Monde­linge vragen Mede­werkers UCK moeten zeker zijn van hun laatste salaris


Mondelinge vragen 12, 18 juli 2019

Afgelopen jaar spraken we vaak en langdurig bij, met en over het UCK en het op handen zijnde faillissement en de realiteit is dat een groot aantal medewerkers van het UCK vanaf 1 augustus werkloos zal zijn. Er lijken weinig winnaars in deze situatie, maar de huidig medewerkers van het UCK die hun baan verliezen zijn dat in ieder geval niet. Waar zij minimaal zeker van zouden moeten zijn in deze fase is dat zij hun laatste salaris nog uitbetaald krijgen en wij hebben begrepen dat hierover onzekerheid is ontstaan. Dit zou het gevolg zijn van het niet overboeken van eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/bevoorschotting aan het UCK om het lopende cursusjaar 2018/2019 af te maken. Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

1. Is het college het met de indieners eens dat het voor medewerkers die hun baan verliezen ongelofelijk naar is dat zij nu ook onzekerheid ervaren over of en wanneer hun laatste salaris is betaald? Te meer omdat dit afgelopen maanden ook al het geval was.

2. Wat is de reden dat het overboeken van de eerder toegezegde liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting deels of nog niet is gebeurd?

3. Denkt het college deze middelen alsnog over te boeken naar het UCK zodat de medewerkers hun salaris kunnen ontvangen? Zo ja, op welke termijn. Zo niet, waarom niet?

4. Kan het college toezeggen er alles aan te doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om gemaakte afspraken over liquiditeitsmiddelen/ bevoorschotting na te komen, zodat de medewerkers van het UCK hun laatste salaris volledige en tijdig ontvangen?

Hester Assen, PvdA
Maarten van Heuven en Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Eva Oosters, Student en Starter
Ellen Bijsterbosch,D66
Ruurt Wiegant, SP