Monde­linge vragen Vluch­te­lingen verdienen een huiskamer


Indiendatum: 19 mei 2022

Mondelinge vragen 4, 19 mei 2022

Oekraïense vluchtelingen (studenten en een groep vrouwen) werken vanuit Ontmoetingsplek ANNE om hun gemeenschap en elkaar te steunen. Ook krijgen ze daar lessen en een kans elkaar te ontmoeten. Ontmoetingsplek ANNE is daarmee een huiskamer met een belangrijke functie. Mensen die door de oorlog alles wat hun lief was hebben moeten achterlaten vinden hier even troost en gezelschap. Ze komen samen, delen ervaringen en doen mee aan activiteiten.

We kregen deze week signalen dat ANNE gaat sluiten. Daarmee gaat dus ook de belangrijke huiskamerfunctie die dit centrum heeft voor onder andere deze groep mensen verloren.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat Ontmoetingsplek ANNE gaat stoppen? Zo ja, is de wethouder daarvan op de hoogte? Per wanneer gaat ANNE dicht?

2. Welke kansen ziet de wethouder om deze Oekraïense vluchtelingen tijdig aan een nieuwe plek te helpen in deze buurt?

3. Hoe zit het in andere Utrechtse buurten: waar kunnen mensen die uit verschillende landen gevlucht zijn samenkomen? Zijn hiervoor nu genoeg voorzieningen in Utrecht en waar leidt de wethouder dat uit af? Wat kan er eventueel gedaan worden om meer prettige ontmoetingsplekken voor mensen die zijn gevlucht te realiseren?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Ruud Maas, Volt
Noura Oul Fakir, BIJ1
Wilma Duitcher, EenUtrecht
Bert van Steeg, CDA
Margreet Ramaker, VVD
Esma Kendir, Student & Starter