Schrif­te­lijke vragen Buiten­les­dagen en leren van de natuur


Indiendatum: 26 apr. 2016

Schriftelijke vragen 77/2016

Op 12 april 2016 werd de eerste landelijke Buitenlesdag georganiseerd. Deze dag, waar 135 scholen aan meededen, stond in het teken van gezonde schoolpleinen. In Utrecht deed onder meer basisschool De Piramide mee, die in plaats van één les buiten, de hele dag kinderen buiten liet spelen, leren en ontdekken. De Buitenlesdag werd vol enthousiasme ontvangen, zowel door de leerlingen als de leraren.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u het artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad van 13 april 2016, over de Buitenlesdag en de enthousiaste reacties hierop?

Volgens de Amerikaanse wetenschapsjournalist Richard Louv lijden kinderen aan een ‘natuurtekortstoornis’ en dat brengt een gezonde ontwikkeling in gevaar. Omgevingspsycholoog en hoogleraar Natuurbeleving aan de Rijksuniversiteit Groningen Agnes van den Berg zegt: “Wie in zijn jeugd geleerd heeft van de natuur te houden, zal later eerder strijden voor het behoud ervan.”[1][2]

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met de natuur en hierdoor eerder genegen zijn die natuur te beschermen? Zo nee, waarom niet? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het beter en gezonder voor kinderen is om in het groen te spelen dan op beton/steen/rubber? Zo nee, waarom niet?

3. Het nieuwe schoolplein bij Basisschool De Piramide, met onder meer een moestuin en een speelveldje, is mede vormgegeven door de gemeente. Is het college van plan om nog meer scholen te helpen hun schooltuinen zo groen mogelijk in te kunnen richten (bijvoorbeeld ook met groene gevels) en zo ja, waar en hoeveel scholen? Zo nee, waarom niet?

4. Wat vindt het college van het initiatief Buitenlesdag (gezonde schoolpleinen) en kan of wil het college ook een rol spelen in het organiseren/ondersteunen ervan? Zo nee, waarom niet? Of speelt de gemeente Utrecht hier al een rol in? Zo ja, op welke manier(en)?

In het AD staat dat uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle leerkrachten graag vaker buiten les zouden willen geven, maar dat de middelen hiervoor vaak ontbreken. Natuurorganisatie IVN geeft aan dat het ministerie van OCW hier ook een rol in moet nemen.

5. Hoe ziet het college dit? Moet het ministerie hier volgens het college ook een rol innemen? En welke rol ziet het college hier voor de gemeente Utrecht weggelegd?

[1] www.jmouders.nl/vrije-tijd/spelen/buitenspelen/veel-kinderen-hebben-een-natuurtekort

[2] www.dgcommunicatie.nl/files/Ieder%20kind%20naar%20buiten%20def.pdf, 2012

Indiendatum: 26 apr. 2016
Antwoorddatum: 30 mei 2016

Schriftelijke vragen 77/2016

Op 12 april 2016 werd de eerste landelijke Buitenlesdag georganiseerd. Deze dag, waar 135 scholen aan meededen, stond in het teken van gezonde schoolpleinen. In Utrecht deed onder meer basisschool De Piramide mee, die in plaats van één les buiten, de hele dag kinderen buiten liet spelen, leren en ontdekken. De Buitenlesdag werd vol enthousiasme ontvangen, zowel door de leerlingen als de leraren.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Kent u het artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad van 13 april 2016, over de Buitenlesdag en de enthousiaste reacties hierop?

Nee

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het belangrijk is dat kinderen in aanraking komen met de natuur en hierdoor eerder genegen zijn die natuur te beschermen? Zo nee, waarom niet? En is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat het beter en gezonder voor kinderen is om in het groen te spelen dan op beton/steen/rubber? Zo nee, waarom niet?

Ja, als gemeente subsidiëren we Utrecht Natuurlijk. Deze organisatie brengt de natuur dichtbij en maakt Utrecht groener, gezonder en duurzamer voor alle Utrechters. Aan Utrechtse leerlingen bieden zij een uniek onderwijsprogramma boordevol natuurervaringen. Zij exploiteren ook steedes met kinderboerderij en speeltuin en stadstuinen. Deze locaties liggen verspreid over de stad.

Ja, het is voor kinderen beter en gezonder om in het groen te spelen.

3. Het nieuwe schoolplein bij Basisschool De Piramide, met onder meer een moestuin en een speelveldje, is mede vormgegeven door de gemeente. Is het college van plan om nog meer scholen te helpen hun schooltuinen zo groen mogelijk in te kunnen richten (bijvoorbeeld ook met groene gevels) en zo ja, waar en hoeveel scholen? Zo nee, waarom niet?

Nee, wij zijn niet verantwoordelijk voor de inrichting van de schoolpleinen. Hiervoor zijn de schoolbesturen verantwoordelijk. De Piramide heeft voor de inrichting van het schoolplein (financiële) ondersteuning gekregen vanuit het project Gezonde schoolpleinen. Vanuit dat project helpen Jantje Beton, Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid, het RIVM Centrum Gezond Leven, de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad tot eind 2016 in totaal zeventig scholen uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs met de realisatie van een Gezond Schoolplein.

We hebben een financiële bijdrage gegeven voor specifieke doeleinden (een watertap en ondersteuning van moestuinieren).

Hoewel vergroening geen beleidsdoel op zich is en scholen dus zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van het schoolplein, verlenen we, in geval van initiatieven van de scholen in voorkomende gevallen wel onze medewerking. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bij de scholen het Zand en de Pantarijn in Leidsche Rijn.

4. Wat vindt het college van het initiatief Buitenlesdag (gezonde schoolpleinen) en kan of wil het college ook een rol spelen in het organiseren/ondersteunen ervan? Zo nee, waarom niet? Of speelt de gemeente Utrecht hier al een rol in? Zo ja, op welke manier(en)?

We vinden dit een goed initiatief. Verschillende partijen dragen samen bij aan de realisatie van gezonde schoolpleinen. Dit geeft leerlingen de ruimte om te leren, bewegen en spelen. Dat heeft een gunstig effect op de gezondheid, concentratie en leerprestaties en draagt bij aan een gezonde start voor kinderen.

De gemeente speelt geen rol in de organisatie of ondersteuning van de Buitenlesdagen. Zoals hierboven genoemd spelen andere partijen en de scholen zelf hierin een rol.

5. In het AD staat dat uit onderzoek blijkt dat vrijwel alle leerkrachten graag vaker buiten les zouden willen geven, maar dat de middelen hiervoor vaak ontbreken. Natuurorganisatie IVN geeft aan dat het ministerie van OCW hier ook een rol in moet nemen. Hoe ziet het college dit? Moet het ministerie hier volgens het college ook een rol innemen? En welke rol ziet het college hier voor de gemeente Utrecht weggelegd?

Nee, de wijze waarop scholen hun lessen vormgeven is de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Noch het ministerie, noch wij hebben hierin een rol.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Kwetsbare groepen in de knel

Lees verder

Schriftelijke vragen over het invoeren van de ja-ja sticker in Utrecht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer