Monde­linge vragen Storm en omge­vallen bomen


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 7, 24 februari 2022

De afgelopen dagen heeft de Partij voor de Dieren beelden gezien van vele omgevallen bomen in Utrecht en andere steden. Op de site van RTL Nieuws zegt landschapsarchitect Thomas Jansen: “Ik zie het vaker gebeuren dat wortels beschadigd raken of dat bomen te veel worden beperkt door stenen en asfalt. Stop dus met het doorzagen van wortels, en geef de boom nou eens wat 'groeiruimte'. Afdelingen van gemeenten praten niet met elkaar. Het bewustzijn is er niet. Werknemers bij de gemeente die zich bezighouden in het groen verdienen een hogere plek op de ladder." Het gaat dus om een beleid dat niet in het teken staat van wat bomen nodig hebben, met alle gevolgen van dien voor de bomen, maar ook voor mensen en huizen. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college inschatten hoeveel bomen er in Utrecht zijn omgewaaid de afgelopen dagen? En hoeveel van deze bomen zijn omgewaaid vanwege een slechte ondergrond met weinig ruimte voor boomwortels, of beschadigde wortels?

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat bij een volgende storm niet nóg meer bomen omwaaien, oftewel: hoe zorgt het college voor meer optimale groeiplaatsen en het met regelmatig beluchten, bemesten en bewateren in goede conditie houden van deze groeiplaatsen voor bestaande en nieuwe bomen?

3. Kan het college toezeggen dat alle bomen die in Utrecht omgewaaid zijn binnen een jaar worden vervangen door nieuwe (grote) bomen, en wat is er mogelijk om nog in het lopende plantseizoen al zoveel mogelijk van de omgewaaide bomen te vervangen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren