Monde­linge vragen Stook­verbod in parken en op land­goe­deren


Indiendatum: 23 apr. 2020

Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord, dus geen vragennummer

De afgelopen week las de Partij voor de Dieren verontrustende berichten in de media over branden in Nederlandse (en buitenlandse) natuurgebieden en bossen, bijvoorbeeld in het AD. Ook de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maakt zich zorgen, zo lezen wij. De VRU geeft aan dat kampvuren, vuurkorven en barbecueën in de bossen nu ‘in geen geval’ kan en mag, vanwege het grote risico op een bosbrand. Staatsbosbeheer kan volgens het AD “weinig anders doen dan mensen oproepen hun gezond verstand te gebruiken” en bijvoorbeeld niet te barbecueën in het bos. De Partij voor de Dieren ziet vanwege de aanhoudende droogte het liefst een stookverbod in alle parken en de landgoederen in Utrecht/Bunnik, en heeft hierover de volgende vragen:

1. Welke risicogebieden ziet het college in de gemeente Utrecht (/Bunnik, vanwege Amelisweerd en Rhijnauwen) voor het ontstaan van brand in het groen?

2. Welke maatregelen neemt het college om de risico’s op branden in parken en de landgoederen te beperken/weg te nemen?

De VRU adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. De gemeente Wijk bij Duurstede volgde dit advies op 15 april op en stelde met onmiddellijke ingang een stookverbod in voor de openbare ruimte en buitengebieden in onze gemeente.

3. Is het college bereid om – net als Wijk bij Duurstede - een stookverbod in te stellen in de Utrechtse parken en landgoederen, en mensen op te roepen niet te roken in de parken en landgoederen vanwege brandgevaar? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 23 apr. 2020
Antwoorddatum: 23 apr. 2020

Deze vragen zijn schriftelijk beantwoord, dus geen vragennummer

De afgelopen week las de Partij voor de Dieren verontrustende berichten in de media over branden in Nederlandse (en buitenlandse) natuurgebieden en bossen, bijvoorbeeld in het AD. Ook de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) maakt zich zorgen, zo lezen wij. De VRU geeft aan dat kampvuren, vuurkorven en barbecueën in de bossen nu ‘in geen geval’ kan en mag, vanwege het grote risico op een bosbrand. Staatsbosbeheer kan volgens het AD “weinig anders doen dan mensen oproepen hun gezond verstand te gebruiken” en bijvoorbeeld niet te barbecueën in het bos. De Partij voor de Dieren ziet vanwege de aanhoudende droogte het liefst een stookverbod in alle parken en de landgoederen in Utrecht/Bunnik, en heeft hierover de volgende vragen:

1. Welke risicogebieden ziet het college in de gemeente Utrecht (/Bunnik, vanwege Amelisweerd en Rhijnauwen) voor het ontstaan van brand in het groen?

Er zijn in formele zin geen risicogebieden vastgesteld. Problemen met bosbranden spelen met name op de hogere en arme zandgronden in Nederland. Het gaat daarbij om (voormalige) productiebossen met veel naaldhout (grove den, lariks) en soms ook loofhout als berk en lijsterbes. Amelisweerd is een voedselrijk en vochtig bos op rivierklei met veel loofhout (vrijwel geen naadhout) en daardoor veel minder gevoelig voor bosbrand. Voor de Utrechtse parken zijn er over de afgelopen jaren geen signalen van grote brandincidenten bekend. In de parken is geen sprake van erg droge grasgronden waardoor de kans hier relatief klein is.

2. Welke maatregelen neemt het college om de risico’s op branden in parken en de landgoederen te beperken/weg te nemen?

Gezien de droogte in de afgelopen periode zijn de boswachters en de handhavers in de parken alert op mogelijke brand en schade. Daarnaast gelden op dit moment de maatregelen voor het beperken van de verspreiding van het coronavirus Covid 19, waarbij de oproep is om zoveel mogelijk thuis te blijven. Het risico op brand is daardoor op dit moment lager.

De VRU adviseert een stookverbod in te stellen in alle buitengebieden en stadsparken. De gemeente Wijk bij Duurstede volgde dit advies op 15 april op en stelde met onmiddellijke ingang een stookverbod in voor de openbare ruimte en buitengebieden in onze gemeente.

3. Is het college bereid om – net als Wijk bij Duurstede - een stookverbod in te stellen in de Utrechtse parken en landgoederen, en mensen op te roepen niet te roken in de parken en landgoederen vanwege brandgevaar? Zo nee, waarom niet?

De Veiligheidsregio Utrecht heeft het natuurbrandrisico verhoogd van fase 1 naar fase 2. Dit betekent dat het al langere tijd droog is in de natuur. De kans is aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Bij deze fase zijn de brandweer en natuureigenaren extra alert. Gemeenten wordt in deze fase geadviseerd om de stookontheffingen te schorsen voor burgers en bedrijven, ook voor de eigen gemeentelijke diensten. Dit is niet hetzelfde als een algemeen stookverbod. Voor zover nagegaan kon worden, zijn er in de gemeente Utrecht momenteel geen actuele stookontheffingen.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Combideklaag Uithoflijn

Lees verder

Mondelinge vragen Dumphanen in het Julianapark

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer