Monde­linge Vragen Schooldag van de Duur­zaamheid


Indiendatum: 12 apr. 2018

Mondelinge vragen 2, 12 april 2018

Recent ontving de gemeente een bericht van de Stichting Schooldag van de Duurzaamheid.

De stichting organiseert jaarlijks schooldagen van de duurzaamheid. Het initiatief is ontstaan in de gemeente Rheden om kinderen te betrekken bij het behalen van de Global Development Goals.

In Utrecht worden ook al verschillende initiatieven ontplooid met betrekking tot de Global Goals. Er is echter nog geen schooldag van de duurzaamheid. Het lijkt de Partij voor de Dieren een goed idee om te onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn om zo ook in onze gemeente alle kinderen te betrekken bij de Global Development Goals. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om samen met scholen en bedrijfsleven de mogelijkheden te onderzoeken om ook in Utrecht een schooldag van de duurzaamheid te organiseren?

2. Welke mogelijkheden ziet het college zelf om ook in Utrecht een Schooldag van de Duurzaamheid te (laten) organiseren?

3. Wat is er nodig om de organisatie van de schooldag van de duurzaamheid te financieren, (bijvoorbeeld vanuit het budget Utrecht4GlobalGoals)?

Indiendatum: 12 apr. 2018
Antwoorddatum: 12 apr. 2018

Mondelinge vragen 2, 12 april 2018

Recent ontving de gemeente een bericht van de Stichting Schooldag van de Duurzaamheid.

De stichting organiseert jaarlijks schooldagen van de duurzaamheid. Het initiatief is ontstaan in de gemeente Rheden om kinderen te betrekken bij het behalen van de Global Development Goals.

In Utrecht worden ook al verschillende initiatieven ontplooid met betrekking tot de Global Goals. Er is echter nog geen schooldag van de duurzaamheid. Het lijkt de Partij voor de Dieren een goed idee om te onderzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn om zo ook in onze gemeente alle kinderen te betrekken bij de Global Development Goals. Onze fractie heeft daarom de volgende vragen:

1. Is het college bereid om samen met scholen en bedrijfsleven de mogelijkheden te onderzoeken om ook in Utrecht een schooldag van de duurzaamheid te organiseren?

Dank voor de vragen. Utrecht werkt aan een gezonde en leefbare omgeving. In Utrecht hebben wij daartoe het programma Utrecht voor global goals.
De schooldag van duurzaamheid is daarop gebaseerd. Binnen dit programma is speciaal voor het onderwijs een lespakket ontwikkeld waardoor kinderen leren over de achtergrond van producten waarmee zij dagelijks te maken hebben. Daarnaast organiseert Utrecht Natuurlijk diverse activiteiten op het gebied van natuur- en milieueducatie. Zij bieden de Utrechtse basisscholen jaarlijks een uitgebreid programma aan lessen - leskisten en lesmateriaal - over natuur, milieu en duurzaamheid waar ook de koppeling wordt gelegd met de sustainable development goals. GeInteresseerde scholen en schoolbesturen kunnen vanzelfsprekend zelf kiezen om al dan niet aan deze initiatieven deel te nemen.

Het antwoord op vraag 1. Gezien de uitdaging waar het onderwijs voor staat, zie ook het rapport van de onderwijsinspectie van gisteren - volgens mij spreken wij daar nog over - willen wij, ook gezien de werkdruk in onderwijs en de hoeveelheid vragen die momenteel op het onderwijs neerkomt, ons niet actief inzetten voor het organiseren van een schooldag over dit onderwerp. Het college heeft een voorkeur om de huidige lesprogramma's op de scholen zo goed mogelijk te laten geven. Daar zijn ook de scholen zelf verantwoordelijk voor.

2. Welke mogelijkheden ziet het college zelf om ook in Utrecht een Schooldag van de Duurzaamheid te (laten) organiseren?

3. Wat is er nodig om de organisatie van de schooldag van de duurzaamheid te financieren, (bijvoorbeeld vanuit het budget Utrecht4GlobalGoals)?

Wij vinden dat wij met het programma "Utrecht voor global goals" voldoende initiatieven hebben die scholen voor duurzaamheid kunnen inzetten.

Aanvullende vraag:

lk dank de wethouder voor de antwoorden. Hij zegt dat binnen Utrecht voor global goals al een lespakket bestaat. Is het bekend door hoeveel scholen dat wordt afgenomen?

Voorzitter, mevrouw Sasbrink kent de aanpak die wij hebben gekozen, namelijk om ook partners uit de stad verantwoordelijk te maken voor de uitvoering. Dat is vanzelfsprekend de Stichting Utrecht voor global goals. Dat betekent dat wij op dit moment geen informatie hebben over hoe het er daarmee voorstaat. lk weet wel dat de Stichting Utrecht voor global goals op haar website veel informatie geeft. lk zal de stichting vragen om mevrouw Sasbrink informatie beschikbaar te stellen.