Monde­linge vragen Schaatsbaan Brus­sel­plein


Indiendatum: 14 okt. 2021

Mondelinge vragen 1, 15 oktober 2021

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren kregen signalen dat er een vergunningaanvraag was ingediend voor een schaatsbaan op het Brusselplein. In de aanvraag staat te lezen dat de schaatsbaan vier weken lang van 9:00 – 17:00 uur geopend is en dat er versterkte muziek zal zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien dat een schaatsbaan in de winter voor veel mensen een leuke attractie is, maar maken zich ook zorgen over de gevolgen voor klimaat en leefbaarheid rondom het Brusselplein. Daarom hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Voor een schaatsbaan is veel energie nodig. In de aanvraag staat te lezen dat er aggregaten worden ingezet. Aggregaten werken op fossiele brandstoffen. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is om 4 weken lang aggregaten op volle toeren te laten draaien?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande stroompunten?

3. In het conceptlocatieprofiel staat te lezen “Direct aan het Brusselplein grenzen woningen. De mogelijkheden voor evenementen met versterkt geluid zijn daarom beperkt”. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het dan niet wenselijk is om vier weken lang een evenement met versterkt geluid toe te laten? Zo nee, waarom niet?

4. Kan de vergunning geweigerd worden? Zo ja, gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de vergunning wel wordt verleend, kan de gemeente erop toezien dat overlast voor omwonenden beperkt wordt, bijvoorbeeld door geen versterkte muziek toe te laten? Zo nee, waarom niet?

6. Welke andere mogelijkheden ziet het college om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken?

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren