Monde­linge vragen Dumphanen in het Juli­anapark


Indiendatum: apr. 2020

Op 21 april 2020 stond er nogal een curieus artikel in de Telegraaf over de hanen in het Julianapark. De toon van de gemeente lijkt erg ongeïnteresseerd en onverschillig tegenover deze dieren en de gemeente zou de klager aanraden zelf maar de hanen te gaan vangen. Als Partij voor de Dieren willen wij geenszins dat de gemeente, particulieren of (bestrijdings)bedrijven de hanen willekeurig gaan vangen, want dit rukt de door hen zorgvuldig samengestelde familieverbanden uiteen en levert heel veel stress op. En natuurlijk willen wij niet dat de hanen (en kippen en kuikens) worden gedood. Volgens het artikel zou het maar om één persoon gaan die last heeft van de dieren, en we lezen dat de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt voor (het welzijn van) deze dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

  1. In hoeverre voelt het college zich verantwoordelijk voor (het welzijn van) de hanen in het Julianapark? Is het college het met ons eens dat particulieren niet lukraak aan de slag mogen met het weghalen van deze dieren? Zo nee, wat heeft het college dan wél tegen de klager gezegd?
  2. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat particulieren, (bestrijdings)bedrijven of de gemeente zélf de dieren (willekeurig) gaat vangen en/of doden, in plaats van de dieren gewoon in het park en met rust te laten [1]?
  3. Op ons verzoek heeft de gemeente gesproken met Hofganzen in Coevorden over een diervriendelijk advies en een mogelijke oplossing voor de hanen en kippen. Wat leverde dit op? Als er nog geen oplossing is, is het college bereid om ook advies in te winnen bij Comité Dierennoodhulp en Red een Legkip? Zo nee, waarom niet? (De Partij voor de Dieren vertrouwt erop dat deze organisaties het welzijn van dieren altijd voorop heeft staan).

[1] En mogelijk – als het echt niet anders kan - wel diervriendelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat net gelegde eieren niet uitkomen?