Monde­linge vragen Transzorg ook in Utrecht


Indiendatum: 18 mei 2022

Mondelinge vragen 5, 18 mei 2022

De enorm lange wachttijden in transzorg zorgen voor grote problemen. Na jarenlang wachten is de hulp die dan wordt geboden, lang niet voor iedereen toegankelijk vanwege allerlei problematische normen rondom gewicht, mentale gezondheid en binaire gender structuren. Het recht op zelfbeschikking ontbreekt in grote mate.

Ook horen en zien wij om ons heen dat de verschillende identiteiten en achtergronden die mensen hebben een grote rol spelen bij hoe deze problemen zich uiten. Sommige groepen mensen zijn extra kwetsbaar en hebben minder toegang tot de juiste zorg en middelen. Denk hierbij aan trans personen van kleur, sekswerkers, mensen met een (on)zichtbare beperking, ongedocumenteerde personen, mensen met een vluchtstatus en in het algemeen mensen die zich op een kruispunt van deze identiteiten bevinden.

Aankomende zondag organiseert Transzorg U een demonstratie om aandacht te vestigen op de grote problemen.

De fracties van BIJ1, Partij voor de Dieren, D66, GroenLinks, PvdA, Volt, Student & Starter en SP hebben daarom de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van de grote problemen binnen de transzorg en de kwetsbare groepen in de stad die lijden onder het gebrek aan de juiste zorg en hulp?

2. Deelt het college met de indieners dat goede en toegankelijke transzorg een verantwoordelijkheid is van de gemeente en dat het binnen Utrecht mogelijk zou moeten zijn voor iedere inwoner om hier aanspraak op te kunnen maken?

3. Deelt het college de mening dat er voor transzorg extra oog moet zijn voor groepen die vanwege bijvoorbeeld hun (culturele) achtergrond, verblijfsstatus of beroep extra drempels tegenkomen wanneer zij via de reguliere routes aanspraak proberen te maken op transzorg en dat hun ervaringsdeskundigheid noodzakelijk is bij het organiseren van passende zorg?

4. De GGDrU zocht eerder contact met de raad op dit belangrijke onderwerp en wil weten hoe de politiek denkt over een transzorg kliniek. Hoe staat het college hier tegenover en wat is er voor nodig om te starten met dit project?

Stevie Nolten, BIJ1
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Nadia Stylianou, D66
Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Ilse Raaijmakers, PvdA
Ruud Maas, VOLT
Sabrina van den Brink, Student & Starter
Yvonne Hessel, SP