Monde­linge vragen Wanneer stopt de overlast op de Nobel­straat?


Indiendatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 1, 17 november 2022

Al meer dan tien jaar lang ervaren vele bewoners aan de Nobelstraat, Keizerstraat, Nobeldwarsstraat, Ambachtstraat & Lucas Bolwerk intense geluidsoverlast van enkele horecabedrijven. Die overlast nam voortdurend toe (tot aan de coronapauze); met niet alleen geluidsoverlast direct vanuit de horeca zelf, maar ook nog eens van alle horecabezoekers die zich op straat ophouden, deels wachtend op de stoep om naar binnen te mogen. Na corona is de situatie zo mogelijk nog erger dan voor de corona. Niet alleen de horeca zorgt voor slapeloze nachten en het volledig verstoren van het woongenot, aanvullend zijn er dan ook nog de bussen die door de straat denderen, de vele verkeerd geparkeerde fietsen die alle doorgang belemmeren, diverse overlast gevende evenementen op het Lucasbolwerk, Lepelenburg en Janskerk en overlast van cateringbedrijven.

Vlak voor de zomer heeft de burgemeester naar aanleiding van de oproep van bewoners (brief 5 april 2022) hen laten weten dat hier inderdaad sprake is van ernstige overlast waar iets aan moet gebeuren. Daar zijn de bewoners blij mee, want dat betekent dat de gemeente nu (eindelijk) erkend dat dit zo niet langer kan.
Een eerste actie was – als pilot - de tijdelijke inzet van horecastewards (Raadsbrief 1 juli 2022). Die pilot is inmiddels beëindigd. Ondertussen zou in een onderzoek nagegaan worden wat de ervaringen zijn met deze stewards bij andere gemeenten.

De bewoners vragen zich nu terecht af wat er wel gaat werken. De erkenning is een belangrijke eerste stap. Maar wanneer gaat de ernstige overlast nu echt stoppen?

  1. Wat heeft de pilot en het onderzoek naar de horecastewards opgeleverd?
  2. Kan het college aangeven of er zicht is op maatregelen die ervoor gaan zorgen dat de woonoverlast aanzienlijk wordt verminderd? Zo ja, om welke maatregelen gaat het dan?
  3. Op welke manier kan de gemeenteraad de ruimte voor het college verruimen opdat waar nodig ingrijpende (en/of onorthodoxe) maatregelen ook kunnen worden ingezet?
  4. Kan een deel van de maatregelen ook op zeer korte termijn worden benut, opdat een belangrijk deel van de overlast direct kan worden beperkt en bewoners het geloof houden dat het niet alleen blijft bij woorden?

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Hester Assen, PvdA

Indiendatum: 17 nov. 2022
Antwoorddatum: 17 nov. 2022

Mondelinge vragen 1, 17 november 2022

Al meer dan tien jaar lang ervaren vele bewoners aan de Nobelstraat, Keizerstraat, Nobeldwarsstraat, Ambachtstraat & Lucas Bolwerk intense geluidsoverlast van enkele horecabedrijven. Die overlast nam voortdurend toe (tot aan de coronapauze); met niet alleen geluidsoverlast direct vanuit de horeca zelf, maar ook nog eens van alle horecabezoekers die zich op straat ophouden, deels wachtend op de stoep om naar binnen te mogen. Na corona is de situatie zo mogelijk nog erger dan voor de corona. Niet alleen de horeca zorgt voor slapeloze nachten en het volledig verstoren van het woongenot, aanvullend zijn er dan ook nog de bussen die door de straat denderen, de vele verkeerd geparkeerde fietsen die alle doorgang belemmeren, diverse overlast gevende evenementen op het Lucasbolwerk, Lepelenburg en Janskerk en overlast van cateringbedrijven.

Vlak voor de zomer heeft de burgemeester naar aanleiding van de oproep van bewoners (brief 5 april 2022) hen laten weten dat hier inderdaad sprake is van ernstige overlast waar iets aan moet gebeuren. Daar zijn de bewoners blij mee, want dat betekent dat de gemeente nu (eindelijk) erkend dat dit zo niet langer kan.
Een eerste actie was – als pilot - de tijdelijke inzet van horecastewards (Raadsbrief 1 juli 2022). Die pilot is inmiddels beëindigd. Ondertussen zou in een onderzoek nagegaan worden wat de ervaringen zijn met deze stewards bij andere gemeenten.

De bewoners vragen zich nu terecht af wat er wel gaat werken. De erkenning is een belangrijke eerste stap. Maar wanneer gaat de ernstige overlast nu echt stoppen?

1. Wat heeft de pilot en het onderzoek naar de horecastewards opgeleverd?

Antwoord: In 2019 heeft de pilot met de stewards plaatsgevonden. De gemeente heeft tijdens en na de pilot gesprekken gevoerd met ondernemers over de stewards. De breed gedragen conclusie was dat de inzet van de horecastewards een meerwaarde had voor de leefbaarheid en de veiligheid in de uitgaansnacht in de Nobelstraat en haar directe omgeving. In 2021 en in 2022 heeft de gemeente de horecastewards gedurende korte perioden ingezet vanwege de effecten van de coronamaatregelen. Tijdens de heropening van de nachthoreca gold de opgelegde sluitingstijd. De horecabezoekers kwamen na de sluitingstijd allemaal tegelijk de straat op. Dat leidde tot extreme drukte, overlast en gevaarlijke verkeerssituaties. Tijdens en na deze periode heeft de gemeente gesproken met wijkbewoners,
horecaondernemers en politie. De inzet werd weliswaar gewaardeerd, maar ook werd gezegd dat dit niet het enige middel tegen de overlast is. In overleg met wijkbewoners en ondernemers is besloten
de inzet niet voort te zetten, maar om die te beschouwen als een van de mogelijke maatregelen van het plan van aanpak voor de Nobelstraat.

2. Kan het college aangeven of er zicht is op maatregelen die ervoor gaan zorgen dat de woonoverlast aanzienlijk wordt verminderd? Zo ja, om welke maatregelen gaat het dan?

Antwoord: Via participatie vindt een inventarisatie van de problemen plaats. Behalve de problemen die door een groep wijkbewoners in een brief zijn genoemd, willen wij ook van andere belanghebbenden - ondernemers, politie, het uitgaanspubliek, de Fietsersbond, Qbus en de Stadsschouwburg - horen hoe ze de problematiek ervaren. Deze inventarisatie wordt in december a.s. afgerond, waarna wij samen met belanghebbenden op zoek gaan naar mogelijke maatregelen. Hoe wij deze problemen kunnen verminderen, is een vraagstuk dat wij in het eerste kwartaal van 2023 willen uitwerken.

3. Op welke manier kan de gemeenteraad de ruimte voor het college verruimen opdat waar nodig ingrijpende (en/of onorthodoxe) maatregelen ook kunnen worden ingezet?
Antwoord: Het bewerkstelligen van maatregelen vraagt om een verwachtingsmanagement. Zoals wij ook bij de inventarisatie van de problemen doen, willen wij ook bij het uitdenken van mogelijke maatregelen de belanghebbenden betrekken. De problematiek in de Nobelstraat bestaat al lange tijd en is divers. Het bedenken van goede maatregelen is, zeker in dit gebied, ingewikkeld en kost tijd. Inzake het uitwerken van mogelijke maatregelen komen wij uiteraard bij de raad terug.

4. Kan een deel van de maatregelen ook op zeer korte termijn worden benut, opdat een belangrijk deel van de overlast direct kan worden beperkt en bewoners het geloof houden dat het niet alleen blijft bij woorden?

Antwoord: Wij hebben bij de inventarisatie de mogelijkheden bekeken hoe de gemeente op zeer korte termijn iets aan de problematiek kan doen. Helaas blijken maatregelen zoals het verwijderen van het randje dat zich tussen het fietspad en het voetpad bevindt, het inrichten van parkeerplaatsen als fietsenstallingen voor het uitgaanspubliek en het installeren van meer openbare toiletten niet op zeer korte termijn uitvoerbaar te zijn. Dat zijn echter wel de zaken waar wij aan denken.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Mahaar Fattal, GroenLinks
Hester Assen, PvdA