Monde­linge vragen Verbreding A27 en PAS


Mondelinge vragen 5, 18 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit A27/A12. De Raad van State heeft naar aanleiding van de eerdere uitspraak over het programma aanpak stikstof (PAS) ervoor gekozen om een streep te zetten door het Tracébesluit.

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben zich net zoals vele andere partijen al langer verzet tegen de onnodige verbreding van de A27 en de bomenkap die daarmee gepaard zal gaan. Deze uitspraak van de Raad van State betekent dat de verbreding niet door kan gaan. Dat is wat D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP betreft goed nieuws.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de uitspraak en wat zijn nu hun vervolgstappen?

2. Kan het college aangeven dat door deze uitspraak de verbreding van de A27 definitief niet doorgaat?

3. Heeft dit nog invloed op de huidige activiteiten in het gebied of activiteiten die zijn ingezet vanwege de verbreding van de A27?

4. Kan het college bepleiten alle activiteiten stop te zetten die schade toebrengen aan de omgeving?

5. Nu de uitspraak van de Raad van State bekend is, is het college bereid om goedkopere en duurzamere alternatieven voor de verbreding weer bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen? Zoals investering in OV en fiets-infrastructuur en als het Rijk de capaciteit echt wil verhogen, oplossingen binnen de bak, zoals aangedragen door bewonersinitiatieven, in combinatie met verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/u?

6. Heeft het college een verwachting dat deze uitspraak ook richtinggevend is voor andere zaken, zoals wegenbouwprojecten of woningbouw die onderbouwd zijn met de PAS?

7. Is de wethouder bereid om het Utrechtse standpunt over de verbreding van de A27 onder de aandacht te brengen bij de minister voor toekomstige besluitvorming?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Schipper, SP