Monde­linge vragen Verbieden Kerstpot Leger des Heils door Klépierre


Indiendatum: dec. 2017

Mondelinge vragen 8, 7 december 2017

Tim Schipper (SP) namens alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad

De Utrechtse fracties werden onaangenaam getroffen door nieuws dat de jaarlijkse ‘Kerstpot’ van het Leger des Heils niet meer in Hoog Catharijne mag plaatsvinden, vanwege een interne regel bij eigenaar Klépierre, die geen acties van goede doelen meer toestaat in hun Europese winkelcentra. De jaarlijkse inzameling van het Leger dreigde daardoor te mislukken, maar inmiddels is bekend dat die dit jaar gelukkig alsnog door kan gaan.

Dit alles roept opnieuw de vraag op wie nou waarover besluit in Hoog Catharijne. Tot 26 juli 2013 werd in artikel 5.13 van de APV uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor de voetgangerstraversen binnen Hoog-Catharijne (lid 4), waar het college een ontheffing kan verlenen op het verbod tot het innemen van een standplaats (lid 5). Ook voor een ander doel dan straathandel geldt dat het college een vergunning kan verlenen (artikel 5.14 APV). In de voorgaande jaren is die vergunning voor de Kerstpot volgens onze informatie ook aangevraagd en verleend. De wijzigingen in het APV sindsdien hebben niet tot doel gehad de bepalingen ten aanzien van HC te veranderen.

Zoals de burgemeester op 6 oktober 2016 antwoordde op vragen van de VVD: Klépierre mag huisregels opstellen bovenop de APV, maar al in 1971 is die APV van toepassing verklaard, vooral om ervoor te zorgen dat activiteiten, kraampjes of organisatoren van evenementen een vergunning nodig hebben.

De fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de vragenstellers eens dat het op grond van de afspraken uit 1971 en de APV aan het college is en niet aan Klépierre om al dan niet toestemming te verlenen tot het innemen van een standplaats in de traversen van Hoog Catharijne?

2. Zo ja, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat hierover voor eens en voor altijd duidelijkheid over komt?

3. Zo nee, waarom niet en wat zou er (aan de APV of andere regelgeving) moeten veranderen om ervoor te zorgen dat de gemeente weer de baas is over wat er wel en niet mag op een van de belangrijkste doorgaande routes in de stad?

Indiendatum: dec. 2017
Antwoorddatum: 7 dec. 2017

Mondelinge vragen 8, 7 december 2017

Tim Schipper (SP) namens alle fracties in de Utrechtse gemeenteraad

De Utrechtse fracties werden onaangenaam getroffen door nieuws dat de jaarlijkse ‘Kerstpot’ van het Leger des Heils niet meer in Hoog Catharijne mag plaatsvinden, vanwege een interne regel bij eigenaar Klépierre, die geen acties van goede doelen meer toestaat in hun Europese winkelcentra. De jaarlijkse inzameling van het Leger dreigde daardoor te mislukken, maar inmiddels is bekend dat die dit jaar gelukkig alsnog door kan gaan.

Dit alles roept opnieuw de vraag op wie nou waarover besluit in Hoog Catharijne. Tot 26 juli 2013 werd in artikel 5.13 van de APV uitdrukkelijk een uitzondering gemaakt voor de voetgangerstraversen binnen Hoog-Catharijne (lid 4), waar het college een ontheffing kan verlenen op het verbod tot het innemen van een standplaats (lid 5). Ook voor een ander doel dan straathandel geldt dat het college een vergunning kan verlenen (artikel 5.14 APV). In de voorgaande jaren is die vergunning voor de Kerstpot volgens onze informatie ook aangevraagd en verleend. De wijzigingen in het APV sindsdien hebben niet tot doel gehad de bepalingen ten aanzien van HC te veranderen.

Zoals de burgemeester op 6 oktober 2016 antwoordde op vragen van de VVD: Klépierre mag huisregels opstellen bovenop de APV, maar al in 1971 is die APV van toepassing verklaard, vooral om ervoor te zorgen dat activiteiten, kraampjes of organisatoren van evenementen een vergunning nodig hebben.

De fracties hebben hierover de volgende vragen:

1. Is het college het met de vragenstellers eens dat het op grond van de afspraken uit 1971 en de APV aan het college is en niet aan Klépierre om al dan niet toestemming te verlenen tot het innemen van een standplaats in de traversen van Hoog Catharijne?

2. Zo ja, wat gaat het college doen om ervoor te zorgen dat hierover voor eens en voor altijd duidelijkheid over komt?

3. Zo nee, waarom niet en wat zou er (aan de APV of andere regelgeving) moeten veranderen om ervoor te zorgen dat de gemeente weer de baas is over wat er wel en niet mag op een van de belangrijkste doorgaande routes in de stad?

Hoog Catharijne is een bijzonder gebied. Het is een gebied dat in erfpacht is uitgegeven en semi-openbaar is. Zoals de burgemeester op 6 oktober 201 6 heeft aangegeven, kan en mag Klepierre in haar rol van erfpachter van het gebied ervoor kiezen om acties voor goede doelen, evenementen of andere vergunningsplichtig activiteiten niet toe te staan. In de afspraken van Klepierre en de gemeente zijn op deze erfpachtrechten geen uitzonderingen opgenomen. Als Klepierre activiteiten in de openbare ruimte toestaat, bijvoorbeeld het plaatsen van kraampjes of het organiseren van evenementen, dan is de APV van toepassing en hebben de organisatoren een vergunning nodig. Daar valt de vergunning voor de kerstpot ook onder. De gemeente kan Klepierre niet dwingen om hun erfpachtrecht niet of anders te gebruiken. Wel zal de gemeente met Klepierre in gesprek gaan om de situatie en de mogelijkheden voor komende jaren te bespreken.