Monde­linge vragen Vluch­te­lingen verdienen een huiskamer


Indiendatum: 19 mei 2022

Mondelinge vragen 4, 19 mei 2022

Oekraïense vluchtelingen (studenten en een groep vrouwen) werken vanuit Ontmoetingsplek ANNE om hun gemeenschap en elkaar te steunen. Ook krijgen ze daar lessen en een kans elkaar te ontmoeten. Ontmoetingsplek ANNE is daarmee een huiskamer met een belangrijke functie. Mensen die door de oorlog alles wat hun lief was hebben moeten achterlaten vinden hier even troost en gezelschap. Ze komen samen, delen ervaringen en doen mee aan activiteiten.

We kregen deze week signalen dat ANNE gaat sluiten. Daarmee gaat dus ook de belangrijke huiskamerfunctie die dit centrum heeft voor onder andere deze groep mensen verloren.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat Ontmoetingsplek ANNE gaat stoppen? Zo ja, is de wethouder daarvan op de hoogte? Per wanneer gaat ANNE dicht?

2. Welke kansen ziet de wethouder om deze Oekraïense vluchtelingen tijdig aan een nieuwe plek te helpen in deze buurt?

3. Hoe zit het in andere Utrechtse buurten: waar kunnen mensen die uit verschillende landen gevlucht zijn samenkomen? Zijn hiervoor nu genoeg voorzieningen in Utrecht en waar leidt de wethouder dat uit af? Wat kan er eventueel gedaan worden om meer prettige ontmoetingsplekken voor mensen die zijn gevlucht te realiseren?

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Ruud Maas, Volt
Noura Oul Fakir, BIJ1
Wilma Duitcher, EenUtrecht
Bert van Steeg, CDA
Margreet Ramaker, VVD
Esma Kendir, Student & Starter

Indiendatum: 19 mei 2022
Antwoorddatum: 19 mei 2022

Mondelinge vragen 4, 19 mei 2022

Oekraïense vluchtelingen (studenten en een groep vrouwen) werken vanuit Ontmoetingsplek ANNE om hun gemeenschap en elkaar te steunen. Ook krijgen ze daar lessen en een kans elkaar te ontmoeten. Ontmoetingsplek ANNE is daarmee een huiskamer met een belangrijke functie. Mensen die door de oorlog alles wat hun lief was hebben moeten achterlaten vinden hier even troost en gezelschap. Ze komen samen, delen ervaringen en doen mee aan activiteiten.

We kregen deze week signalen dat ANNE gaat sluiten. Daarmee gaat dus ook de belangrijke huiskamerfunctie die dit centrum heeft voor onder andere deze groep mensen verloren.

Dat brengt ons tot de volgende vragen:

1. Klopt het dat Ontmoetingsplek ANNE gaat stoppen? Zo ja, is de wethouder daarvan op de hoogte? Per wanneer gaat ANNE dicht?

Ik weet dat ANNE stopt in verband met de ontwikkelingen van het Beurskwartier. Het gebouw van ANNE is eigendom van de Jaarbeurs en gaat op 24 juni a.s. dicht.

2. Welke kansen ziet de wethouder om deze Oekraïense vluchtelingen tijdig aan een nieuwe plek te helpen in deze buurt?

In april 2022 is het initiatief van ANNE spontaan ontstaan. Steeds meer gevluchte Oekraïners hebben daar 's avonds een fijne plek gevonden om elkaar te ontmoeten en om activiteiten te doen op het gebied van sport, muziek, Engels, Nederlands en samen koken. De exploitant van Anne is in overleg met andere locaties in de stad om te zien of deze ontmoetingsplek elders ruimte kan vinden. Wij hebben hierover met ANNE contact.

3. Hoe zit het in andere Utrechtse buurten: waar kunnen mensen die uit verschillende landen gevlucht zijn samenkomen? Zijn hiervoor nu genoeg voorzieningen in Utrecht en waar leidt de wethouder dat uit af? Wat kan er eventueel gedaan worden om meer prettige ontmoetingsplekken voor mensen die zijn gevlucht te realiseren?

In verschillende buurten in de stad zijn behoorlijk wat plekken waar Oekraïners bij elkaar kunnen komen. Behalve op de meeting points die zijn georganiseerd door de Utrechtse kerken komen mensen ook in verschillende buurtcentra - ook in zelfbeheer - bij elkaar. Andere vluchtelingen ontmoeten elkaar op locaties zoals de Voorkamer, het Huis voor Vrede of Plan Einstein. Wij denken dat er nu genoeg voorzieningen zijn. Wellicht wil deze groep aansluiten bij een andere voorziening die er al is. Wij verwachten dat dit ook in de toekomst genoeg is. Uiteraard houden wij de vinger aan de pols voor ruimten en aanbod van activiteiten. Dit doen wij met de Oekraïners in Utrecht en partijen uit de stad, zoals DOK, de Bibliotheek Utrecht, de Utrechtse kerken, Taal doet Meer en Welkom in Utrecht. Verder kunnen in overleg met het Verhuurloket, de sociaal makelorganisaties en burgers ruimten worden gebruikt voor activiteiten. Het gaat dan om het medegebruik van ruimten die multifunctioneel worden ingezet.

Melody Deldjou Fard, GroenLinks
Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Venita Dada-Anthonij, D66
Bina Chirino, ChristenUnie
Ruud Maas, Volt
Noura Oul Fakir, BIJ1
Wilma Duitcher, EenUtrecht
Bert van Steeg, CDA
Margreet Ramaker, VVD
Esma Kendir, Student & Starter

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Transzorg ook in Utrecht

Lees verder

Mondelinge vragen Dimmen straatverlichting

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer