Monde­linge vragen Toezicht vrij­willige ouder­bij­drage


Indiendatum: 27 jun. 2022

Mondelinge vragen 2, 27 juni 2022

Afgelopen jaren hebben meerdere partijen in de gemeenteraad van tijd tot tijd vragen gesteld over de vrijwillige ouderbijdrage. Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage verder aangescherpt en zijn scholen zelfs verplicht te communiceren dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Het mag geen enkele consequentie meer hebben voor het kind als ouders deze niet betalen. In deze wet staat ook dat de bijdrage niet bedoeld is voor het financieren van lesmateriaal en andere structurele uitgaven.

Wij kregen recent toch weer een brief doorgestuurd van ouders die dwingend worden verzocht de ouderbijdrage voor een bepaalde datum te voldoen. Dit gaat dus in tegen de wet. Het betreft ook nog eens een bedrag van 450 euro. In dit geval gaat het om het School voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO). Tegelijk weten we dat er meer scholen zijn waar slecht wordt gecommuniceerd dat de ouderbijdrage vrijwillig is. Daarnaast wordt deze vaak niet alleen gekoppeld aan activiteiten maar ook aan extra lesmateriaal.

Bij de commissiebehandeling van de voorjaarsnota is dit onderwerp ook al aan bod gekomen en is een brief toegezegd door de wethouder. Toch leven bij de fracties nog een aantal vragen over het toezicht op het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage en de rol van de wethouder en gemeente.

Vragen:

1. Is de wethouder ermee bekend dat er nog steeds scholen zijn, zoals de SvPO, die niet communiceren dat de ouderbijdrage vrijwillig is en op dwingende manier aan ouders communiceren dat ze deze moeten betalen? Het is wettelijk verboden en daarnaast staat in het coalitieakkoord dat de gemeente wil toezien dat de vrijwillige bijdrage echt vrijwillig is. Hoe geeft de wethouder dit toezicht vorm?

2. Wij ontvangen signalen van scholen uit het primair onderwijs waar de vrijwillige ouderbijdrage niet alleen is bestemd voor extra activiteiten als een schoolreisje, maar ook voor aanvullend lesmateriaal. Ook dit is volgens de hierboven genoemde wet niet toegestaan. Bovendien leidt het tot grotere verschillen tussen scholen en kinderen en tot nog meer kansenongelijkheid. Is de wethouder bereid hierover in gesprek te gaan met scholen en schoolbesturen om hierover afspraken te maken? Welke consequenties kunnen wij er als gemeente aan verbinden als scholen zich niet aan de wet houden?

Maartje Vermeulen, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Hester Assen, PvdA
Berdien van der Wilt, D66
Ruurt Wiegant, SP
Mahmut Sungur, Denk
Gert Dijkstra, Een Utrecht
Esma Kendir, Student & Starter
Mariam Al-Saqaff, VVD