Monde­linge vragen Vermeende sloop CAB-gebouw


Indiendatum: 25 mrt. 2021

Mondelinge vragen 1, donderdag 25 maart 2021

‘CAB-gebouw wordt gesloopt’ meldt de Telegraaf op vrijdag 19 maart. Een telefoontje naar de gemeente levert een genuanceerder bericht op. Het zou alleen gaan om het slopen van de binnenkant van het gebouw. Dat klinkt als een opluchting maar roept bij de fracties van D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Student & Starter en de ChristenUnie toch een aantal vragen op, waarvan de meeste in de raadsbrief van 24 maart 2021 reeds zijn beantwoord. Rest onze fracties nog één vraag:

De verantwoordelijke verhuurder voor het leegstandsbeheer in het CAB gebouw is Camelot. Deze partij verloor recent zijn Keurmerk Leegstandsbeheer omdat het onverhuurbare panden toch verhuurde en zich geen goed verhuurder toonde.

Van huurders in het CAB gebouw krijgen wij signalen dat Camelot zich ook hier geen goed verhuurder toont. Op vorige mondelinge vragen over het CAB-gebouw en de huurder heeft de wethouder geantwoord in gesprek te treden met NS en Camelot om te kijken hoe zij huurders tegemoet kunnen komen.

1. Welke consequenties zitten er aan het leegstandsbeheer van Camelot in onze stad, nadat zij het keurmerk verloren zijn?

Corine van Dun, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GL
Jan Wijmenga, CU
Myrthe van Mil, Student & Starter

Indiendatum: 25 mrt. 2021
Antwoorddatum: 25 mrt. 2021

Mondelinge vragen 1, donderdag 25 maart 2021

‘CAB-gebouw wordt gesloopt’ meldt de Telegraaf op vrijdag 19 maart. Een telefoontje naar de gemeente levert een genuanceerder bericht op. Het zou alleen gaan om het slopen van de binnenkant van het gebouw. Dat klinkt als een opluchting maar roept bij de fracties van D66, Partij voor de Dieren, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Student & Starter en de ChristenUnie toch een aantal vragen op, waarvan de meeste in de raadsbrief van 24 maart 2021 reeds zijn beantwoord. Rest onze fracties nog één vraag:

De verantwoordelijke verhuurder voor het leegstandsbeheer in het CAB gebouw is Camelot. Deze partij verloor recent zijn Keurmerk Leegstandsbeheer omdat het onverhuurbare panden toch verhuurde en zich geen goed verhuurder toonde.

Van huurders in het CAB gebouw krijgen wij signalen dat Camelot zich ook hier geen goed verhuurder toont. Op vorige mondelinge vragen over het CAB-gebouw en de huurder heeft de wethouder geantwoord in gesprek te treden met NS en Camelot om te kijken hoe zij huurders tegemoet kunnen komen.

1. Welke consequenties zitten er aan het leegstandsbeheer van Camelot in onze stad, nadat zij het keurmerk verloren zijn?

Camelot is ingehuurd door NS. De gemeente heeft geen invloed op de keuze die een private partij voor haar leegstandbeheer maakt. Het is aan NS zelf om te zien of dit consequenties heeft. De gemeente Utrecht maakt geen gebruik van Camelot als leegstandbeheerder, dat doet een andere ondernemer.

Corine van Dun, D66
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Pepijn Zwanenberg, GL
Jan Wijmenga, CU
Myrthe van Mil, Student & Starter