Monde­linge vragen Schaatsbaan Brus­sel­plein


Indiendatum: 14 okt. 2021

Mondelinge vragen 1, 15 oktober 2021

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren kregen signalen dat er een vergunningaanvraag was ingediend voor een schaatsbaan op het Brusselplein. In de aanvraag staat te lezen dat de schaatsbaan vier weken lang van 9:00 – 17:00 uur geopend is en dat er versterkte muziek zal zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien dat een schaatsbaan in de winter voor veel mensen een leuke attractie is, maar maken zich ook zorgen over de gevolgen voor klimaat en leefbaarheid rondom het Brusselplein. Daarom hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Voor een schaatsbaan is veel energie nodig. In de aanvraag staat te lezen dat er aggregaten worden ingezet. Aggregaten werken op fossiele brandstoffen. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is om 4 weken lang aggregaten op volle toeren te laten draaien?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande stroompunten?

3. In het conceptlocatieprofiel staat te lezen “Direct aan het Brusselplein grenzen woningen. De mogelijkheden voor evenementen met versterkt geluid zijn daarom beperkt”. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het dan niet wenselijk is om vier weken lang een evenement met versterkt geluid toe te laten? Zo nee, waarom niet?

4. Kan de vergunning geweigerd worden? Zo ja, gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

5. Indien de vergunning wel wordt verleend, kan de gemeente erop toezien dat overlast voor omwonenden beperkt wordt, bijvoorbeeld door geen versterkte muziek toe te laten? Zo nee, waarom niet?

6. Welke andere mogelijkheden ziet het college om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken?

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 14 okt. 2021
Antwoorddatum: 14 okt. 2021

Mondelinge vragen 1, 15 oktober 2021

De fracties van GroenLinks en de Partij voor de Dieren kregen signalen dat er een vergunningaanvraag was ingediend voor een schaatsbaan op het Brusselplein. In de aanvraag staat te lezen dat de schaatsbaan vier weken lang van 9:00 – 17:00 uur geopend is en dat er versterkte muziek zal zijn. GroenLinks en de Partij voor de Dieren zien dat een schaatsbaan in de winter voor veel mensen een leuke attractie is, maar maken zich ook zorgen over de gevolgen voor klimaat en leefbaarheid rondom het Brusselplein. Daarom hebben GroenLinks en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Voor een schaatsbaan is veel energie nodig. In de aanvraag staat te lezen dat er aggregaten worden ingezet. Aggregaten werken op fossiele brandstoffen. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het niet wenselijk is om 4 weken lang aggregaten op volle toeren te laten draaien?

2. Welke mogelijkheden ziet het college om te zorgen dat er gebruik wordt gemaakt van bestaande stroompunten?

Voorzitter! Veel dank voor de vragen. Het antwoord op de vragen 1 en 2. De vergunningaanvraag voor de schaatsbaan is nog volop in behandeling. Samen met hulp- en adviesdiensten toetsen wij de verschillende aspecten over de aanvraag. Vanzelfsprekend heeft zo'n langdurig evenement gevolgen voor de omgeving. Er is over de aanvraag nog geen besluit genomen. In dat kader moet de beantwoording worden gezien. Het college is het met u eens dat de organisator gebruikmaakt van de op het Brusselplein aanwezige stroompunten. Die hebben echter onvoldoende capaciteit om een ijsbaan volledig te laten draaien. De organisator onderzoekt daarom de mogelijkheid om aanvullend gebruik te maken van de krachtstroomvoorziening van de nabijgelegen parkeergarage. Als dat lukt, is geen aggregaat nodig. Indien nodig is er de aanvulling van vaste stroompunten. Ook is er één aggregaat dat niet op volle toeren zal draaien. Die zal ook zo stil mogelijk zijn.

3. In het conceptlocatieprofiel staat te lezen “Direct aan het Brusselplein grenzen woningen. De mogelijkheden voor evenementen met versterkt geluid zijn daarom beperkt”. Is het college het met GroenLinks en de Partij voor de Dieren eens dat het dan niet wenselijk is om vier weken lang een evenement met versterkt geluid toe te laten? Zo nee, waarom niet?

Wij vinden een evenement overdag met een schaatsbaan in Leidsche Rijn Centrum in principe passend. De nabijheid van woningen, de aard van het evenement en de duur ervan betekenen wel dat het geluidsniveau kritisch wordt bekeken. Het geluidsniveau moet zich richten op mensen uit de omgeving. Dat zijn voor een deel kinderen. De organisatie heeft gezegd dat er sprake is van rustige achtergrondmuziek. Het geluidsniveau is niet vergelijkbaar met een muziekconcert.

4. Kan de vergunning geweigerd worden? Zo ja, gaat u dat doen? Zo nee, waarom niet?

Wij beoordelen dit op basis van de APV. Dat geldt voor alle vergunningaanvragen. Dat is nu niet anders.

5. Indien de vergunning wel wordt verleend, kan de gemeente erop toezien dat overlast voor omwonenden beperkt wordt, bijvoorbeeld door geen versterkte muziek toe te laten? Zo nee, waarom niet?

Op het geluidsaspect van een eventueel aggregaat heb ik in de eerder gegeven antwoorden al gereageerd. Over het geluid zullen voorschriften worden opgenomen die overlast moeten voorkomen.

6. Welke andere mogelijkheden ziet het college om overlast voor omwonenden tot een minimum te beperken?

Het evenement wordt georganiseerd mede in opdracht van de winkeliersvereniging. Die zal graag zien dat klanten, buren en bezoekers op een goede manier worden bediend. Naast de voorschriften van de vergunning en het toezicht daarop van de gemeente zullen beveiligers worden ingezet met als doel het goed verlopen van het evenement. Zij zullen duidelijk communiceren met omwonenden en bedrijven in de omgeving.

Rachel Heijne, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren