Monde­linge vragen Mede­werkers UCK moeten zeker zijn van hun laatste salaris


Indiendatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 12, 18 juli 2019

Afgelopen jaar spraken we vaak en langdurig bij, met en over het UCK en het op handen zijnde faillissement en de realiteit is dat een groot aantal medewerkers van het UCK vanaf 1 augustus werkloos zal zijn. Er lijken weinig winnaars in deze situatie, maar de huidig medewerkers van het UCK die hun baan verliezen zijn dat in ieder geval niet. Waar zij minimaal zeker van zouden moeten zijn in deze fase is dat zij hun laatste salaris nog uitbetaald krijgen en wij hebben begrepen dat hierover onzekerheid is ontstaan. Dit zou het gevolg zijn van het niet overboeken van eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/bevoorschotting aan het UCK om het lopende cursusjaar 2018/2019 af te maken. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de indieners eens dat het voor medewerkers die hun baan verliezen ongelofelijk naar is dat zij nu ook onzekerheid ervaren over of en wanneer hun laatste salaris is betaald? Te meer omdat dit afgelopen maanden ook al het geval was.

2. Wat is de reden dat het overboeken van de eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting deels of nog niet is gebeurd?

3. Denkt het college deze middelen alsnog over te boeken naar het UCK zodat de medewerkers hun salaris kunnen ontvangen? Zo ja, op welke termijn. Zo niet, waarom niet?

4. Kan het college toezeggen er alles aan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om gemaakte afspraken over liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting na te komen, zodat de medewerkers van het UCK hun laatste salaris volledige en tijdig ontvangen?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven en Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student en Starter
Ellen Bijsterbosch,D66
Ruurt Wiegant, SP

Indiendatum: 18 jul. 2019
Antwoorddatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 12, 18 juli 2019

Afgelopen jaar spraken we vaak en langdurig bij, met en over het UCK en het op handen zijnde faillissement en de realiteit is dat een groot aantal medewerkers van het UCK vanaf 1 augustus werkloos zal zijn. Er lijken weinig winnaars in deze situatie, maar de huidig medewerkers van het UCK die hun baan verliezen zijn dat in ieder geval niet. Waar zij minimaal zeker van zouden moeten zijn in deze fase is dat zij hun laatste salaris nog uitbetaald krijgen en wij hebben begrepen dat hierover onzekerheid is ontstaan. Dit zou het gevolg zijn van het niet overboeken van eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/bevoorschotting aan het UCK om het lopende cursusjaar 2018/2019 af te maken. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de indieners eens dat het voor medewerkers die hun baan verliezen ongelofelijk naar is dat zij nu ook onzekerheid ervaren over of en wanneer hun laatste salaris is betaald? Te meer omdat dit afgelopen maanden ook al het geval was.

Wij zijn ons er zeer van bewust dat het voor de medewerkers van het UCK een uiterst moeilijke tijd is. Onzekerheid over baan en inkomen is voor niemand fijn. De gemeente doet er alles aan om de onzekerheid over het salaris bij het personeel te voorkomen. Dat is er de reden van waarom wij bij het UCK erop aandringen om telkens de verstrekte liquiditeitssteun met prioriteit in te zetten voor de salarisbetalingen en de zzp'ers. Ik zeg erbij dat als er sprake is onvolledige of inconsistente aanleveringen, het aan beide kanten veel tijd en energie kost.

2. Wat is de reden dat het overboeken van de eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting deels of nog niet is gebeurd?

Ook vandaag is geld overgemaakt. Op 10 mei jl. is afgesproken dat tot 1 augustus a.s. maximaal € 486.056 liquiditeitssteun voor operationele kosten kan worden gegeven om het lopende cursusjaar te kunnen afmaken. Er zijn momenten afgesproken. Het doel van de liquiditeitssteun is uiteraard om ervoor te zorgen dat het UCK het jaar kan afmaken. Dat kan alleen als ook het personeel wordt betaald. Die liquiditeitssteun wordt uiteraard alleen gegeven als de kaspositie van het UCK onvoldoende is. Daarom moet het UCK steeds inzage geven in de financiële situatie voordat wij betalen. Het gaat om publiek geld. Wij kunnen dat niet zomaar overmaken als wij
niet weten waar het precies voor is.

3. Denkt het college deze middelen alsnog over te boeken naar het UCK zodat de medewerkers hun salaris kunnen ontvangen? Zo ja, op welke termijn. Zo niet, waarom niet?

Op grond van de door het UCK ingediende financiële stukken zijn wij van oordeel dat wij de maximale mogelijke liquiditeit hebben verleend.

4. Kan het college toezeggen er alles aan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om gemaakte afspraken over liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting na te komen, zodat de medewerkers van het UCK hun laatste salaris volledige en tijdig ontvangen?

Net als in de afgelopen periode stellen wij alles in het werk om de afwikkeling van het faillissement zo goed mogelijk te doen. Wij hebben daarbij de medewerking van het UCK nodig.

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven en Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student en Starter
Ellen Bijsterbosch,D66
Ruurt Wiegant, SP