Monde­linge vragen Scholen van gas naar groen!


Deze week werd bekend dat schoolbesturen en de gemeente bij twintig scholen onderzoeken hoe zij van het gas af kunnen. De Partij voor de Dieren juicht dit uiteraard toe, omdat het bijdraagt aan de vergroening van onze energievoorziening, én omdat we de energietransitie hiermee een concreet gezicht geven aan kinderen.

Het onderzoek wordt in april afgerond en wij willen daarom op dit moment meegeven dat we er goed aan doen als ‘van gas naar groen’ ook echt van ‘gas naar groen’ betekent. Zo zou het onwenselijk zijn als de verduurzaming een vorm van greenwashing wordt, bijvoorbeeld door scholen aan te sluiten op biomassa-gestookte stadsverwarming.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bereid om in het onderzoek naar een alternatief voor gasverwarming bij scholen, het gebruik van biomassa uit te sluiten?

2. Is het college bereid om aansluiting op stadsverwarming niet verplicht te stellen, en (juist) aan te sturen op meer duurzame warmtebronnen.

3. Is het college bereid om de resultaten van het onderzoek te delen met de raad?

De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat het gasvrij maken van scholen niet ten koste gaat van het onderwijs. Scholen zijn gemeentelijke gebouwen en daarom vinden wij dat de gemeente een belangrijke bijdrage dient te leveren aan de voorliggende vergroeningsopgave.

4. Hoe denkt het college het gasvrij maken van scholen te kunnen financieren?

5. Kan het college toezeggen dat het gasvrij maken van scholen niet ten koste gaat van gelden die bedoeld zijn voor het onderwijs?