Schrif­te­lijke vragen Bespaar kostbaar drink­water


Indiendatum: 24 apr. 2020

Schriftelijke vragen 94/2020

Het best gelezen artikel op trouw.nl van vrijdagochtend 24 april 2020 is “Watersector pleit voor duurzame hervorming: ‘Mateloos je tuin sproeien kan niet meer’”. Nederland heeft steeds meer te maken met droogte, dit is te wijten aan een combinatie van klimaatverandering en waterverkwisting. De Unie van Waterschappen bepleit samen met de drinkwaterbedrijven verenigd in de koepel Vewin een fundamentele omslag van ons gebruik en beheer van water. In het artikel benadrukt de watersector het belang van een daling in ons drinkwatergebruik, zeker in drogere perioden. “Langdurige droogte zal leiden tot verdere druk op de toch al beperkte zoetwatervoorraden”, aldus Vewin.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met de Unie van Waterschappen, Vewin en de Partij voor de Dieren eens dat het van het grootste belang is om nog veel spaarzamer met onze zoetwatervoorraden om te gaan? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om naar aanleiding van deze oproep van de Unie van Waterschappen en Vewin actie te ondernemen in de gemeente Utrecht, door inwoners op te roepen hun drinkwaterverbruik te verminderen, door korter te douchen, geen auto’s te wassen, en planten in de tuin op zo spaarzaam mogelijke wijze van water te voorzien?

Onderzoek uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens toonde vorig jaar al aan dat mensen hun eigen drinkwatergebruik flink onderschatten.

3. Is het college bereid als gemeente Utrecht bij te dragen aan de bewustwording die mensen hebben van hun drinkwatergebruik, bijvoorbeeld door inwoners te wijzen op de website https://www.hoeveelzoveel.nl/ van drinkwaterbedrijf Vitens? Zo nee, waarom niet?

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met heftige regenbuien. De openbare ruimte maar ook het riool hebben dan niet altijd genoeg capaciteit de grote hoeveelheid water op te vangen. Tegelijkertijd wordt in de zomermaanden veel drinkwater gebruikt voor het besproeien en begieten van de tuin. Het plaatsen van een regenton is een goede oplossing hiervoor en daarom zijn er diverse gemeenten die hun inwoners op verschillende manieren motiveren een regenton in hun tuin te installeren. De gemeente Tilburg adviseert inwoners bijvoorbeeld bij de selectie van een ton, heeft een korting georganiseerd en ondersteunt bij de installatie.3 De gemeente Den Bosch heeft bijvoorbeeld gekozen haar inwoners tot het installeren van een regenton te stimuleren via een communicatiecampagne en kortingsactie. Elke ton helpt en ook met een kleine hoeveelheid is al winst voor waterbesparing mogelijk.

4. Welke mogelijkheden ziet het college om ook in Utrecht, bijvoorbeeld in samenwerking met de stichting Utrecht Natuurlijk of een andere stichting, inwoners te stimuleren een regenton te installeren?

5. Is het college bereid om deze mogelijkheden ook daadwerkelijk uit te voeren?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 apr. 2020
Antwoorddatum: 20 mei 2020

Schriftelijke vragen 94/2020

Het best gelezen artikel op trouw.nl van vrijdagochtend 24 april 2020 is “Watersector pleit voor duurzame hervorming: ‘Mateloos je tuin sproeien kan niet meer’”. Nederland heeft steeds meer te maken met droogte, dit is te wijten aan een combinatie van klimaatverandering en waterverkwisting. De Unie van Waterschappen bepleit samen met de drinkwaterbedrijven verenigd in de koepel Vewin een fundamentele omslag van ons gebruik en beheer van water. In het artikel benadrukt de watersector het belang van een daling in ons drinkwatergebruik, zeker in drogere perioden. “Langdurige droogte zal leiden tot verdere druk op de toch al beperkte zoetwatervoorraden”, aldus Vewin.

Naar aanleiding hiervan heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Is het college het met de Unie van Waterschappen, Vewin en de Partij voor de Dieren eens dat het van het grootste belang is om nog veel spaarzamer met onze zoetwatervoorraden om te gaan? Zo nee, waarom niet?

Ja.

2. Is het college bereid om naar aanleiding van deze oproep van de Unie van Waterschappen en Vewin actie te ondernemen in de gemeente Utrecht, door inwoners op te roepen hun drinkwaterverbruik te verminderen, door korter te douchen, geen auto’s te wassen, en planten in de tuin op zo spaarzaam mogelijke wijze van water te voorzien?

Wij roepen via onze eigen bewustwordingscampagne Waterproof030, door deel te nemen aan operatie Steenbreek en via de subsidieregeling groene daken al op om regenwater zoveel mogelijk vast te houden en nuttig te gebruiken. Ook doen wij samen met buurgemeenten mee aan de maand van de watervriendelijke tuin van de tuinbranche. Met de oproep om regenwater zoveel mogelijk vast te houden en nuttig te gebruiken roepen wij indirect dus al op om te besparen op het gebruik van kostbaar drinkwater. Daarnaast zijn wij bereid als drinkwaterbedrijf Vitens of de waterschappen de gemeente bij langdurige droogte vragen om gericht inwoners op te roepen om hun drinkwaterverbruik te verminderen, daaraan gehoor te geven. Vanuit hun specifieke taken is de oproep van het drinkwaterbedrijf en de waterschappen hierin leidend.

Onderzoek uitgevoerd door Kantar Public in opdracht van drinkwaterbedrijf Vitens toonde vorig jaar al aan dat mensen hun eigen drinkwatergebruik flink onderschatten.

3. Is het college bereid als gemeente Utrecht bij te dragen aan de bewustwording die mensen hebben van hun drinkwatergebruik, bijvoorbeeld door inwoners te wijzen op de website www.hoeveelzoveel.nl van drinkwaterbedrijf Vitens? Zo nee, waarom niet?

Ja, wij zullen op de webpagina van Waterproof030 meer aandacht geven aan de gevolgen van droogte en daarbij ook verwijzen naar de website www.hoeveelzoveel.nl van Vitens.

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met heftige regenbuien. De openbare ruimte maar ook het riool hebben dan niet altijd genoeg capaciteit de grote hoeveelheid water op te vangen. Tegelijkertijd wordt in de zomermaanden veel drinkwater gebruikt voor het besproeien en begieten van de tuin. Het plaatsen van een regenton is een goede oplossing hiervoor en daarom zijn er diverse gemeenten die hun inwoners op verschillende manieren motiveren een regenton in hun tuin te installeren. De gemeente Tilburg adviseert inwoners bijvoorbeeld bij de selectie van een ton, heeft een korting georganiseerd en ondersteunt bij de installatie.3 De gemeente Den Bosch heeft bijvoorbeeld gekozen haar inwoners tot het installeren van een regenton te stimuleren via een communicatiecampagne en kortingsactie. Elke ton helpt en ook met een kleine hoeveelheid is al winst voor waterbesparing mogelijk.

4. Welke mogelijkheden ziet het college om ook in Utrecht, bijvoorbeeld in samenwerking met de stichting Utrecht Natuurlijk of een andere stichting, inwoners te stimuleren een regenton te installeren?

Zoals aangegeven stimuleren wij o.a. samen met Utrecht Natuurlijk via de bewustwordingscampagne Waterproof030 nu al het gebruik van regentonnen. https://www.utrechtnatuurlijk.nl/waterproof030/. Wij zien naast regentonnen ook graag grotere buffervoorzieningen voor het nuttig gebruik van regenwater in de woning en in de tuin, Want hoe groter de buffer, des te groter het effect en daarmee reductie van het drinkwaterverbruik. Wij verkennen of het wenselijk is het stimuleren verder kracht bij te zetten via een financiële stimuleringsregeling. We komen hier bij de nieuwe Klimaatadaptatie Visie en het nieuwe Plan Watertaken op terug.

5. Is het college bereid om deze mogelijkheden ook daadwerkelijk uit te voeren?

Zie antwoord 4.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren