zitten: een groot deel van de mensen krijgt uiteindelijk een verblijfsvergunning.

Daarom de volgende vragen van de PvdA, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, GroenLinks en SP aan de burgemeester:

1. Herkent u deze cijfers? Zo nee, welke cijfers zijn u bekend?

De politie, in casu de vreemdelingenpolitie, administreert deze cijfers niet apart. Bij de gemeente zijn geen concrete cijfers bekend uit andere bronnen. De politie geeft aan dat het zelden voorkomt dat een vreemdeling wordt overgedragen aan de vreemdelingenpolitie zonder dat er sprake was van een daaraan voorafgaande verdenking van een strafbaar feit.

2. Hoeveel cliënten uit de noodopvang heeft de reguliere politie vanaf 2014 staande gehouden en overgedragen aan de vreemdelingendienst?

Zie antwoord 1

3. Bent u het met de PvdA eens dat mensen die in de noodopvang zitten en geen strafbare feiten hebben gepleegd niet overgedragen zouden moeten worden aan de vreemdelingendienst? Zo nee, waarom niet?

Onze inzet is en blijft dat als asielzoekers die kunnen aantonen tot de noodopvang te zijn toegelaten bij staandehouding waarbij geen criminele feiten spelen in vreemdelingrechtelijk opzicht met rust worden gelaten. Bij mensen die criminele activiteiten verricht hebben geldt dit niet.

4. Bent u het met de PvdA eens dat deze werkwijze voor niemand goed is?

Zie antwoord 3

5. Bent u bereid om in de driehoek de afspraken te “hernieuwen” waarbij het tonen van een pasje van de noodopvang genoeg zou moeten zijn? Zo nee waarom niet?

Onze inzet is en blijft gericht op een praktische handelswijze met betrokken partners die het bestaan van de noodopvang in Utrecht niet in gevaar brengt. De politie controleert niet zonder aanleiding in de noodopvang.

B.Dibi PvdA mede namens:

Eva van Esch, Partij voor de Dieren
M. van Ooijen, ChristenUnie
M. Podt, D66
N. van Gemert, SP
P. van Corler, GroenLinks

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen over het invoeren van de ja-ja sticker in Utrecht

Lees verder

Schriftelijke vragen SV Nieuw Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer