Monde­linge vragen Storm en omge­vallen bomen


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 7, 24 februari 2022

De afgelopen dagen heeft de Partij voor de Dieren beelden gezien van vele omgevallen bomen in Utrecht en andere steden. Op de site van RTL Nieuws zegt landschapsarchitect Thomas Jansen: “Ik zie het vaker gebeuren dat wortels beschadigd raken of dat bomen te veel worden beperkt door stenen en asfalt. Stop dus met het doorzagen van wortels, en geef de boom nou eens wat 'groeiruimte'. Afdelingen van gemeenten praten niet met elkaar. Het bewustzijn is er niet. Werknemers bij de gemeente die zich bezighouden in het groen verdienen een hogere plek op de ladder." Het gaat dus om een beleid dat niet in het teken staat van wat bomen nodig hebben, met alle gevolgen van dien voor de bomen, maar ook voor mensen en huizen. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college inschatten hoeveel bomen er in Utrecht zijn omgewaaid de afgelopen dagen? En hoeveel van deze bomen zijn omgewaaid vanwege een slechte ondergrond met weinig ruimte voor boomwortels, of beschadigde wortels?

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat bij een volgende storm niet nóg meer bomen omwaaien, oftewel: hoe zorgt het college voor meer optimale groeiplaatsen en het met regelmatig beluchten, bemesten en bewateren in goede conditie houden van deze groeiplaatsen voor bestaande en nieuwe bomen?

3. Kan het college toezeggen dat alle bomen die in Utrecht omgewaaid zijn binnen een jaar worden vervangen door nieuwe (grote) bomen, en wat is er mogelijk om nog in het lopende plantseizoen al zoveel mogelijk van de omgewaaide bomen te vervangen? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 feb. 2022
Antwoorddatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 7, 24 februari 2022

De afgelopen dagen heeft de Partij voor de Dieren beelden gezien van vele omgevallen bomen in Utrecht en andere steden. Op de site van RTL Nieuws zegt landschapsarchitect Thomas Jansen: “Ik zie het vaker gebeuren dat wortels beschadigd raken of dat bomen te veel worden beperkt door stenen en asfalt. Stop dus met het doorzagen van wortels, en geef de boom nou eens wat 'groeiruimte'. Afdelingen van gemeenten praten niet met elkaar. Het bewustzijn is er niet. Werknemers bij de gemeente die zich bezighouden in het groen verdienen een hogere plek op de ladder." Het gaat dus om een beleid dat niet in het teken staat van wat bomen nodig hebben, met alle gevolgen van dien voor de bomen, maar ook voor mensen en huizen. De Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Kan het college inschatten hoeveel bomen er in Utrecht zijn omgewaaid de afgelopen dagen? En hoeveel van deze bomen zijn omgewaaid vanwege een slechte ondergrond met weinig ruimte voor boomwortels, of beschadigde wortels?

Er zijn veel bomen omgevallen, dat is duidelijk. Wij hebben er nog geen compleet beeld van. Dat komt omdat onze eerste aandacht uitgaat naar de plekken waar de omgevallen bomen moeten worden verwijderd. De teller staat op dit moment op
meer dan 100 bomen. Dat is een enorm aantal. Zodra het beeld compleet is, zullen wij de raad informeren over de ontstane schade en ook over de omstandigheden die behalve de wind een rol hebben gespeeld. Daarbij gaat het om zaken die mevrouw Oskam aanduidde. Wij komen met een rapportage daarover.

2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat bij een volgende storm niet nóg meer bomen omwaaien, oftewel: hoe zorgt het college voor meer optimale groeiplaatsen en het met regelmatig beluchten, bemesten en bewateren in goede conditie houden van deze groeiplaatsen voor bestaande en nieuwe bomen?

Er zijn verscheidene stormen geweest. Die van vrijdag jl. was heel extreem. De bomen in Utrecht worden systematisch gecontroleerd volgens de boomveiligheidscontrole. Als blijkt dat een boom extra aandacht nodig heeft om hem duurzaam in stand te houden, dan voeren wij dat uit. Dan kan ook een groeiplaatsverbetering zijn - meer ruimte voor de boom. Bij het planten van nieuwe bomen is het Handboek openbare ruimte de onderlegger. Daarin staat wat de optimale groeiplaats voor bomen is. Recent hebben wij gesproken over het bomenbeleid, over de verordening Kabels, Leidingen en Boomwortels en over extra toezicht, ook naar aanleiding van de situatie in De Meern. Wij zijn er steeds scherper op aan het worden.

3. Kan het college toezeggen dat alle bomen die in Utrecht omgewaaid zijn binnen een jaar worden vervangen door nieuwe (grote) bomen, en wat is er mogelijk om nog in het lopende plantseizoen al zoveel mogelijk van de omgewaaide bomen te vervangen? Zo nee, waarom niet?

Het uitgangspunt is om alle park- en straatbomen te herplanten. Dat is een proces dat zorgvuldigheid vereist. Wij bekijken dan de groeiplaatsverbetering en of er in de toekomst nog andere projecten spelen, zodat een en ander beter kan worden ingericht. Zo snel mogelijk herplanten, met behoud of verbetering van kwaliteit, is vanzelfsprekend het uitgangspunt. Voor zover dat dit plantseizoen niet meer lukt - het plantseizoen eindigt begin april - volgt herplant in het volgende plantseizoen. Het is nu al laat voor een plantseizoen. Wij doen met man en macht wat wij kunnen. Wij houden er echter serieus rekening mee dat dit allemaal echt niet nog dit plantseizoen zal lukken. Dan wordt het de volgende winter.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren