Monde­linge vragen Poly­styreen in en rond het Merwe­dekanaal


Indiendatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 5, 24 februari 2022

Afgelopen zaterdag werd de Partij voor de Dieren er via Twitter op geattendeerd dat vanaf het bouwterrein Defensieterrein tijdens de harde storm vrijdag en zaterdag vele platen piepschuim (polystyreen) in het Merwedekanaal en omgeving zijn gewaaid en voor veel overlast zorgden voor dieren en (onder meer) woonbootbewoners. Bewoners trokken aan de bel bij bouwbedrijf ERA Contour én ruimden zelf zoveel mogelijk polystyreen op, terwijl dit niet hun verantwoordelijkheid is. We vernamen dat ERA Contour (pas) 21 februari wat grote stukken heeft opgeruimd, maar kleine stukken en korrels niet. Dit is funest voor dieren en de natuur.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over afval op bouwterreinen en vindt dat zowel bouwbedrijven als de gemeente er verantwoordelijk voor zijn dat dit afval goed opgeruimd wordt en niet gaat zwerven, zeker niet als er meerdere harde stormen voorzien zijn. We hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college ERA Contour aangespoord om zo spoedig mogelijk álle bouwafval op te ruimen en heeft de gemeente ook nog een rol gespeeld in het opruimen van de rotzooi in en rond het water? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? En is nu alles opgeruimd?

2. Welke stappen gaat het college nemen om ERA Contour hiervoor een sanctie op te leggen (en zo ja, welke sanctie zal dit zijn?) en welke stappen neemt het college om te voorkómen dat zoiets nog eens gebeurt bij het Defensieterrein?

3. Nu kan de storm Eunice een rol gespeeld hebben bij de verspreiding van dit bouwafval, maar alleen omdat de bouwbedrijven te weinig preventieve maatregelen hebben genomen. Welke rol ziet het college hierbij voor zichzelf?

4. Welke stappen heeft het college inmiddels richting álle bouwbedrijven genomen aan de hand van onze eerdere vragen, om te voorkomen dat nog meer bouwafval gaat rondzwerven?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 feb. 2022
Antwoorddatum: 24 feb. 2022

Mondelinge vragen 5, 24 februari 2022

Afgelopen zaterdag werd de Partij voor de Dieren er via Twitter op geattendeerd dat vanaf het bouwterrein Defensieterrein tijdens de harde storm vrijdag en zaterdag vele platen piepschuim (polystyreen) in het Merwedekanaal en omgeving zijn gewaaid en voor veel overlast zorgden voor dieren en (onder meer) woonbootbewoners. Bewoners trokken aan de bel bij bouwbedrijf ERA Contour én ruimden zelf zoveel mogelijk polystyreen op, terwijl dit niet hun verantwoordelijkheid is. We vernamen dat ERA Contour (pas) 21 februari wat grote stukken heeft opgeruimd, maar kleine stukken en korrels niet. Dit is funest voor dieren en de natuur.

De Partij voor de Dieren stelde eerder vragen over afval op bouwterreinen en vindt dat zowel bouwbedrijven als de gemeente er verantwoordelijk voor zijn dat dit afval goed opgeruimd wordt en niet gaat zwerven, zeker niet als er meerdere harde stormen voorzien zijn. We hebben daarom de volgende vragen:

1. Heeft het college ERA Contour aangespoord om zo spoedig mogelijk álle bouwafval op te ruimen en heeft de gemeente ook nog een rol gespeeld in het opruimen van de rotzooi in en rond het water? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? En is nu alles opgeruimd?

Dit is inderdaad een akelig fenomeen. Hoe langer men wacht met opruimen, hoe meer het zich in kleine stukjes verspreidt. Naar aanleiding van de mondelinge vragen hebben wij ERA hierop aangesproken. De primaire verantwoordelijkheid voor het opruimen ligt natuurlijk bij ERA zelf, zowel op het bouwterrein als in de omgeving daarvan. ERA is zaterdag jl. begonnen met een eerste opruimactie. Maandag jl. heeft ERA een tweede ronde gedaan. Vandaag hebben wij er nog eens op aangedrongen om ook alle kleine stukjes op te ruimen. Vanochtend is men opnieuw aan de slag gegaan, ook bij het eilandje. Daarnaast heeft onze gemeentelijke Havendienst al het nodige piepschuim uit het water verwijderd. Als het nodig is, zal de Havendienst de komende week een extra schoonmaakronde varen. Waar mogelijk zullen wij de schoonmaakkosten proberen te verhalen op de veroorzaker van de vervuiling.

2. Welke stappen gaat het college nemen om ERA Contour hiervoor een sanctie op te leggen (en zo ja, welke sanctie zal dit zijn?) en welke stappen neemt het college om te voorkómen dat zoiets nog eens gebeurt bij het Defensieterrein?

ERA Contour heeft actie ondernomen. Wij zullen daarom geen sancties opleggen. Over de stappen die wij doorgaans zetten het volgende. Voordat met de bouw wordt begonnen, maakt de gemeente afspraken met de bouwer en legt die vast in een contract. Dat is specifiek de werkwijze in de Merwedekanaalzone. Daarin staat onder andere de verplichting van de bouwer om bouwterrein en omgeving schoon te houden. De gemeente heeft ERA Contour op de geconstateerde vervuiling aangesproken en heeft gewezen op haar verplichting om de omgeving schoon te houden en op te ruimen. De gemeente heeft het bedrijf ook gemaand te waarborgen dat vervuiling in de toekomst wordt voorkomen.

3. Nu kan de storm Eunice een rol gespeeld hebben bij de verspreiding van dit bouwafval, maar alleen omdat de bouwbedrijven te weinig preventieve maatregelen hebben genomen. Welke rol ziet het college hierbij voor zichzelf?

De verantwoordelijkheid voor een schone bouwplaats en het voorkómen van afval ligt bij de aannemer. Wij spreken aannemers een en andermaal op aan. Zoals eerder is toegezegd in de beantwoording van schriftelijk gestelde vragen over piepschuim in de parken in Overvecht - waar de vragensteller naar verwijst - zijn wij bezig met het nemen van meer preventieve maatregelen als onderdeel van BLVC-plannen bij bouwprojecten. Daarmee bereiken wij vergunningsplichtige situaties. Dat vergt tijd, maar dat zal kort na de zomer leiden tot een uitkomst en een bericht aan de raad.

4. Welke stappen heeft het college inmiddels richting álle bouwbedrijven genomen aan de hand van onze eerdere vragen, om te voorkomen dat nog meer bouwafval gaat rondzwerven?

Wij proberen verder bouwbedrijven te bereiken via voorlichting en communicatie. Wij zetten ook de Toolbox bouwhinder in. Daarin staat ook informatie over het voorkomen van bouwhinder.

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Aanvullende vraag Partij voor de Dieren: "Ik vraag mij af waarom de wethouder zegt - misschien zijn dit de regels - dat de Havendienst het piepschuim gaat opruimen en dat "waar mogelijk" geprobeerd zal worden de schoonmaakkosten te verhalen op de veroorzaker van de vervuiling. Het lijkt erop dat ERA er op die manier mee wegkomt. Het bedrijf heeft niet volledig aan haar verplichtingen voldaan, sowieso al door het bouwterrein niet schoon te houden, maar ook door het na afloop van de werkzaamheden niet helemaal schoon te maken. Ik vraag mij af hoe dat zit."

Als de havendienst constateert dat er piepschuim in het water ligt, zal ze altijd geneigd zijn dat weg te halen en om daarvoor inspanningen te leveren. Wij zullen proberen om deze werkzaamheden bij ERA in rekening te brengen. Dat zullen wij oprecht proberen, maar ik kan niet zeggen hoe kansrijk dat is. Wij blijven ERA aanspreken op haar verplichtingen en houden de vinger aan de pols.