Monde­linge vragen Wil Utrecht bijdragen aan door­breken van de escalatie van de vluch­te­lin­gen­crisis?


Indiendatum: 5 mrt. 2020

Mondelinge vragen 14, 5 maart 2020

Veel Utrechters maken zich zorgen over de escalatie van de vluchtelingencrisis langs de Europese grenzen. Woensdagavond 4 maart verzamelden zich op initiatief van New Neighbours zo’n 300 Utrechters op het Domplein voor een wake. Zij schamen zich voor de Europese Unie en de nationale regeringen die onvoldoende doen om de escalatie te doorbreken en om te keren.

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een volgend humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden.

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden de noodklok, en doen een oproep aan gemeenten: toon leiderschap en barmhartigheid en zet je in voor het lot van alleenstaande kinderen op de Griekse eilanden. De organisaties roepen de gemeenten op om een kopgroep van richtinggevers te vormen, een ‘coalition of the willing’, met als doel tenminste vijfhonderd kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Nederlandse gemeente te bieden.

Ook in andere grote steden in Nederland en in het buitenland, zoals Berlijn, neemt de lokale politiek initiatieven om solidariteit te tonen, op te roepen tot effectief ingrijpen en zelf vluchtelingen welkom te heten.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, PvdA, S&S, Denk, SP en Stadsbelang Utrecht delen de zorg over de escalatie van de vluchtelingencrisis en roepen het College in te gaan op de oproep van de samenwerkende NGO’s, mee te bouwen aan een “coalition of the willing’ en uit te spreken dat Utrecht bereid is om een deel van de vijfhonderd kinderen extra op te nemen.

De fracties hebben de volgende vragen aan het College:

1. Is het college bereid de zorg uit te spreken over de escalatie van de vluchtelingencrisis en bij de Nederlandse regering aan te dringen op effectieve maatregelen om de crisis te doorbreken?

2. Is het College bereid om mee te bouwen aan de “coalition of the willing’ waartoe de samenwerkende NGO’s oproepen?

3. Is het College bereid om uit te spreken dat Utrecht een deel van 500 kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Utrecht te bieden?

4. Is het College bereid om in overleg met organisaties als NIDOS, scholen, Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling, Defense voor Children, Welkom in Utrecht en New Neighbours afspraken te maken om de opvang van die kinderen mogelijk te maken?

5. Is het College bereid om bijvoorbeeld via Eurocity’s andere steden op te roepen tot soortgelijke initiateven?

6. Welke andere mogelijkheden ziet het College om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de escalatie van de vluchtelingencrisis?

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, CU
Anne Marijke Podt, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Eva Oosters, S&S
Mahmut Sungur, DENK
Kenneth de Boer, Stadsbelang Utrecht
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 5 mrt. 2020
Antwoorddatum: 5 mrt. 2020

Mondelinge vragen 14, 5 maart 2020

Veel Utrechters maken zich zorgen over de escalatie van de vluchtelingencrisis langs de Europese grenzen. Woensdagavond 4 maart verzamelden zich op initiatief van New Neighbours zo’n 300 Utrechters op het Domplein voor een wake. Zij schamen zich voor de Europese Unie en de nationale regeringen die onvoldoende doen om de escalatie te doorbreken en om te keren.

Terwijl in de overbevolkte kampen mensen en kinderen onder erbarmelijke en beschamende omstandigheden proberen te overleven, ontspint zich aan de buitengrenzen van Turkije en Griekenland een volgend humanitair drama. De rechten van vluchtelingen worden op grove wijze en zelfs met intimidatie en geweld geschonden.

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden de noodklok, en doen een oproep aan gemeenten: toon leiderschap en barmhartigheid en zet je in voor het lot van alleenstaande kinderen op de Griekse eilanden. De organisaties roepen de gemeenten op om een kopgroep van richtinggevers te vormen, een ‘coalition of the willing’, met als doel tenminste vijfhonderd kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Nederlandse gemeente te bieden.

Ook in andere grote steden in Nederland en in het buitenland, zoals Berlijn, neemt de lokale politiek initiatieven om solidariteit te tonen, op te roepen tot effectief ingrijpen en zelf vluchtelingen welkom te heten.

De fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie, D66, PvdA, S&S, Denk, SP en Stadsbelang Utrecht delen de zorg over de escalatie van de vluchtelingencrisis en roepen het College in te gaan op de oproep van de samenwerkende NGO’s, mee te bouwen aan een “coalition of the willing’ en uit te spreken dat Utrecht bereid is om een deel van de vijfhonderd kinderen extra op te nemen.

De fracties hebben de volgende vragen aan het College:

1. Is het college bereid de zorg uit te spreken over de escalatie van de vluchtelingencrisis en bij de Nederlandse regering aan te dringen op effectieve maatregelen om de crisis te doorbreken?

Ja, het college maakt zich inderdaad zorgen. Wij zien allemaal de beelden en de steeds meer escalerende situatie op de Griekse eilanden, zeker voor kwetsbare alleenstaande minderjarigen die daarvan de dupe zijn.

2. Is het College bereid om mee te bouwen aan de “coalition of the willing’ waartoe de samenwerkende NGO’s oproepen?

Zie hieronder

3. Is het College bereid om uit te spreken dat Utrecht een deel van 500 kinderen die nu zonder ouders, zonder familie, zonder toekomst vastzitten in de onveilige vluchtelingenkampen een veilige toekomst in een Utrecht te bieden?

Zie hieronder

4. Is het College bereid om in overleg met organisaties als NIDOS, scholen, Vluchtelingenwerk, Stichting Vluchteling, Defense voor Children, Welkom in Utrecht en New Neighbours afspraken te maken om de opvang van die kinderen mogelijk te maken?

Zie hieronder

5. Is het College bereid om bijvoorbeeld via Eurocity’s andere steden op te roepen tot soortgelijke initiateven?

Zie hieronder

6. Welke andere mogelijkheden ziet het College om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van de escalatie van de vluchtelingencrisis?

Allereerst is het aan het kabinet en de staatssecretaris om concreet vorm te geven aan de belofte om Griekenland te steunen. Wij roepen het kabinet daarom op om nu actie te ondernemen om deze jongeren inderdaad naar Nederland te halen. Dat is de eerste stap. Wij willen dat tegelijk met verscheidene andere steden doen. Wij roepen onze contacten in Eurocity-verband - met name in België - op om hetzelfde te doen met betrekking tot hun nationale overheden. Wij zien dit opnieuw als een bevestiging van de constatering dat het reallocatieprogramma beperkt of helemaal niet functioneert. Wij roepen het kabinet op om voor deze kwetsbare groep een stap te zetten om van daaruit samen op te trekken om tot een oplossing te komen.

De vervolgstap zou kunnen zijn opvang van deze jongeren in een vorm en onder voorwaarden die bij deze kwetsbare groep passen. Dit vraagt om een zeer gespecialiseerde opvang, bijvoorbeeld van Stichting Nidos, onder andere wanneer het omgaan met trauma's aan de orde is. Wij hebben de discussie over de kleinschalige woonvoorziening net achter de rug. Als dit concreet aan de orde komt, zal ik dit punt voor onze stad nader uitwerken om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Nu is het aan het kabinet om de reallocatie voor deze kwetsbare groep in te zetten.

Fred Dekkers, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rachel Streefland, CU
Anne Marijke Podt, D66
Ilse Raaijmakers, PvdA
Eva Oosters, S&S
Mahmut Sungur, DENK
Kenneth de Boer, Stadsbelang Utrecht
Ruurt Wiegant, SP