Monde­linge vragen Stoppen van instroom in de nood­opvang voor niet recht­heb­benden


Indiendatum: 25 mrt. 2021

Mondelinge vragen 4, donderdag 25 maart 2021

Afgelopen dinsdag werd tijdens de RIB over dak- en thuislozen duidelijk dat per 1 april de instroom voor de coronanoodopvang ophoudt en deze wordt afgebouwd. Dit betekent dat ongedocumenteerden na 1 april geen aanspraak meer kunnen maken op de noodopvang. Terwijl de coronamaatregelen tot 20 april verlengd worden. Tijdens de RIB is aangegeven dat hierover gesproken wordt met het Rijk en dat de volgende afspraak gepland staat op 15 april. Dit betekent dat er sowieso een gat valt tussen 1 en 15 april.

Dit is voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, D66, CU, SP en DENK een onwenselijke situatie. Hierover stellen we de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de fracties dat deze situatie onwenselijk is?

2. Kan de wethouder toezeggen om eerder dan gepland een gesprek te plannen om in G4-verband samen met het ministerie van VWS te spreken over de ontstane situatie en de raad hierover te informeren?

De noodopvang die is opgebouwd in verband met de coronamaatregelen wordt vanaf 1 april tot 1 mei afgebouwd. Dat geldt ook voor de groep EU burgers die nu aanspraak maken op de opvang.

3. Kan de wethouder de raad middels een brief informeren over hoe het afbouw verloopt en hoe mensen die nu opgevangen zijn verder geholpen gaan worden?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Tessa Sturkenboom, S&S
Anne-Marijke Podt, D66
Rachel Streefland, CU
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK