Monde­linge vragen Geschiktheid Oud-Zuilen als evene­men­ten­terrein


Indiendatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 4, 18 juli 2019

Gisteren maakte Smeerboel bekend de aangevraagde vergunning om een evenement te organiseren bij Oud-Zuilen in te trekken. Het beoogde terrein maakt deel uit van het wettelijk beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Een kwetsbaar natuurgebied, waar ook dieren als ooievaars, kieviten, vleermuizen en bosuilen leven die een beschermde status hebben. Om hier iets te mogen organiseren is een vergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Smeerboel geeft aan uit te wijken naar Papendorp waar ze voorheen ook zaten. Het risico van een grootschalig evenement in Oud-Zuilen lijkt daarmee voor dit jaar geweken te zijn. Vanwege de maatschappelijke onrust, de ontstane opschudding en de blijvende zorgen over de kwetsbaarheid van dit gebied, heeft de Partij voor de Dieren toch nog de volgende vragen:

1. De vergunning voor dit jaar is ingetrokken, maar wat denkt het college dat het besluit op deze vergunningaanvraag zou zijn geweest als deze niet was ingetrokken?

2. Wat vindt het college van het gebruik van dit perceel als evenementenlocatie, gezien de kwetsbare en bovendien ook wettelijk beschermde ecologische status ervan?

3. Wat vindt het college van de geschiktheid van de andere NNN gebieden in Utrecht, of percelen direct nabij of rondom deze gebieden, als evenementenlocatie en is het beleid van het college om zeer terughoudend te zijn om de NNN gebieden in Utrecht als evenementenlocatie toe te staan (dus in elk geval geen grootschalige evenementen met versterkte muziek)?

4. Hoe is het contact met Smeerboel verlopen, ook gezien het feit dat de vergunningaanvraag nu is ingetrokken?

5. Zijn de benodigde vergunningen voor Papendorp al aangevraagd, is er voldoende tijd om deze vóór hun evenement zorgvuldig te beoordelen, en zijn er afspraken gemaakt met Smeerboel om hen te ondersteunen op deze korte termijn hun evenement op deze of een andere locatie te realiseren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Bronnen

https://www.ad.nl/utrecht/slot-zuylen-haalt-in-een-dag-meer-dan-1250-handtekeningen-op-tegen-festival-smeerboel~a45548d8

https://www.duic.nl/algemeen/bewoners-maken-zich-zorgen-over-festival-bij-slot-zuylen-en-startenpetitie

https://www.ad.nl/utrecht/slot-zuylen-haalt-in-een-dag-meer-dan-1250-handtekeningen-op-tegen-festival-smeerboel~a45548d8

Indiendatum: 18 jul. 2019
Antwoorddatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 4, 18 juli 2019

Gisteren maakte Smeerboel bekend de aangevraagde vergunning om een evenement te organiseren bij Oud-Zuilen in te trekken. Het beoogde terrein maakt deel uit van het wettelijk beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Een kwetsbaar natuurgebied, waar ook dieren als ooievaars, kieviten, vleermuizen en bosuilen leven die een beschermde status hebben. Om hier iets te mogen organiseren is een vergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Smeerboel geeft aan uit te wijken naar Papendorp waar ze voorheen ook zaten. Het risico van een grootschalig evenement in Oud-Zuilen lijkt daarmee voor dit jaar geweken te zijn. Vanwege de maatschappelijke onrust, de ontstane opschudding en de blijvende zorgen over de kwetsbaarheid van dit gebied, heeft de Partij voor de Dieren toch nog de volgende vragen:

1. De vergunning voor dit jaar is ingetrokken, maar wat denkt het college dat het besluit op deze vergunningaanvraag zou zijn geweest als deze niet was ingetrokken?

De aanvraag is inderdaad ingetrokken. Dan is het lastig om een als-dan vraag te beantwoorden. Maar het college kan wel zeggen dat het per aanvraag altijd een afweging maakt. Dan wordt er gekeken naar bereikbaarheid en gevolgen voor ecologie natuur et cetera. Over deze specifieke aanvraag doen we geen uitspraak.

2. Wat vindt het college van het gebruik van dit perceel als evenementenlocatie, gezien de kwetsbare en bovendien ook wettelijk beschermde ecologische status ervan?

Antwoord op vragen 2 en 3: Het terrein waarvoor Smeerboel een aanvraag heeft ingediend, is aangewezen als een groene contour. Dat zijn gebieden die belangrijk zijn voor het functioneren van de NNN, maar het is geen gebied dat zo beschermd is als de NNN. Het is een "nee, tenzij". Excessief recreatief medegebruik staat dit niet per se in de weg. In dit soort gebieden kunnen evenementen plaatsvinden. Die zijn daartoe niet op voorhand ongeschikt. In Utrecht is een aantal gebieden als NNN aangewezen, bijvoorbeeld Het Zuilense Bos, Amelisweerd, Rhijnauwen en Haarzuilens.

3. Wat vindt het college van de geschiktheid van de andere NNN gebieden in Utrecht, of percelen direct nabij of rondom deze gebieden, als evenementenlocatie en is het beleid van het college om zeer terughoudend te zijn om de NNN gebieden in Utrecht als evenementenlocatie toe te staan (dus in elk geval geen grootschalige evenementen met versterkte muziek)?

Zie het antwoord op vraag 2.

4. Hoe is het contact met Smeerboel verlopen, ook gezien het feit dat de vergunningaanvraag nu is ingetrokken?

Gevraagd is hoe het contact is verlopen. Wij hebben naar onze mening goed contact met Smeerboel. Het intrekken van de vergunningaanvraag staat daar los van. Wij kennen Smeerboel als een professioneel en echt Utrechts bedrijf. Het is een bedrijf met een betrouwbare reputatie dat veel doet aan duurzaamheid. Wellicht hebt u het e-mailbericht ontvangen en de website bekeken. Het bedrijf heeft contact gehad met Slot Zuilen, maar dat heeft nog geen vervolg gekregen.

5. Zijn de benodigde vergunningen voor Papendorp al aangevraagd, is er voldoende tijd om deze vóór hun evenement zorgvuldig te beoordelen, en zijn er afspraken gemaakt met Smeerboel om hen te ondersteunen op deze korte termijn hun evenement op deze of een andere locatie te realiseren?

Smeerboel heeft laten weten dat zo snel mogelijk te doen, maar daarover zijn nog geen afspraken gemaakt. Wij zullen de aanvraag snel proberen te behandelen, zij het op onze werkwijze. Wij zetten dan alle afwegingen op een rij. Het evenement heeft al eerder in Papendorp plaatsgevonden. Wij verwachten dat de doorlooptijd kort zal zijn.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Bid Eurovisie Songfestival

Lees verder

Mondelinge vragen Medewerkers UCK moeten zeker zijn van hun laatste salaris

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer