Monde­linge vragen Utrechtse aanpak van femicide


Indiendatum: 26 jan. 2023

Mondelinge vragen 2, 26 januari 2023

Afgelopen week passeerde het landelijk meermaals het nieuws: verschillende gevallen van vrouwen die met geweld om het leven zijn gebracht door hun (ex)partner. Niet alleen storen wij ons als partij aan de termen “huiselijk geweld,” “drama's in de relationele sfeer,” of zelfs een “crime passionel” die toch elke keer weer in de pers opdoemen, ook maakt het ons boos en verdrietig dat ook in onze eigen stad deze dagen sprake was van een slachtoffer van femicide. Een term die wij hiervoor passender vinden gezien de grote schaal waarop vrouwen slachtoffer worden van dit geweld. Zoals oud PvdA-kamerlid en ervaringsdeskundige Kirsten van den Hul het verwoordde: “Taal doet wat met mensen, en als je het zo blijft noemen wordt het iets minder erg. […] huiselijk geweld klinkt veel te gezellig.” Van den Hul maakt zich al jaren hard voor erkenning en een gedegen aanpak tegen (ex)partnergeweld en spreekt daarbij ook van teleurstelling omdat landelijke regie nog altijd ontbreekt. Dit zet ons op lokaal niveau aan het denken, zeker nu Utrecht de afgelopen dagen opnieuw werd opgeschrikt door dit schokkende bericht.

  1. Op wat voor manier zet het college zich op lokaal niveau in om (ex)partnergeweld tegen te gaan en vrouwen hier tegen te beschermen?
  2. Is bij het college bekend hoeveel gevallen van femicide onze stad jaarlijks kent?
  3. Ziet het college ook mogelijkheden en kansen om de landelijke aanpak die volgens critici te beperkt is, op lokaal niveau te versterken met andere instrumenten?
  4. Jaarlijks doet de gemeente mee aan de internationale campagne Orange the world, waarbij het stadhuis in de maand november en december oranje kleurt. Daarnaast heeft wethouder Van Ooijen in 2021 toegezegd te kijken naar de mogelijkheid een monument op te richten voor slachtoffers van (ex)partnergeweld. Wat is de stand van zaken hiervan? En ziet het college nog meer mogelijkheden om aandacht en erkenning te vragen voor deze slachtoffers?