Monde­linge vragen Steun de culturele sector in storm­achtige tijden


Indiendatum: 10 nov. 2022

Mondelinge vragen 7, 10 november 2022

Recent mochten de woordvoerders cultuur en de wethouder, een brandbrief ontvangen van het Utrechts Theater Overleg. Wij delen hun zorg.

De Utrechtse culturele en creatieve sector doet een dringend beroep op de gemeente Utrecht om de voorgenomen subsidie-indexatie te verhogen. De indexatie staat namelijk in geen verhouding tot de enorme inflatie waar zij mee geconfronteerd wordt.

In de huidige Programmabegroting staat dat de sector een indexatie van 3,5% tegemoet kan zien. Dit staat in schril contrast met de werkelijke inflatie die optreedt bij alle kosten zoals huur (+9 à 10%), doorberekende loonkosten in producten en diensten (vakbonden eisen koopkrachtcorrectie van circa 12%) en energie (soms wel een verdrievoudiging).

In vergelijking met andere steden is de indexatie van de subsidie voor de culturele sector in Utrecht laag. De andere G4 steden (Amsterdam (7,2%), Den Haag (5,94%), Rotterdam (3,8%) zijn ruimhartiger in het indexeren van de subsidie. De sector probeert net op te krabbelen na de coronaperiode, en investeert tevens veel in kostbare duurzaamheidsmaatregelingen, die pas op termijn een besparing zullen opleveren.

Het doorberekenen van alle kosten in de entreeprijzen zal alleen maar een negatief effect hebben op de bezoekersaantallen, temeer daar deze bezoekers ook de inflatie momenteel flink voelen. Schrappen in het programma is ook niet wenselijk, en de meeste afspraken liggen al vast. Kortom; de instellingen hebben grote problemen om de begroting voor 2023 sluitend te krijgen. Daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college oog voor de moeilijke positie waar de culturele en creatieve sector zich in bevindt?

2. Kan het college uitleggen waarom is gekozen voor 3.5% indexatie?

3. Erkent het college dat andere grote steden ruimhartiger omgaan met indexatie van subsidiegelden?

4. Ziet het college kans om de indexatie substantieel te verhogen?

5. Zo nee, welke andere oplossingen ziet het college voor de sector?

Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Dirk-Jan van Vliet, D66
Hester Assen, PvdA
Bina Chirino, ChristenUnie
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Bert van Steeg, CDA
Margreet Ramaker, VVD