Monde­linge vragen Geschiktheid Oud-Zuilen als evene­men­ten­terrein


Gisteren maakte Smeerboel bekend de aangevraagde vergunning om een evenement te organiseren bij Oud-Zuilen in te trekken. Het beoogde terrein maakt deel uit van het wettelijk beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Een kwetsbaar natuurgebied, waar ook dieren als ooievaars, kieviten, vleermuizen en bosuilen leven die een beschermde status hebben. Om hier iets te mogen organiseren is een vergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Smeerboel geeft aan uit te wijken naar Papendorp waar ze voorheen ook zaten. Het risico van een grootschalig evenement in Oud-Zuilen lijkt daarmee voor dit jaar geweken te zijn. Vanwege de maatschappelijke onrust, de ontstane opschudding en de blijvende zorgen over de kwetsbaarheid van dit gebied, heeft de Partij voor de Dieren toch nog de volgende vragen:

1. De vergunning voor dit jaar is ingetrokken, maar wat denkt het college dat het besluit op deze vergunningaanvraag zou zijn geweest als deze niet was ingetrokken?

2. Wat vindt het college van het gebruik van dit perceel als evenementenlocatie, gezien de kwetsbare en bovendien ook wettelijk beschermde ecologische status ervan?

3. Wat vindt het college van de geschiktheid van de andere NNN gebieden in Utrecht, of percelen direct nabij of rondom deze gebieden, als evenementenlocatie en is het beleid van het college om zeer terughoudend te zijn om de NNN gebieden in Utrecht als evenementenlocatie toe te staan (dus in elk geval geen grootschalige evenementen met versterkte muziek)?

4. Hoe is het contact met Smeerboel verlopen, ook gezien het feit dat de vergunningaanvraag nu is ingetrokken?

5. Zijn de benodigde vergunningen voor Papendorp al aangevraagd, is er voldoende tijd om deze vóór hun evenement zorgvuldig te beoordelen, en zijn er afspraken gemaakt met Smeerboel om hen te ondersteunen op deze korte termijn hun evenement op deze of een andere locatie te realiseren?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie

Bronnen

https://www.ad.nl/utrecht/slot-zuylen-haalt-in-een-dag-meer-dan-1250-handtekeningen-op-tegen-festival-smeerboel~a45548d8

https://www.duic.nl/algemeen/bewoners-maken-zich-zorgen-over-festival-bij-slot-zuylen-en-startenpetitie

https://www.ad.nl/utrecht/slot-zuylen-haalt-in-een-dag-meer-dan-1250-handtekeningen-op-tegen-festival-smeerboel~a45548d8

Antwoorddatum: 18 jul. 2019

Gisteren maakte Smeerboel bekend de aangevraagde vergunning om een evenement te organiseren bij Oud-Zuilen in te trekken. Het beoogde terrein maakt deel uit van het wettelijk beschermde Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur). Een kwetsbaar natuurgebied, waar ook dieren als ooievaars, kieviten, vleermuizen en bosuilen leven die een beschermde status hebben. Om hier iets te mogen organiseren is een vergunning nodig om te mogen afwijken van het bestemmingsplan.

Smeerboel geeft aan uit te wijken naar Papendorp waar ze voorheen ook zaten. Het risico van een grootschalig evenement in Oud-Zuilen lijkt daarmee voor dit jaar geweken te zijn. Vanwege de maatschappelijke onrust, de ontstane opschudding en de blijvende zorgen over de kwetsbaarheid van dit gebied, heeft de Partij voor de Dieren toch nog de volgende vragen:

1. De vergunning voor dit jaar is ingetrokken, maar wat denkt het college dat het besluit op deze vergunningaanvraag zou zijn geweest als deze niet was ingetrokken?

Aanvraag is ingetrokken. Dan is het lastig om in een als-dan vraag te beantwoorden. Maar het college kan wel zeggen dat het per aanvraag altijd een afweging maakt. Dan wordt er gekeken naar bereikbaarheid en gevolgen voor ecologie natuur et cetera. Over deze specifieke aanvraag geen uitspraak.

2. Wat vindt het college van het gebruik van dit perceel als evenementenlocatie, gezien de kwetsbare en bovendien ook wettelijk beschermde ecologische status ervan?

Het terrein waarop smeerboel nu een aanvraag had ingediend, is aangewezen als groene contour. Die zijn belangrijk voor functioneren van Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar niet zo beschermd als NNN. De beoordeling is dan “Nee-tenzij”. Excessief recreatief medegebruik staat het echter niet in de weg. Deze locaties zijn niet op voorhand ongeschikt voor evenementen.

3. Wat vindt het college van de geschiktheid van de andere NNN gebieden in Utrecht, of percelen direct nabij of rondom deze gebieden, als evenementenlocatie en is het beleid van het college om zeer terughoudend te zijn om de NNN gebieden in Utrecht als evenementenlocatie toe te staan (dus in elk geval geen grootschalige evenementen met versterkte muziek)?

Het terrein waarop smeerboel nu een aanvraag had ingediend, is aangewezen als groene contour. Die zijn belangrijk voor functioneren van Natuurnetwerk Nederland (NNN), maar niet zo beschermd als NNN. De beoordeling is dan “Nee-tenzij”. Excessief recreatief medegebruik staat het echter niet in de weg. Deze locaties zijn niet op voorhand ongeschikt voor evenementen.

4. Hoe is het contact met Smeerboel verlopen, ook gezien het feit dat de vergunningaanvraag nu is ingetrokken?

Het contact met Smeerboek is ons inziens goed. Intrekken aanvraag staat er los van. Maar we kennen de organisatie als professioneel en echt Utrechts. Een betrouwbare reputatie die veel doet aan duurzaamheid. Wellicht heeft u hun mail daarover ontvangen of het bericht op hun eigen website gezien over hoe duurzaam ze zijn. Zij hadden al over deze aanvraag contact met Slot Zuylen gezocht, maar dat heeft geen respons gekregen.

5. Zijn de benodigde vergunningen voor Papendorp al aangevraagd, is er voldoende tijd om deze vóór hun evenement zorgvuldig te beoordelen, en zijn er afspraken gemaakt met Smeerboel om hen te ondersteunen op deze korte termijn hun evenement op deze of een andere locatie te realiseren?

Smeerboel heeft aangegeven dat ze zo snel mogelijk de vergunningen aanvragen. Maar er zijn geen afspraken daarover. Maar we hebben aangegeven het snel te behandelen in onze reguliere werkwijze. En zorgvuldig. Maar het heeft eerder op Papendorp plaatsgevonden en we verwachten dat het snel doorlopen kan worden.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Rick van der Zweth, PvdA
Jantine Zwinkels, CDA
Jan Wijmenga, ChristenUnie