Monde­linge vragen Stoppen van instroom in de nood­opvang voor niet recht­heb­benden


Indiendatum: 25 mrt. 2021

Mondelinge vragen 4, donderdag 25 maart 2021

Afgelopen dinsdag werd tijdens de RIB over dak- en thuislozen duidelijk dat per 1 april de instroom voor de coronanoodopvang ophoudt en deze wordt afgebouwd. Dit betekent dat ongedocumenteerden na 1 april geen aanspraak meer kunnen maken op de noodopvang. Terwijl de coronamaatregelen tot 20 april verlengd worden. Tijdens de RIB is aangegeven dat hierover gesproken wordt met het Rijk en dat de volgende afspraak gepland staat op 15 april. Dit betekent dat er sowieso een gat valt tussen 1 en 15 april.

Dit is voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, D66, CU, SP en DENK een onwenselijke situatie. Hierover stellen we de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de fracties dat deze situatie onwenselijk is?

2. Kan de wethouder toezeggen om eerder dan gepland een gesprek te plannen om in G4-verband samen met het ministerie van VWS te spreken over de ontstane situatie en de raad hierover te informeren?

De noodopvang die is opgebouwd in verband met de coronamaatregelen wordt vanaf 1 april tot 1 mei afgebouwd. Dat geldt ook voor de groep EU burgers die nu aanspraak maken op de opvang.

3. Kan de wethouder de raad middels een brief informeren over hoe het afbouw verloopt en hoe mensen die nu opgevangen zijn verder geholpen gaan worden?

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Tessa Sturkenboom, S&S
Anne-Marijke Podt, D66
Rachel Streefland, CU
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK

Indiendatum: 25 mrt. 2021
Antwoorddatum: 25 mrt. 2021

Mondelinge vragen 4, donderdag 25 maart 2021

Afgelopen dinsdag werd tijdens de RIB over dak- en thuislozen duidelijk dat per 1 april de instroom voor de coronanoodopvang ophoudt en deze wordt afgebouwd. Dit betekent dat ongedocumenteerden na 1 april geen aanspraak meer kunnen maken op de noodopvang. Terwijl de coronamaatregelen tot 20 april verlengd worden. Tijdens de RIB is aangegeven dat hierover gesproken wordt met het Rijk en dat de volgende afspraak gepland staat op 15 april. Dit betekent dat er sowieso een gat valt tussen 1 en 15 april.

Dit is voor de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, S&S, D66, CU, SP en DENK een onwenselijke situatie. Hierover stellen we de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de fracties dat deze situatie onwenselijk is?

2. Kan de wethouder toezeggen om eerder dan gepland een gesprek te plannen om in G4-verband samen met het ministerie van VWS te spreken over de ontstane situatie en de raad hierover te informeren?

De situatie heeft zeker onze aandacht omdat het Rijk heeft besloten dat de landelijke richtlijn is aangepast en dat de coronamaatregelen langer worden aangehouden dan men voorheen dacht. Elke week wordt ambtelijk door de VNG en de G4 met het ministerie van VWS gesproken over de opvang van niet rechthebbenden vanwege corona. Ook de afbouw daarvan maakt deel uit van het gesprek. De landelijke richtlijn van het Rijk is gewijzigd. Dat houdt in dat vanaf 1 april a.s. geen nieuwe mensen meer in de opvang worden toegelaten, maar dat de opvang pas wordt afgebouwd vanaf het moment dat de lockdown wordt beëindigd. De afbouw geldt voor de opvang van EUarbeidsmigranten en andere niet-rechthebbenden met uitzondering van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening-doelgroep. Voor schrijnende situaties wordt altijd een uitzondering gemaakt. Kortom, voor ongedocumenteerden, die door het Utrechtse aanmeldloket worden gekwalificeerd als Landelijke Vreemdelingen Voorziening geldt dat - indien nodig - ook na 1 april a.s., maar ook na 1 mei a.s. opvang mogelijk blijft. In Utrecht organiseren wij dat gedeeltelijk bij De Toevlucht, maar dat kan nu minder goed vanwege de anderhalvemetersamenleving. Ook elders kunnen de plekken worden gefinancierd of worden ondergebracht. Voor ongedocumenteerden die wij niet kwalificeren als vallend onder de Landelijke Vreemdelingen Voorziening - de groep met de dubbelingclaim of de groep met recht op reisopvang - wordt de opvang wél afgebouwd, want die valt niet langer onder de richtlijn van het Rijk. De Landelijke Vreemdelingen Voorziening viel daar ook niet onder.

De noodopvang die is opgebouwd in verband met de coronamaatregelen wordt vanaf 1 april tot 1 mei afgebouwd. Dat geldt ook voor de groep EU burgers die nu aanspraak maken op de opvang.

3. Kan de wethouder de raad middels een brief informeren over hoe het afbouw verloopt en hoe mensen die nu opgevangen zijn verder geholpen gaan worden?

Ja, ik kan toezeggen om per raadsbrief de raad op de hoogte te houden van de afbouw. Ik betrek daar ook bij hoe de groep EU-migranten en de groep ongedocumenteerden verder worden gesteund. Op dit moment lopen over deze informatie al gesprekken met Barka en het Landelijke Vreemdelingen Voorziening-aanmeldloket.

Marcel Vonk, GroenLinks
Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren
Ilse Raaijmakers, PvdA
Tessa Sturkenboom, S&S
Anne-Marijke Podt, D66
Rachel Streefland, CU
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, DENK