Monde­linge vragen Ook NK Street­fishing niet welkom in Utrecht


Indiendatum: 7 okt. 2021

Mondelinge vragen 5, 7 oktober 2021

In Utrecht is veel weerstand tegen het WK Streetfishing dat van 15 tot en met 21 november gepland staat. Zowel het college als de gemeenteraad hebben zich hier duidelijk tegen uitgesproken. Tot onze eigen verbijstering stuitte de Partij voor de Dieren op informatie over een NK Streetfishing dat volgens Hengelsport Federatie Midden Nederland op 16 oktober in Utrecht gepland staat. Dit NK staat niet vermeld in het ‘overzicht aanvragen evenementenvergunning’ op de gemeentelijke website. Wij werden daarom nogal overvallen door het nieuws dat er nu ook een NK Streetfishing op komst zou zijn in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het NK Streetfishing naar Utrecht komt op 16 oktober? Of klopt deze informatie van de Hengelsport Federatie Midden Nederland niet? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Omdat het NK niet bij de aanvragen voor evenementenvergunningen staat: in hoeverre is voor dit evenement een vergunning nodig en, indien van toepassing, hoe beschikt het college over deze vergunning?

3. Indien het college wél op de hoogte was: waarom is de raad over de komst van het NK Streetfishing niet geïnformeerd, bijvoorbeeld in antwoord op de schriftelijke vragen Zeven dagen dierenleed en/of bij de actuele motie Streetfishing niet welkom?

4. Is het college bereid om zich in te spannen om (ook) de komst van het NK Streetfishing naar Utrecht tegen te gaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 7 okt. 2021
Antwoorddatum: 7 okt. 2021

Mondelinge vragen 5, 7 oktober 2021

In Utrecht is veel weerstand tegen het WK Streetfishing dat van 15 tot en met 21 november gepland staat. Zowel het college als de gemeenteraad hebben zich hier duidelijk tegen uitgesproken. Tot onze eigen verbijstering stuitte de Partij voor de Dieren op informatie over een NK Streetfishing dat volgens Hengelsport Federatie Midden Nederland op 16 oktober in Utrecht gepland staat. Dit NK staat niet vermeld in het ‘overzicht aanvragen evenementenvergunning’ op de gemeentelijke website. Wij werden daarom nogal overvallen door het nieuws dat er nu ook een NK Streetfishing op komst zou zijn in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het NK Streetfishing naar Utrecht komt op 16 oktober? Of klopt deze informatie van de Hengelsport Federatie Midden Nederland niet? Zo nee, hoe zit het dan?

Voorzitter! Dank voor de vragen. Het antwoord op vraag 1. Het NK-streetfishing is verbonden aan het WK-streetfishing. Het is als één van de wedstrijddagen onderdeel van de eerder besproken vergunningaanvraag voor het WKstreetfishing. Het NK is het moment waarop deelnemers uit Nederland zich kunnen kwalificeren voor deelname aan het WK.

2. Omdat het NK niet bij de aanvragen voor evenementenvergunningen staat: in hoeverre is voor dit evenement een vergunning nodig en, indien van toepassing, hoe beschikt het college over deze vergunning?

Het antwoord op vraag 2. Met het voorgaande antwoord is ook deze vraag beantwoord. Het NK is als wedstrijddag onderdeel van de vergunningaanvraag voor het WK.

3. Indien het college wél op de hoogte was: waarom is de raad over de komst van het NK Streetfishing niet geïnformeerd, bijvoorbeeld in antwoord op de schriftelijke vragen Zeven dagen dierenleed en/of bij de actuele motie Streetfishing niet welkom?

Het antwoord op vraag 3. Wij hebben de raad geïnformeerd over het totale evenement. Zoals gezegd, is het NK onderdeel van het evenement en is als zodanig opgenomen in de vergunningaanvraag. Die is al vóór het evenement gedaan.

4. Is het college bereid om zich in te spannen om (ook) de komst van het NK Streetfishing naar Utrecht tegen te gaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Het antwoord op vraag 4. Het college heeft zich mondeling en schriftelijk duidelijk uitgesproken over het WK-streetfishing en daarmee ook over het NK-streetfishing. Een afschrift van de brief die wij hierover naar Sportvisserij Nederland hebben gestuurd, is vandaag ook de raad toegestuurd.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren