Monde­linge Vragen Vervolg­vragen stil­leggen proef­be­drijf Uithoflijn


Mondelinge vragen 10, 18 juli 2019

Afgelopen dinsdag beantwoordde het college schriftelijke vragen over het stilleggen van het proefbedrijf van de Uithoflijn. We danken het college voor de uitgebreide en volledige beantwoording van de vragen.

Uit de beantwoording blijkt dat het stilleggen van het proefbedrijf werd veroorzaakt doordat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een conceptrapport ontving en op basis van die onvolledige informatie snel ging handelen. Het is volkomen logisch dat de ILT zo snel handelt en daarom is het ook relevant om te weten hoe het rapport bij de ILT terecht kwam. In de antwoorden staat alleen iets over het ontvangen door de ILT, niet over het verzenden naar de ILT.

1. Kan het college vertellen hoe het kan dat het conceptrapport zonder duiding naar de ILT is verzonden? Zo nee, is het college bereid om dit samen met de provincie te onderzoeken en de raad hierover te informeren?

Uit de antwoorden blijkt dat de projectorganisatie niet wist van het bestaan van het conceptrapport.

2. Wist de projectorganisatie wel dat de provincie een extern onderzoeksbureau om een onderzoek had aangevraagd? Zo nee, hoe kan dat - en zijn er inmiddels afspraken gemaakt tussen de projectorganisatie en de wegbeheerder (provincie) om ervoor te zorgen dat zulke belangrijke informatie wél met elkaar wordt gedeeld?

De wethouder gaf in de antwoorden aan dat ze de wens van de raad om direct geïnformeerd te willen worden begrijpt en die wens in de toekomst gaat "betrekken" bij de afwegingen om de raad te informeren.

3. Betekent dit dat de raad altijd direct wordt geïnformeerd wanneer er een incident optreedt dat het project Uithoflijn raakt?

Marijn de Pagter, VVD
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Rick van der Zweth, PvdA
Sander van Waveren, CDA
Mahmut Sungur, DENK
Tim Homan, Student & Starter
Tim Schipper, SP
Henk van Déun, PVV
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht