Monde­linge vragen Vervui­lende twee­takt­scooters


Indiendatum: 15 mei 2014

Op de voorpagina van Volkskrant van woensdag 14 mei 2014 stond een alarmerend artikel over de vervuiling door tweetaktscooters. Uit nieuw onderzoek van het Zwitserse Paul Scherrer Instituut blijkt dat tweetaktscooters nog vervuilender zijn dan gedacht: 20 tot maximaal 2.700 keer vuiler dan een bestelbus.

Voor Utrecht is dit relevant: er bestaan in Utrecht nog forse knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit, ondanks de forse inspanningen van het college. Denk aan het stimuleren van elektrische scooters, schone bussen en de milieuzone.

En daar bovenop: de tweetaktscooters mogen voor een deel gebruikmaken van fietspaden, waardoor fietsers naast veiligheidsrisico’s, ook extra gezondheidsrisico’s lopen. Uit het onderzoek blijkt dat fietsers die wachten achter een stationair draaiende scooter grote gezondheidsrisico’s lopen.

Naar verwachting komen er binnen enkele jaren Europese richtlijnen voor tweetaktscooters, maar gezien de urgentie die hieruit spreekt, willen wij het college graag vragen stellen over wat tot die tijd gedaan kan worden.

1. Kan het college de raad inzicht geven in de omvang van de vervuiling door tweetaktscooters in Utrecht?

2. Indien het probleem inderdaad ook in Utrecht van enige omvang is, welke passende maatregelen zouden er te nemen zijn, bijvoorbeeld om het gebruik van vervuilende scooters te ontmoedigen?

3. Kan ze hierbij in elk geval kijken naar mogelijkheden om scooters, brom- en snorfietsers te weren van fietspaden, waar dat veilig kan?

Thijs Weistra, (GrLi), mede namens Bram Fokke, (D66) en Eva van Esch (Partij voor de Dieren)

Indiendatum: 15 mei 2014
Antwoorddatum: 15 mei 2014

Op de voorpagina van Volkskrant van woensdag 14 mei 2014 stond een alarmerend artikel over de vervuiling door tweetaktscooters. Uit nieuw onderzoek van het Zwitserse Paul Scherrer Instituut blijkt dat tweetaktscooters nog vervuilender zijn dan gedacht: 20 tot maximaal 2.700 keer vuiler dan een bestelbus.

Voor Utrecht is dit relevant: er bestaan in Utrecht nog forse knelpunten op het gebied van luchtkwaliteit, ondanks de forse inspanningen van het college. Denk aan het stimuleren van elektrische scooters, schone bussen en de milieuzone.

En daar bovenop: de tweetaktscooters mogen voor een deel gebruikmaken van fietspaden, waardoor fietsers naast veiligheidsrisico’s, ook extra gezondheidsrisico’s lopen. Uit het onderzoek blijkt dat fietsers die wachten achter een stationair draaiende scooter grote gezondheidsrisico’s lopen.

Naar verwachting komen er binnen enkele jaren Europese richtlijnen voor tweetaktscooters, maar gezien de urgentie die hieruit spreekt, willen wij het college graag vragen stellen over wat tot die tijd gedaan kan worden.

1. Kan het college de raad inzicht geven in de omvang van de vervuiling door tweetaktscooters in Utrecht?

Het bericht in de Volkskrant is indrukwekkend: tweetaktscooters zijn maximaal meer dan 2.000 keer vuiler dan een bestelwagen. Dit noopt tot nadenken. Het is lastig om inzicht te krijgen in het bestand van scooters en brommers in de stad. We hebben de afgelopen dagen natuurlijk geprobeerd om daar de vinger achter te krijgen. We schatten het aantal brommers op 15.000, voor de tweetaktscooters zou dit 5.000 kunnen zijn. Maar ik houd een slag om de arm. Welke mate van vervuiling deze brommers opleveren is vers twee. Om te beginnen zullen we proberen meer inzicht te verwerven in het aantal brommers, het gebruik en de vervuiling die ze opleveren.

2. Indien het probleem inderdaad ook in Utrecht van enige omvang is, welke passende maatregelen zouden er te nemen zijn, bijvoorbeeld om het gebruik van vervuilende scooters te ontmoedigen?

De heer Weistra vroeg ook om passende maatregelen. Ik wil nadrukkelijk de volgende volgorde hanteren. Als sprake is van een substantiële bron van vervuiling, zullen we nadenken over passende maatregelen. In eerste instantie stel ik voor om die in de verleiding te zoeken. Een prachtige oplossing zou kunnen zijn om elektrisch te gaan rijden. Dit biedt een oplossing voor het ruimtebeslag van auto's en voor de vervuiling door brommers. Er zijn al twee regelingen in de gemeente Utrecht, eentje voor de veelgebruikers, de bekende pizzakoeriers en de andere die vrij recent is geopend voor het woon/werkverkeer. We zullen proberen de bedrijven hierop te wijzen, zodat hun werknemers gebruik maken van die regelingen.

3. Kan ze hierbij in elk geval kijken naar mogelijkheden om scooters, brom- en snorfietsers te weren van fietspaden, waar dat veilig kan?

Voor het gebruik van fietspaden door brommers moeten we onderscheid maken tussen brommers met een maximumsnelheid van 45 km/u en snorfietsen met een maximumsnelheid van 25 km/u. Voor brommers met een maximumsnelheid van 45 km/u is het beleid in de gemeente Utrecht dat we proberen die zoveel mogelijk naar de rijbaan te sturen. We moeten dit beleid op veel plekken nog veel beter implementeren; daar zijn we hard mee bezig. Over de snorfietsen met een maximumsnelheid van 25 km/u heeft de G4 het gesprek geopend met de rijksoverheid om een helmplicht in te voeren. Tot op heden is dat niet gelukt. Zolang daar geen sprake van is, zijn er om redenen van verkeersveiligheid genoeg gronden om ze niet de rijbaan op te sturen.

Thijs Weistra, GroenLinks
Eva van Esch, Partij voor de Dieren
Bram Fokke, D66