Monde­linge vragen Parti­ci­patie Park Paar­denveld


Indiendatum: 16 dec. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 16 december 2021

Bij de bespreking van Motie 359/2021 (Samen werken aan een prachtig Park Paardenveld) op 11 november jongstleden zei het college bij monde van wethouder Eerenburg dat het belangrijk is de levendigheid in het park te behouden, en dat het verstandig is om dit samen met de buurt te doen. De motie had als doel om een nieuwe vergunningaanvraag voor horeca in het park met een positieve grondslag te bekijken, met daarbij betrokkenheid van omwonenden, en is aangenomen door de raad. Niet lang daarna heeft het Wijk C-Komitee de samenwerking met de gemeente opgezegd: “De reden hiervoor is het almaar wisselende beleid ten aanzien van de horeca-exploitatie van Roost in het Park Paardenveld”, aldus het bestuur van het Wijk C-Komitee in een brief aan het college. Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college ervan dat het Komitee de samenwerking heeft opgezegd en dat het Komitee schrijft dat “overleggen met dit stadsbestuur voor ons geen enkele zin meer heeft”?

2. Wat betekent het opzeggen van de samenwerking door dit Komitee voor de placemaking van Park Paardenveld en hoe wordt er nu invulling gegeven aan participatie met omwonenden?

3. Waar werkt placemaking naar toe: betekent dit het daadwerkelijk ontwerpen van een park zoals de wijk is toegezegd?

4. Nu de participatie zo slecht loopt, ziet het college hierin reden om de positieve grondhouding ten aanzien van een nieuwe horecavergunning te vervangen door een kritische blik en met extra kracht te werken aan een park dat ruimte biedt aan recreatie en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

5. Het Komitee neemt aanstoot aan het feit dat de bestaande horeca-zaak niet is ontmanteld per 31 oktober, wat volgens de vergunning had gemoeten. Waarom treedt de gemeente niet handhavend op en mag de zaak opgebouwd blijven?

Indiendatum: 16 dec. 2021
Antwoorddatum: 16 dec. 2021

Mondelinge vragen 5, donderdag 16 december 2021

Bij de bespreking van Motie 359/2021 (Samen werken aan een prachtig Park Paardenveld) op 11 november jongstleden zei het college bij monde van wethouder Eerenburg dat het belangrijk is de levendigheid in het park te behouden, en dat het verstandig is om dit samen met de buurt te doen. De motie had als doel om een nieuwe vergunningaanvraag voor horeca in het park met een positieve grondslag te bekijken, met daarbij betrokkenheid van omwonenden, en is aangenomen door de raad. Niet lang daarna heeft het Wijk C-Komitee de samenwerking met de gemeente opgezegd: “De reden hiervoor is het almaar wisselende beleid ten aanzien van de horeca-exploitatie van Roost in het Park Paardenveld”, aldus het bestuur van het Wijk C-Komitee in een brief aan het college. Onze fractie heeft de volgende vragen:

1. Wat vindt het college ervan dat het Komitee de samenwerking heeft opgezegd en dat het Komitee schrijft dat “overleggen met dit stadsbestuur voor ons geen enkele zin meer heeft”?

Voorzitter! Het antwoord op vraag 1. Natuurlijk vindt het college het ontzettend jammer dat het Wijk C-Komitee het overleg heeft opgezegd. Wij waarderen het comité enorm. Het neemt fantastische initiatieven, vooral met een groen karakter, zoals het schoonhouden van de Singel. Het park, zoals het er nu bijligt, is mede te danken aan de inzet van het Wijk C-Komitee. Wij zouden het zeer waarderen als wij ook in de toekomst een beroep kunnen doen op deze expertise en ervaring, net als op de kritische blik van het comité. Ik zal het comité uitnodigen om dat in een persoonlijk gesprek te verkennen. Het is echter aan het comité zelf om te besluiten om daar al dan niet op in te gaan.

2. Wat betekent het opzeggen van de samenwerking door dit Komitee voor de placemaking van Park Paardenveld en hoe wordt er nu invulling gegeven aan participatie met omwonenden?

De raad heeft een vrij breed gedragen motie aangenomen waarin het college wordt opgedragen om samen met burgers en belanghebbenden aan de slag te gaan met een definitieve invulling van Park Paardenveld, zoals het bekijken wat er kan zolang er nog geen definitieve invulling is en om intussen positief te staan tegenover de huidige horecavoorziening. Wij hebben dat gedaan volgens een nette procedure. Sterker nog, daar zitten wij nog middenin. Dat betekent dat wij via een wijkbericht omwonenden naar hun mening hebben gevraagd. Tot 12 december jl. kon men zijn mening geven. De eerste rapportage is zeer recent binnen. Het beeld is dat overwegend positief wordt gereageerd op het voor één jaar verlengen van Roost. Ik zal de raad een betere analyse toezenden.

3. Waar werkt placemaking naar toe: betekent dit het daadwerkelijk ontwerpen van een park zoals de wijk is toegezegd?

Wij werken toe naar een definitieve invulling van het gebied. Die invulling moet passen binnen de kaders van de omgevingsvisie Binnenstad. Daarbij komen zaken als biodiversiteit, groen en recreatief gebruik van het park aan de orde.

4. Nu de participatie zo slecht loopt, ziet het college hierin reden om de positieve grondhouding ten aanzien van een nieuwe horecavergunning te vervangen door een kritische blik en met extra kracht te werken aan een park dat ruimte biedt aan recreatie en biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

Ik ben het niet eens met de mening dat de participatie slecht verloopt. Ik noemde zojuist de online enquête dat een groot aantal deelnemers had. Dat neemt niet weg dat het buitengewoon spijtig is dat het Wijk C-Komitee het overleg heeft opgezegd.


5. Het Komitee neemt aanstoot aan het feit dat de bestaande horeca-zaak niet is ontmanteld per 31 oktober, wat volgens de vergunning had gemoeten. Waarom treedt de gemeente niet handhavend op en mag de zaak opgebouwd blijven?

Waarom treedt de gemeente niet handhavend op? Dat heeft simpelweg te maken met de oproep van de meerderheid van de raad om te bekijken of de horeca niet een jaar langer open kan blijven. Dat is de procedure die nu aan de gang is.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Bomen, terras, parkeerplaats of toch liever bomen?

Lees verder

Mondelinge vragen Stop vuurwerk Maximapark (opnieuw)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer