Monde­linge vragen Dumphanen in het Juli­anapark


Indiendatum: 23 apr. 2020

Mondelinge vragen 2, 23 april 2020

Op 21 april 2020 stond er nogal een curieus artikel in de Telegraaf over de hanen in het Julianapark. De toon van de gemeente lijkt erg ongeïnteresseerd en onverschillig tegenover deze dieren en de gemeente zou de klager aanraden zelf maar de hanen te gaan vangen. Als Partij voor de Dieren willen wij geenszins dat de gemeente, particulieren of (bestrijdings)bedrijven de hanen willekeurig gaan vangen, want dit rukt de door hen zorgvuldig samengestelde familieverbanden uiteen en levert heel veel stress op. En natuurlijk willen wij niet dat de hanen (en kippen en kuikens) worden gedood. Volgens het artikel zou het maar om één persoon gaan die last heeft van de dieren, en we lezen dat de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt voor (het welzijn van) deze dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre voelt het college zich verantwoordelijk voor (het welzijn van) de hanen in het Julianapark? Is het college het met ons eens dat particulieren niet lukraak aan de slag mogen met het weghalen van deze dieren? Zo nee, wat heeft het college dan wél tegen de klager gezegd?

2. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat particulieren, (bestrijdings)bedrijven of de gemeente zélf de dieren (willekeurig) gaat vangen en/of doden, in plaats van de dieren gewoon in het park en met rust te laten [1]?

3. Op ons verzoek heeft de gemeente gesproken met Hofganzen in Coevorden over een diervriendelijk advies en een mogelijke oplossing voor de hanen en kippen. Wat leverde dit op? Als er nog geen oplossing is, is het college bereid om ook advies in te winnen bij Comité Dierennoodhulp en Red een Legkip? Zo nee, waarom niet? (De Partij voor de Dieren vertrouwt erop dat deze organisaties het welzijn van dieren altijd voorop heeft staan).

[1] En mogelijk – als het echt niet anders kan - wel diervriendelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat net gelegde eieren niet uitkomen?

Indiendatum: 23 apr. 2020
Antwoorddatum: 23 apr. 2020

Mondelinge vragen 2, 23 april 2020

Op 21 april 2020 stond er nogal een curieus artikel in de Telegraaf over de hanen in het Julianapark. De toon van de gemeente lijkt erg ongeïnteresseerd en onverschillig tegenover deze dieren en de gemeente zou de klager aanraden zelf maar de hanen te gaan vangen. Als Partij voor de Dieren willen wij geenszins dat de gemeente, particulieren of (bestrijdings)bedrijven de hanen willekeurig gaan vangen, want dit rukt de door hen zorgvuldig samengestelde familieverbanden uiteen en levert heel veel stress op. En natuurlijk willen wij niet dat de hanen (en kippen en kuikens) worden gedood. Volgens het artikel zou het maar om één persoon gaan die last heeft van de dieren, en we lezen dat de gemeente zich niet verantwoordelijk voelt voor (het welzijn van) deze dieren.

De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. In hoeverre voelt het college zich verantwoordelijk voor (het welzijn van) de hanen in het Julianapark? Is het college het met ons eens dat particulieren niet lukraak aan de slag mogen met het weghalen van deze dieren? Zo nee, wat heeft het college dan wél tegen de klager gezegd?

Zie hieronder

2. Wat gaat het college doen om te voorkomen dat particulieren, (bestrijdings)bedrijven of de gemeente zélf de dieren (willekeurig) gaat vangen en/of doden, in plaats van de dieren gewoon in het park en met rust te laten [1]?

Zie hieronder

3. Op ons verzoek heeft de gemeente gesproken met Hofganzen in Coevorden over een diervriendelijk advies en een mogelijke oplossing voor de hanen en kippen. Wat leverde dit op? Als er nog geen oplossing is, is het college bereid om ook advies in te winnen bij Comité Dierennoodhulp en Red een Legkip? Zo nee, waarom niet? (De Partij voor de Dieren vertrouwt erop dat deze organisaties het welzijn van dieren altijd voorop heeft staan).

[1] En mogelijk – als het echt niet anders kan - wel diervriendelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat net gelegde eieren niet uitkomen?

Antwoord college van B&W:

Wij voelen ons wel degelijk verantwoordelijk voor het welzijn van de dieren. Er is een dierenwelzijnsnota. Die gaat ook over wilde dieren. Dat is wat in het artikel correct staat. Wij zien dit als verwilderde huisdieren. Het zijn vooral hanen; blijkbaar zetten de mensen vooral hun hanen over het hek van het park, want er is sprake van een overbevolking van hanen. Daarover komen soms bij ons meldingen binnen. Berichten daarover zijn wel eens op mijn bestuurlijke tafel terechtgekomen en ook op die van wethouder Diepeveen. Gevraagd wordt er aan het probleem kan worden gedaan. Dat is een lastig vraagstuk. Er zijn mensen zoals de afzenders van de onderhavige meldingen en klachten. Die zijn de bron van dit artikel. Deze mensen hebben last van deze dieren. Ik begrijp dat; de dieren zijn hartstikke vervelend. Anderzijds zijn er mensen die de kippen heel leuk en gezellig vinden. Wij hebben bekeken wat er aan de hand is. Is er een dierenwelzijnprobleem? Wij denken van niet, of op z'n minst, een beperkt probleem. In principe is er geen sprake van een gezondheidsprobleem of een veiligheidsprobleem. Het is wel een ingewikkeld probleem, want er is sprake van een verstoorde balans. Wij kunnen dat niet ontkennen. Er is een duidelijke overbevolking. Wij vinden echter toch dat er onvoldoende grond is om in actie te komen. Wij hebben hierover ook contact gehad met de dierenbescherming. Die hadden een pilot in de aanbieding over een verantwoorde bestrijding van vogels op ongewenste plaatsen, met name ganzen. Ook zij hebben deze casus bekeken. Uiteindelijk hebben zij gevraagd om hiervan geen pilot te maken. Kortom, wij hebben aan de klachten zeker aandacht besteed. Wij hebben het dierenwelzijn daarbij meegewogen. Wij zijn echter tot de slotsom gekomen om er niets aan te doen. Mocht er in de taxatie en de meldingen verandering komen en wij een ander oordeel over de veiligheid krijgen, zullen wij een goede methode moeten vinden. Zo wegen wij de situatie.

Ik vind het ongelukkig dat in een brief van de gemeente staat dat mensen zelf maar iets moeten ondernemen. Dat is niet mijn eerste advies. Ik wil die gedachten niet aanmoedigen. Wij moeten een weging voor de openbare ruimte maken. Wij hebben veel pogingen gedaan om contact te leggen met de Hofganzen. Dat viel niet mee. Het is pas recent gelukt om van de Hofganzen een reactie te krijgen. Dat actiepunt staat om die reden nog open. Dat spoor zullen wij nog bewandelen. De PvdD-fractie doet nog twee nieuwe suggesties. Wij gaan graag op zoek om te bekijken wat voor partners dat zijn. Het is altijd goed om dit soort organisaties te kennen. Wij moeten alsnog de beweging maken of wij iets zullen ondernemen of niet.