Monde­linge vragen Dimmen straat­ver­lichting


Indiendatum: 19 mei 2022

Mondelinge vragen 3, 19 mei 2022

In Duitsland verminderen steden het aantal uren dat de straatverlichting brandt, als maatregel om energie te besparen. Daarnaast wordt gekeken naar het vaker dimmen van straatverlichting in straten die op dat moment niet door mensen worden gebruikt. Hiermee willen de steden kosten besparen, nu de energieprijzen nog steeds hard oplopen sinds de invasie van Rusland in Oekraïne. Bijkomend voordeel volgens de Partij voor de Dieren is dat hierdoor minder lichtvervuiling ontstaat en dat is ook gunstig voor mensen, dieren en de natuur. Bij een reductie van een uur per dag kan dit al tienduizenden euro’s schelen, zo is te lezen in het artikel (zie voetnoot).

De Partij voor de Dieren heeft naar aanleiding van dit initiatief de volgende vragen:

1. Wat vindt het college van het initiatief van de Duitse gemeenten om het aantal uren dat de straatverlichting brandt te verminderen?

2. Is het college bereid om dit voorbeeld zo spoedig mogelijk te volgen? Zo ja, wanneer?

3. Kan een eerste inschatting gemaakt worden met hoeveel het aantal uren dat de straatverlichting brandt verminderd zou kunnen worden, en eventueel welke locaties er meer en minder geschikt voor zijn?

4. Hoeveel energie en hoeveel kosten zou Utrecht hiermee kunnen besparen, afhankelijk van hoeveel uren de straatverlichting later aan gaat/eerder uitgaat?

5. Indien het college dit gaat doen en hiermee geld bespaart, is het college bereid om dit geld dan in te zetten voor duurzame maatregelen, zoals versnelde verduurzaming van de straatverlichting? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Wilma Duitscher, EenUtrecht
Kirsten Alblas, ChristenUnie
Charlotte Passier, VOLT
Dane Harris, SP
Rachel Heijne, GroenLinks
Myrthe Minnaert, BIJ1