Schrif­te­lijke vragen over het invoeren van de ja-ja sticker in Utrecht


Indiendatum: 19 mei 2016

Schriftelijke vragen 93/2016

Op 20 april is in Amsterdam het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor de invoer van de ja-ja sticker aangenomen. Het voorstel kreeg brede steun in de gemeenteraad van de partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Het voorstel zorgt ervoor dat mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij ze daar zelf om vragen met een ja-ja sticker. De ja-ja sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem, waarbij mensen nu vragen om geen ongevraagde reclamepost te ontvangen via een nee-ja of nee-nee sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar.

De ja-ja sticker is dus goed voor het milieu, gezien er minder papier wordt verbruikt en daarmee samenhangend minder inkt voor het drukwerk, minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

De Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn benieuwd of er in Utrecht ook mogelijkheden zijn om het systeem met de ja-ja sticker in te voeren en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving[1] dat in Amsterdam het voorstel voor een ja-ja sticker door het college is omarmd en door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen? Zo nee, waarom niet?

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks eens dat een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja-ja sticker in Utrecht, inclusief de milieu- en lokale economische effecten? Zo nee, waarom niet?

[1] www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wil-je-nog-folders-amsterdam-dan-moet-je-een-jaja- sticker-aanvragen

Indiendatum: 19 mei 2016
Antwoorddatum: 23 jun. 2016

Schriftelijke vragen 93/2016


Op 20 april is in Amsterdam het initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren voor de invoer van de ja-ja sticker aangenomen. Het voorstel kreeg brede steun in de gemeenteraad van de partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP.

Het voorstel zorgt ervoor dat mensen geen ongevraagde reclamepost ontvangen, tenzij ze daar zelf om vragen met een ja-ja sticker. De ja-ja sticker zorgt voor een omkering van het huidige systeem, waarbij mensen nu vragen om geen ongevraagde reclamepost te ontvangen via een nee-ja of nee-nee sticker. Met deze omkering komt er een einde aan de verspilling die met het huidige systeem gepaard gaat. Huishoudens krijgen namelijk gemiddeld 33 ongevraagde folders per week. Dat staat gelijk aan 34 kilo papier per jaar.

De ja-ja sticker is dus goed voor het milieu, gezien er minder papier wordt verbruikt en daarmee samenhangend minder inkt voor het drukwerk, minder brandstof voor de verspreiding en de afvalverwerking.

De Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks zijn benieuwd of er in Utrecht ook mogelijkheden zijn om het systeem met de ja-ja sticker in te voeren en hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de berichtgeving[1] dat in Amsterdam het voorstel voor een ja-ja sticker door het college is omarmd en door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen?

Ja

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn het ermee eens dat het voorkomen van (papier)afval duurzamer en daardoor wenselijker is dan achteraf te moeten scheiden en recyclen.

3. Is het college het met de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks eens dat een opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen? Zo nee, waarom niet?

Wij kunnen ons voorstellen dat het opt-in systeem een effectieve manier is om de jaarlijkse kilo’s aan papierafval te verminderen. De gemeente Amsterdam gaat dit jaar de gevolgen van het invoeren van een ja-ja-sticker onderzoeken. Hieruit zal blijken in hoeverre het opt-in systeem daadwerkelijk de gewenste effecten oplevert.

4. Is het college bereid om onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja-ja sticker in Utrecht, inclusief de milieu- en lokale economische effecten? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zijn bereid dit te onderzoeken. Dit doen wij door in gesprek te blijven met Amsterdam en het onderzoek aldaar nauwlettend te volgen. Het gaat hierbij ook om de juridische haalbaarheid, de economische effecten voor bedrijven die gebruik maken van deze vorm van adverteren en de uitvoerbaarheid van een dergelijk nieuw systeem.

[1] www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/wil-je-nog-folders-amsterdam-dan-moet-je-een-jaja- sticker-aanvragen

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Buitenlesdagen en leren van de natuur

Lees verder

Mondelinge vragen over staande houden door politie van cliënten uit de noodopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer