Monde­linge vragen Parti­ci­patie Park Paar­denveld


Indiendatum: 16 dec. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 16 december 2021

Bij de bespreking van Motie 359/2021 (Samen werken aan een prachtig Park Paardenveld) op 11 november jongstleden zei het college bij monde van wethouder Eerenburg dat het belangrijk is de levendigheid in het park te behouden, en dat het verstandig is om dit samen met de buurt te doen. De motie had als doel om een nieuwe vergunningaanvraag voor horeca in het park met een positieve grondslag te bekijken, met daarbij betrokkenheid van omwonenden, en is aangenomen door de raad. Niet lang daarna heeft het Wijk C-Komitee de samenwerking met de gemeente opgezegd: “De reden hiervoor is het almaar wisselende beleid ten aanzien van de horeca-exploitatie van Roost in het Park Paardenveld”, aldus het bestuur van het Wijk C-Komitee in een brief aan het college. Onze fractie heeft de volgende vragen:

  1. Wat vindt het college ervan dat het Komitee de samenwerking heeft opgezegd en dat het Komitee schrijft dat “overleggen met dit stadsbestuur voor ons geen enkele zin meer heeft”?
  2. Wat betekent het opzeggen van de samenwerking door dit Komitee voor de placemaking van Park Paardenveld en hoe wordt er nu invulling gegeven aan participatie met omwonenden?
  3. Waar werkt placemaking naar toe: betekent dit het daadwerkelijk ontwerpen van een park zoals de wijk is toegezegd?
  4. Nu de participatie zo slecht loopt, ziet het college hierin reden om de positieve grondhouding ten aanzien van een nieuwe horecavergunning te vervangen door een kritische blik en met extra kracht te werken aan een park dat ruimte biedt aan recreatie en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?
  5. Het Komitee neemt aanstoot aan het feit dat de bestaande horeca-zaak niet is ontmanteld per 31 oktober, wat volgens de vergunning had gemoeten. Waarom treedt de gemeente niet handhavend op en mag de zaak opgebouwd blijven?