Monde­linge vragen Sanering Fortlaan


Indiendatum: 5 mrt. 2020

Mondelinge vragen 9, 5 maart 2020

Gisteren heeft het college een brief gestuurd over de sanering van de Fortlaan. Hierin wordt vermeld dat het OM de gemeente verdenkt van een aantal economische delicten met betrekking tot de sanering van de Fortlaan in 2015 en 2016: 1) in strijd met het saneringsplan werkzaamheden buiten het saneringsgebied uitgevoerd, 2) het niet melden van een asbestweg, en 3) onvoldoende afsluiten van het saneringsgebied. Het OM verdenkt een gemeente niet zomaar van economische delicten, dan moet er echt wat aan de hand zijn. Wij zijn hiervan geschrokken en vragen om opheldering.

1. Hoe beoordeelt het college de verdenking van economische delicten door het OM?

Het college heeft in de brief aangegeven uit te zoeken wat er precies is gebeurd en bereidt een reactie naar het OM voor.

2. Ondanks dat nog wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd, zouden wij graag nu al zoveel mogelijk opheldering ontvangen: hoe dit heeft kunnen gebeuren?

3. Hoe komt het OM op dit moment aan een verdenking van economische delicten met betrekking tot saneringswerkzaamheden die in 2015 en 2016 hebben plaatsgevonden?

4. Wanneer is het college op de hoogte gebracht? Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd?

Wij maken ons zorgen dat vergelijkbare saneringswerkzaamheden elders mogelijk ook niet correct zijn uitgevoerd.

5. Zijn er andere locaties waar dit risico ook speelt of heeft gespeeld? Zo ja, waar, en wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze saneringswerkzaamheden wel correct plaatsvinden?

6. Welke lessen heeft het college getrokken en hoe is dit in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd?

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Tim Schipper, SP
Eva Oosters, S&S
Cees Bos, SBU
Henk van Deún, PVV
Jantine Zwinkels, CDA

Indiendatum: 5 mrt. 2020
Antwoorddatum: 5 mrt. 2020

Mondelinge vragen 9, 5 maart 2020

Gisteren heeft het college een brief gestuurd over de sanering van de Fortlaan. Hierin wordt vermeld dat het OM de gemeente verdenkt van een aantal economische delicten met betrekking tot de sanering van de Fortlaan in 2015 en 2016: 1) in strijd met het saneringsplan werkzaamheden buiten het saneringsgebied uitgevoerd, 2) het niet melden van een asbestweg, en 3) onvoldoende afsluiten van het saneringsgebied. Het OM verdenkt een gemeente niet zomaar van economische delicten, dan moet er echt wat aan de hand zijn. Wij zijn hiervan geschrokken en vragen om opheldering.

1. Hoe beoordeelt het college de verdenking van economische delicten door het OM?

Deze situatie vindt het college uiteraard zeer onwenselijk.

Het college heeft in de brief aangegeven uit te zoeken wat er precies is gebeurd en bereidt een reactie naar het OM voor.

2. Ondanks dat nog wordt uitgezocht wat er precies is gebeurd, zouden wij graag nu al zoveel mogelijk opheldering ontvangen: hoe dit heeft kunnen gebeuren?

Het verhaal begint in 2008, toen op het bedrijventerrein bodemonderzoek plaatsvond in opdracht van de gemeente Utrecht. Er was een herontwikkeling gepland. Daarbij is de aanwezigheid van asbest geconstateerd. Naar aanleiding van die verontreiniging is de asbesthoudende puinverharding afgedekt met folie en is een dun laagje puingranulaat toegevoegd om blootstelling aan mensen te voorkomen. Echter, men heeft verzuimd te melden dat er sprake was van een asbestweg. Wij hadden het ministerie dat moeten melden.

Op dit moment is het niet duidelijk waarom in 2008 de specifieke melding dat het een asbestweg zou betreffen niet is gedaan. In 2014 is de grondexploitatie Fortlaan gesloten, omdat de ontwikkeling van de locatie uiteindelijk financieel niet haalbaar bleek te zijn, maar de oeverbeschoeiing van de Vecht wel werd aangepakt. Toen is opnieuw een bodemonderzoek gedaan. Dat is een standaardprocedure. Daaruit bleek dat de tuinen bij de aanliggende woonarken sterk waren verontreinigd. Het gaat daarbij niet om asbest, maar om zware metalen. Daarom is besloten de tuinen te saneren. Bij die werkzaamheden zijn dingen gedaan die zijn terug te voeren zijn tot de specifieke locatie van de asbestweg. Daarom is de uitvoerder daarvan, Stadsbedrijven, door de RUD Utrecht daarop aangesproken. Omwille van de tijd tot zover de rode draad van 2008 tot 2016. Er zijn drie kernelementen:
1. Wij hebben niet tijdig gemeld dat er sprake was van een asbestweg.
2. Er zijn werkzaamheden verricht die niet onder het saneringsplan vielen.
3. Wij hebben het gebied onvoldoende afgesloten.

3. Hoe komt het OM op dit moment aan een verdenking van economische delicten met betrekking tot saneringswerkzaamheden die in 2015 en 2016 hebben plaatsgevonden?

Dat komt vanwege een melding van de RUD.

4. Wanneer is het college op de hoogte gebracht? Waarom heeft het college de raad niet eerder geïnformeerd?

Op 4 februari jl. is de brief bij ons ingekomen. Die is op 14 februari jl. met mij besproken. Uit dat gesprek bleek dat wij de raad zouden moeten informeren. Dat is op 19 februari jl. gebeurd. Dat vind ik eerlijk gezegd vrij snel.

Wij maken ons zorgen dat vergelijkbare saneringswerkzaamheden elders mogelijk ook niet correct zijn uitgevoerd.

5. Zijn er andere locaties waar dit risico ook speelt of heeft gespeeld? Zo ja, waar, en wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat deze saneringswerkzaamheden wel correct plaatsvinden?

Wij verwachten niet dat op deze manier nog asbestwegen in de gemeente Utrecht voorkomen. Wij werken nu op een andere manier, met saneringsplannen.

6. Welke lessen heeft het college getrokken en hoe is dit in de gemeentelijke organisatie geïmplementeerd?

Dat kan men lezen in het afschrift van de brief van het OM.

Martijn van Dalen, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Bülent Isik, PvdA
Tim Schipper, SP
Eva Oosters, S&S
Cees Bos, SBU
Henk van Deún, PVV
Jantine Zwinkels, CDA