Monde­linge vragen Transitie huis­hou­de­lijke zorg WMO


Indiendatum: 25 mei 2022

Mondelinge vragen 2, 25 mei 2022

Er zijn flinke problemen met de uitvoering van de huishoudelijke zorg (HbH) in het kader van de WMO. Door aflopende contracten is een nieuwe aanbesteding uitgeschreven. De stad is in Noord en Zuid verdeeld waar beide 2 aanbieders actief zijn. Alle huishoudelijke hulpen dienen verplicht over te stappen naar een aanbieder in het stadsdeel waar ze wonen. Hierdoor moeten ze vaak overstappen naar een andere aanbieder. Dit is bovendien niet erg gemakkelijk. Gevolg is dat 40% van de hulpen niet gesolliciteerd heeft. Op 13 mei waren er 300 aanvragen open voor nieuwe cliënten en waren nog 440 bestaande cliënten niet geholpen. Het betreft hier vaak mensen in kwetsbare situaties en ernstige beperkingen. Vele van hen werden al jaren door dezelfde vertrouwde hulp geholpen en hebben nu geen hulp.

Hierover hebben wij de volgende vragen:

1. Herkent de wethouder de ernstige situatie en kan zij de huidige wachtlijst met ons delen onderverdeeld in Noord en Zuid en per wijk?

2. Kan de wethouder ons uitleggen wat de reden is achter de ingewikkelde overstapregeling van het bestaande personeel en of dit inderdaad, zoals de FNV stelt, een bezuinigingsmaatregel is doordat er b.v. minder reisgeld hoeft te worden betaald? En klopt het dat dit niet in overeenstemming is met raadsbrief 9027354, waarin toenmalig wethouder van Ooijen stelt dat”: “de aanbieders zich maximaal zullen inzetten om nieuwe medewerkers thuis te laten voelen en over te nemen met behoud van primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden”?

3. Wat vindt de wethouder van de suggesties van de FNV om de voorgenomen tweedeling in de stad los te laten en de besluiten en regelingen aanzienlijk te vereenvoudigen zodat de WMO-gerechtigden op de wachtlijsten zo spoedig mogelijk van hulp worden voorzien?

4. Welke stappen gaat de wethouder nemen om deze situatie zo snel mogelijk te keren en te zorgen dat de mensen die wachten op huishoudelijke hulp deze eindelijk gaan krijgen?

Ruud Maas, Volt
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Margreet Ramaker, VVD
Yvonne Hessel, SP
Ingeborg Hornsveld, Groen Links
Nadia Stylianou, D66
David Bosch, PVV
Mahmut Sungur, Denk
Ilse Raaijmakers, PvdA
Noura Oul Fakir, Bij1
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Bert van Steeg, CDA
Stefan Gailard, Stadsbelang Utrecht