Monde­linge vragen Unieke kans op zonnige toekomst in Utrecht


Indiendatum: 30 okt. 2014

Mondelinge vragen 3, 30 oktober 2014

Op 3 november opent de laatste ronde van de rijkssubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze situatie is uniek: normaal is de SDE-koek rond deze tijd van het jaar op. De gemeente heeft 576 geschikte daken voor zonne-energie. Het aanvragen van SDE-subsidie is simpel via het E-loket van de rijksoverheid: het kost 5 minuten per dak en het verplicht tot niets.

Met de hoge subsidie uit deze laatste SDE-fase wordt het uitrusten van alle gemeentedaken met ruimte voor minimaal 60 zonnepanelen én een grootverbruikersaansluiting in één klap rendabel.

Na 3 november zal de pot snel leeg zijn. Laten we die kans dus snel pakken! Wij hebben hiervoor een actuele motie achter de hand, maar eerst willen de fracties van CU, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, Student & Starter, Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen stellen:

1. Deelt het college onze mening dat de subsidie in deze laatste SDE-fase een unieke kans biedt voor grootschalige opwekking van zonne-energie in Utrecht? En stelt zij alles in het werk om hiervan te profiteren?

2. Is het College bereid snel te inventariseren welke van de 576 school- en gemeentedaken geschikt zijn voor een SDE-aanvraag? En dient het College een aanvraag in voor alle geschikte gemeentedaken in plaats van slechts voor de voorgenomen zeven daken?

3. Gezien de urgentie stellen de fracties voor dat het College nu eerst SDE-subsidie aanvraagt, en pas daarna energiemaatwerkadviezen en onderhoudsinventarisaties uitvoert voor de geschikte gemeentepanden. Normaal gesproken worden deze activiteiten gecombineerd. Is het College bereid dit te veranderen zodat we deze unieke subsidiekans kunnen aangrijpen?

D66, PvdD, GL, VVD, SP, PvdA, CU, S&S, CDA

Indiendatum: 30 okt. 2014
Antwoorddatum: 30 okt. 2014

Mondelinge vragen 3, 30 oktober 2014

Op 3 november opent de laatste ronde van de rijkssubsidie Stimulering Duurzame Energieproductie. Deze situatie is uniek: normaal is de SDE-koek rond deze tijd van het jaar op. De gemeente heeft 576 geschikte daken voor zonne-energie. Het aanvragen van SDE-subsidie is simpel via het E-loket van de rijksoverheid: het kost 5 minuten per dak en het verplicht tot niets.

Met de hoge subsidie uit deze laatste SDE-fase wordt het uitrusten van alle gemeentedaken met ruimte voor minimaal 60 zonnepanelen én een grootverbruikersaansluiting in één klap rendabel.

Na 3 november zal de pot snel leeg zijn. Laten we die kans dus snel pakken! Wij hebben hiervoor een actuele motie achter de hand, maar eerst willen de fracties van CU, VVD, SP, PvdA, GroenLinks, CDA, Student & Starter, Partij voor de Dieren en D66 de volgende vragen stellen:

1. Deelt het college onze mening dat de subsidie in deze laatste SDE-fase een unieke kans biedt voor grootschalige opwekking van zonne-energie in Utrecht? En stelt zij alles in het werk om hiervan te profiteren?

Antwoord: het college onderstreept helemaal dat het een kans is, maar geen unieke kans. Wat bijzonder is is de omvang van de 'geldpot' op dit moment. Er zijn nog relatief veel mogelijkheden om deze te benutten. Wethouder van Hooijdonk zag al eerder dit jaar de mogelijkheden. Zij schakelde hiertoe ambtenaren in en bedrijven werden getipt die misschien gebruik willen maken van het geld. UVO en andere organisaties zijn aan het werk gezet. Het college kon voor 50% van de prijs advies verlenen aan bedrijven. Nu zitten diverse bedrijven in de pijplijn. Het college heeft dus vroeg ingespeeld op deze ontwikkeling.

2. Is het College bereid snel te inventariseren welke van de 576 school- en gemeentedaken geschikt zijn voor een SDE-aanvraag? En dient het College een aanvraag in voor alle geschikte gemeentedaken in plaats van slechts voor de voorgenomen zeven daken?

Antwoord: op dit moment zijn alle panden onderzocht. Deze moeten voldoen aan vier criteria: de gemeente betaalt de energierekening, de verbruiker moet grootverbruiker zijn, het dak moet geschikt zijn, het dak moet ook geschikt zijn voor ? criteria. De plannen liggen klaar voor alle gevallen die voldoen aan alle criteria. Het gaat inderdaad om 9 van de 576 daken. Maar dat zijn dan ook grote spelers. Het gaat bvijvoorbeeld om Sporthal Galgenwaard en zwembad de Kwakel.

Over daken van scholen: de schoolbesturen zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van zonnepanelen. Zij gaan minimaal 10 aanvragen doen en hebben zelf de daken onderzocht.

3. Gezien de urgentie stellen de fracties voor dat het College nu eerst SDE-subsidie aanvraagt, en pas daarna energiemaatwerkadviezen en onderhoudsinventarisaties uitvoert voor de geschikte gemeentepanden. Normaal gesproken worden deze activiteiten gecombineerd. Is het College bereid dit te veranderen zodat we deze unieke subsidiekans kunnen aangrijpen?

Antwoord: In het kader van de SDE subsidie die op 3 november ingaat liggen alle aanvragen klaar. In de toekomst komen er nog aanvragen bij (bij geschikte daken). De wethouder stelt voor om een Raadsinformatieavond (RIA) te organiseren, of een technische briefing. Hierin wordt uitgelegd hoe de aanvragen verdeeld zijn en of en waarom de daken technisch geschikt zijn.

D66, PvdD, GL, VVD, SP, PvdA, CU, S&S, CDA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Tweetakt bladblazers

Lees verder

Schriftelijke vragen Vuurwerkshow Maximapark 17 december 2014

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer