Monde­linge vragen Stook niet bij stoo­k­alert!


Indiendatum: 14 sep. 2023

Mondelinge vragen 3, 14 september 2023

Luchtverontreiniging is slecht voor de gezondheid. Op sommige dagen is de luchtkwaliteit zó slecht dat het RIVM hier via het stookalert extra voor waarschuwt, zodat mensen voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Dit weekend gold voor heel Nederland het stookalert van het RIVM. De luchtkwaliteit was onvoldoende tot slecht vanwege smog door ozon. Smog ontstaat op zonnige dagen als de luchtvervuiling ‘ophoopt’. Houtstook veroorzaakt lokaal flinke luchtvervuiling en kan de problemen erger maken. Daarom adviseert het RIVM om tijdens het stookalert geen hout te stoken en zo te voorkomen dat mensen in de omgeving extra gezondheidsklachten krijgen. Via verschillende kanalen werd het stookalert gecommuniceerd, vanuit de gemeente is ons geen extra communicatie opgevallen. Hoewel de meningen over een stookverbod verdeeld liggen, wordt breed gesteund dat communicatie over de nadelige affecten van houtstook belangrijk is. GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, EenUtrecht, ChristenUnie en PvdA hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college het met GroenLinks, Partij voor de Dieren, Volt, Bij1, EenUtrecht, ChristenUnie en PvdA eens dat we, in het uitzonderlijke en daarmee ernstige geval dat het stookalert van RIVM geldt, we echt alles op alles moeten zetten om te voorkomen dat de luchtkwaliteit nog verder verslechtert door houtstook? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om in gevallen dat het stookalert van RIVM geldt (zo’n 10 keer per jaar), de communicatie vanuit RIVM te ondersteunen met extra communicatie vanuit de gemeente.

Zo een paar voorbeelden:

  • Start op de website van de gemeente de pagina over houtstook met een grote duidelijke kop bv vergelijkbaar met die het RIVM dit weekend op de website had staan:
    • Voor heel Nederland geldt een stookalert
      Tot en met zondag 10 september 2023 wordt de luchtkwaliteit naar verwachting onvoldoende tot slecht in geheel Nederland vanwege smog door ozon en fijnstof. Bij ongunstige weersomstandigheden blijft rook langer hangen, bij een slechte luchtkwaliteit door fijnstof draagt houtrook bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Omdat dit kan leiden tot gezondheidsklachten, is het stookalert ontwikkeld. Als een stookalert wordt afgegeven, adviseert het RIVM mensen op om die dag geen hout te stoken. Dit kan gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving vóórkomen. Op deze pagina vind je meer informatie en de actuele informatie met betrekking tot het stookalert.
  • Extra aandacht via social media voor het stookalert en de oproep geen hout te stoken
  • Mensen die in de openbare ruimte (voor hun huis of in de parken) de barbecue aan hebben of een vuurtje stoken, informeren over het stookalert.

Rachel Heijne, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Veerle Smit, Volt
Stevie Nolten, Bij1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Kirsten Alblas, CU
Joachim Cornielje, PvdA

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen De verlenging van de huurovereenkomst voor de Evenementenplek op Stationsplein

Lees verder

Schriftelijke vragen Opknapstress

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer