Monde­linge vragen Verbreding A27 en PAS


Indiendatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 5, 18 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit A27/A12. De Raad van State heeft naar aanleiding van de eerdere uitspraak over het programma aanpak stikstof (PAS) ervoor gekozen om een streep te zetten door het Tracébesluit.

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben zich net zoals vele andere partijen al langer verzet tegen de onnodige verbreding van de A27 en de bomenkap die daarmee gepaard zal gaan. Deze uitspraak van de Raad van State betekent dat de verbreding niet door kan gaan. Dat is wat D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP betreft goed nieuws.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de uitspraak en wat zijn nu hun vervolgstappen?

2. Kan het college aangeven dat door deze uitspraak de verbreding van de A27 definitief niet doorgaat?

3. Heeft dit nog invloed op de huidige activiteiten in het gebied of activiteiten die zijn ingezet vanwege de verbreding van de A27?

4. Kan het college bepleiten alle activiteiten stop te zetten die schade toebrengen aan de omgeving?

5. Nu de uitspraak van de Raad van State bekend is, is het college bereid om goedkopere en duurzamere alternatieven voor de verbreding weer bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen? Zoals investering in OV en fiets-infrastructuur en als het Rijk de capaciteit echt wil verhogen, oplossingen binnen de bak, zoals aangedragen door bewonersinitiatieven, in combinatie met verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/u?

6. Heeft het college een verwachting dat deze uitspraak ook richtinggevend is voor andere zaken, zoals wegenbouwprojecten of woningbouw die onderbouwd zijn met de PAS?

7. Is de wethouder bereid om het Utrechtse standpunt over de verbreding van de A27 onder de aandacht te brengen bij de minister voor toekomstige besluitvorming?

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Schipper, SP

Indiendatum: 18 jul. 2019
Antwoorddatum: 18 jul. 2019

Mondelinge vragen 5, 18 juli 2019

Op woensdag 17 juli 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Tracébesluit A27/A12. De Raad van State heeft naar aanleiding van de eerdere uitspraak over het programma aanpak stikstof (PAS) ervoor gekozen om een streep te zetten door het Tracébesluit.

D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP hebben zich net zoals vele andere partijen al langer verzet tegen de onnodige verbreding van de A27 en de bomenkap die daarmee gepaard zal gaan. Deze uitspraak van de Raad van State betekent dat de verbreding niet door kan gaan. Dat is wat D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP betreft goed nieuws.

Naar aanleiding van deze uitspraak hebben D66, Partij voor de Dieren, GroenLinks en SP de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van de uitspraak en wat zijn nu hun vervolgstappen?

Zoals in het coalitieakkoord staat, is het college van mening dat de verbreding van de A27 bij Amelisweerd niet nodig is. Wij denken dat het mobiliteitssysteem leefbaarder, bereikbaarder en slimmer kan. Wij zullen Rijkswaterstaat vragen hoe nu verder. Uiteraard is het ook aan het ministerie en de minister om vervolgstappen te bepalen.

2. Kan het college aangeven dat door deze uitspraak de verbreding van de A27 definitief niet doorgaat?

Helaas betekent dit nog niet zomaar dat de verbreding niet doorgaat. Het betekent wel dat voor wat ons betreft - ik heb mijn collega, de gedeputeerde, ook zoiets horen zeggen - een heel mooi moment voor bezinning is om tot een ander vervolg te komen.

3. Heeft dit nog invloed op de huidige activiteiten in het gebied of activiteiten die zijn ingezet vanwege de verbreding van de A27?

Om te zien of dit gevolgen heeft voor de activiteiten zullen wij de bestuursovereenkomst Ring Utrecht bekijken. Wij zullen dat in kaart brengen. Rijkswaterstaat heeft toegezegd dat geen onomkeerbare besluiten worden genomen, zoals bijvoorbeeld het kappen van bomen, voordat het besluit onherroepelijk is. De rechter heeft het besluit naar de prullenbak verwezen. Het wordt dus niet gerepareerd.

4. Kan het college bepleiten alle activiteiten stop te zetten die schade toebrengen aan de omgeving?

Samen met de provincie vinden wij dit een mooi moment voor bezinning. Wij hopen echt dat dit een begin is van betere systeemkeuzes die leiden tot duurzamere en gezondere mobiliteit. Het is niet zozeer deze uitspraak die gevolgen heeft voor allerlei projecten, maar eerder de vorige, die eigenlijk de methodiek van de PAS heeft afgewezen. Allerlei projecten die gebruikmaakten van de PAS - wegenbouw, infrastructuur, woningbouwprojecten - zullen moeten worden gerepareerd.

5. Nu de uitspraak van de Raad van State bekend is, is het college bereid om goedkopere en duurzamere alternatieven voor de verbreding weer bij de Rijksoverheid onder de aandacht te brengen? Zoals investering in OV en fiets-infrastructuur en als het Rijk de capaciteit echt wil verhogen, oplossingen binnen de bak, zoals aangedragen door bewonersinitiatieven, in combinatie met verlaging van de maximumsnelheid naar 80 km/u?

Dat zal in het ene geval gemakkelijker zijn dan in het andere. Waarschijnlijk is dat gemakkelijker. Dat spreekt voor zichzelf als er alleen beperkte stikstofeffecten zijn. Natuurlijk zullen wij altijd in gesprek blijven met het Rijk over hoe het anders kan, natuurlijk ook altijd met inachtneming van de gesprekken die lopen, bijvoorbeeld in het kader van U-net. Die willen wij vooral vruchtbaar laten zijn rond het najaar.

6. Heeft het college een verwachting dat deze uitspraak ook richtinggevend is voor andere zaken, zoals wegenbouwprojecten of woningbouw die onderbouwd zijn met de PAS?

Zie hierboven

7. Is de wethouder bereid om het Utrechtse standpunt over de verbreding van de A27 onder de aandacht te brengen bij de minister voor toekomstige besluitvorming?

Zie hierboven

Susanne Schilderman, D66
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Thijs Weistra, GroenLinks
Tim Schipper, SP

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Medewerkers UCK moeten zeker zijn van hun laatste salaris

Lees verder

Mondelinge Vragen Vervolgvragen stilleggen proefbedrijf Uithoflijn

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer