Monde­linge vragen Ook NK Street­fishing niet welkom in Utrecht


Indiendatum: 7 okt. 2021

Mondelinge vragen 5, 7 oktober 2021

In Utrecht is veel weerstand tegen het WK Streetfishing dat van 15 tot en met 21 november gepland staat. Zowel het college als de gemeenteraad hebben zich hier duidelijk tegen uitgesproken. Tot onze eigen verbijstering stuitte de Partij voor de Dieren op informatie over een NK Streetfishing dat volgens Hengelsport Federatie Midden Nederland op 16 oktober in Utrecht gepland staat. Dit NK staat niet vermeld in het ‘overzicht aanvragen evenementenvergunning’ op de gemeentelijke website. Wij werden daarom nogal overvallen door het nieuws dat er nu ook een NK Streetfishing op komst zou zijn in Utrecht.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het NK Streetfishing naar Utrecht komt op 16 oktober? Of klopt deze informatie van de Hengelsport Federatie Midden Nederland niet? Zo nee, hoe zit het dan?

2. Omdat het NK niet bij de aanvragen voor evenementenvergunningen staat: in hoeverre is voor dit evenement een vergunning nodig en, indien van toepassing, hoe beschikt het college over deze vergunning?

3. Indien het college wél op de hoogte was: waarom is de raad over de komst van het NK Streetfishing niet geïnformeerd, bijvoorbeeld in antwoord op de schriftelijke vragen Zeven dagen dierenleed en/of bij de actuele motie Streetfishing niet welkom?

4. Is het college bereid om zich in te spannen om (ook) de komst van het NK Streetfishing naar Utrecht tegen te gaan? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren