Monde­linge vragen Wanneer stopt de overlast op de Nobel­straat?


Indiendatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 1, 17 november 2022

Al meer dan tien jaar lang ervaren vele bewoners aan de Nobelstraat, Keizerstraat, Nobeldwarsstraat, Ambachtstraat & Lucas Bolwerk intense geluidsoverlast van enkele horecabedrijven. Die overlast nam voortdurend toe (tot aan de coronapauze); met niet alleen geluidsoverlast direct vanuit de horeca zelf, maar ook nog eens van alle horecabezoekers die zich op straat ophouden, deels wachtend op de stoep om naar binnen te mogen. Na corona is de situatie zo mogelijk nog erger dan voor de corona. Niet alleen de horeca zorgt voor slapeloze nachten en het volledig verstoren van het woongenot, aanvullend zijn er dan ook nog de bussen die door de straat denderen, de vele verkeerd geparkeerde fietsen die alle doorgang belemmeren, diverse overlast gevende evenementen op het Lucasbolwerk, Lepelenburg en Janskerk en overlast van cateringbedrijven.

Vlak voor de zomer heeft de burgemeester naar aanleiding van de oproep van bewoners (brief 5 april 2022) hen laten weten dat hier inderdaad sprake is van ernstige overlast waar iets aan moet gebeuren. Daar zijn de bewoners blij mee, want dat betekent dat de gemeente nu (eindelijk) erkend dat dit zo niet langer kan.
Een eerste actie was – als pilot - de tijdelijke inzet van horecastewards (Raadsbrief 1 juli 2022). Die pilot is inmiddels beëindigd. Ondertussen zou in een onderzoek nagegaan worden wat de ervaringen zijn met deze stewards bij andere gemeenten.

De bewoners vragen zich nu terecht af wat er wel gaat werken. De erkenning is een belangrijke eerste stap. Maar wanneer gaat de ernstige overlast nu echt stoppen?

  1. Wat heeft de pilot en het onderzoek naar de horecastewards opgeleverd?
  2. Kan het college aangeven of er zicht is op maatregelen die ervoor gaan zorgen dat de woonoverlast aanzienlijk wordt verminderd? Zo ja, om welke maatregelen gaat het dan?
  3. Op welke manier kan de gemeenteraad de ruimte voor het college verruimen opdat waar nodig ingrijpende (en/of onorthodoxe) maatregelen ook kunnen worden ingezet?
  4. Kan een deel van de maatregelen ook op zeer korte termijn worden benut, opdat een belangrijk deel van de overlast direct kan worden beperkt en bewoners het geloof houden dat het niet alleen blijft bij woorden?

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Hester Assen, PvdA