Monde­linge vragen Vier de uitbreiding Artikel 1 van de Grondwet


Indiendatum: 19 jan. 2023

Mondelinge vragen 3, 19 januari 2023

Deze week vond een historisch en heugelijk moment plaats: Artikel 1 van de Grondwet is aangepast. “Handicap” en “seksuele gerichtheid” zijn nieuw toegevoegd aan de non-discrimatiegronden die genoemd worden in Artikel 1. Discriminatie wegens je seksuele gerichtheid, genderidentiteit en handicap, of ieder andere vorm van discrimatie, is onacceptabel. Met dank aan het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA), Bromet (GroenLinks) en Hammelburg (D66) en hun voorgangers en de inzet van belangenorganisaties zijn deze non-discriminatiegronden expliciet verankerd in de Grondwet.

Om ons te herinneren aan onze grondrechten en deze na te leven hangt op het Jaarbeursplein bij het stadskantoor de tekst van Artikel 1. Dit is er gekomen door een motie uit 2015 van D66 en Stadsbelang Utrecht. De aanpassing van deze tekst is een goed moment om stil te staan bij onze grondrechten en de uitbreiding van Artikel 1 te vieren. De fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, D66, VOLT, BIJ1 en EénUtrecht hebben daarover de volgende vragen:

  1. Op welke termijn kan het college de tekst van Artikel 1 aanpassen op het bord bij het stadskantoor?
  2. Kan deze aanpassing gevierd worden met belangenorganisaties zoals COC Midden-Nederland en SOLGU?
  3. Kan de hernieuwde tekst van Artikel 1 van de Grondwet ook in en rondom het stadhuis duidelijk zichtbaar worden gemaakt?
  4. Ziet het college mogelijkheden om op meer plekken in de stad stil te staan bij Artikel 1 van de Grondwet en de uitbreiding ervan?

Ilse Raaijmakers, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Melody Deldjou Fard en Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Venita Dada-Anthonij, D66
Beau Nederhand, VOLT
Noura Oul Fakir, BIJ1
Wilma Duitscher, EénUtrecht

Indiendatum: 19 jan. 2023
Antwoorddatum: 19 jan. 2023

Mondelinge vragen 3, 19 januari 2023

Deze week vond een historisch en heugelijk moment plaats: Artikel 1 van de Grondwet is aangepast. “Handicap” en “seksuele gerichtheid” zijn nieuw toegevoegd aan de non-discrimatiegronden die genoemd worden in Artikel 1. Discriminatie wegens je seksuele gerichtheid, genderidentiteit en handicap, of ieder andere vorm van discrimatie, is onacceptabel. Met dank aan het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerleden De Hoop (PvdA), Bromet (GroenLinks) en Hammelburg (D66) en hun voorgangers en de inzet van belangenorganisaties zijn deze non-discriminatiegronden expliciet verankerd in de Grondwet.

Om ons te herinneren aan onze grondrechten en deze na te leven hangt op het Jaarbeursplein bij het stadskantoor de tekst van Artikel 1. Dit is er gekomen door een motie uit 2015 van D66 en Stadsbelang Utrecht. De aanpassing van deze tekst is een goed moment om stil te staan bij onze grondrechten en de uitbreiding van Artikel 1 te vieren. De fracties van de PvdA, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, GroenLinks, D66, VOLT, BIJ1 en EénUtrecht hebben daarover de volgende vragen:

1. Op welke termijn kan het college de tekst van Artikel 1 aanpassen op het bord bij het stadskantoor?

Antwoord: Het antwoord op vraag 1 is dat we zo snel mogelijk de borden aanpassen of vervangen. Daarbij moeten we nog wel even kijken of we de bestaande borden aanpassen of nieuwe bestellen. Ik let
uiteraard ook op de kosten en de duurzaamheid. Hoe lang het precies duurt, hangt af van de levertijden en die weet ik simpelweg nog niet.

2. Kan deze aanpassing gevierd worden met belangenorganisaties zoals COC Midden-Nederland en SOLGU?

Antwoord: Het antwoord op vraag 2 is bevestigend. We zijn heel erg blij met deze aanpassing van de Grondwet en we gaan samen met de organisaties en de inwoners kijken hoe we dit mooie en historische moment kunnen vieren.

3. Kan de hernieuwde tekst van Artikel 1 van de Grondwet ook in en rondom het stadhuis duidelijk zichtbaar worden gemaakt?

Antwoord: Het antwoord op vraag 3 is eveneens bevestigend. Ook op het stadhuis zullen we de nieuwe tekst zichtbaar maken op de plekken waar nu de oude tekst hangt.

4. Ziet het college mogelijkheden om op meer plekken in de stad stil te staan bij Artikel 1 van de Grondwet en de uitbreiding ervan?

Antwoord: Het antwoord op vraag 4 is dat we de organisaties met wie we dit heugelijke feit vieren zullen vragen waar zij graag een zichtbare uiting zouden willen zien. Dat komt nog naar de raad.

Ilse Raaijmakers, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Cees Bos, Stadsbelang Utrecht
Melody Deldjou Fard en Ingeborg Hornsveld, GroenLinks
Venita Dada-Anthonij, D66
Beau Nederhand, VOLT
Noura Oul Fakir, BIJ1
Wilma Duitscher, EénUtrecht

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen Demonstratierecht in Utrecht

Lees verder

Mondelinge vragen Utrechtse aanpak van femicide

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer