Monde­linge vragen Vergoed kosten wijziging geslachts­re­gi­stratie


Indiendatum: 23 feb. 2023

Mondelinge vragen 2, 23 februari 2023

Iedereen moet kunnen kiezen voor registratie van een geslacht dat het beste bij hen past. Dat is een onderdeel van het zelfbeschikkingsrecht. Helaas ervaren trans personen in dit proces nog heel wat drempels.

De aanpassing van de vermelding van het geslacht op de geboorteakte en in de basisregistratie personen (BRP) is gratis. Maar hiervoor is een verplichte deskundigenverklaring nodig waarvoor de kosten flink kunnen oplopen. Ook een nieuw aan te vragen paspoort, nieuwe identiteitskaart en eventueel nieuw rijbewijs kosten geld.

Recentelijk is in Nijmegen en Rotterdam besloten om deze kosten voor trans personen met terugwerkende kracht vanaf vorig jaar te vergoeden. Dat is een mooie stap die bijdraagt aan het laagdrempelig en toegankelijker maken van een geslachtsregistratie die past bij iemands genderidentiteit. Naar aanleiding hiervan hebben de fracties van de Partij voor de Dieren en BIJ1 de volgende vragen: :

  1. Gaat Utrecht, in navolging van Rotterdam en Nijmegen, de bijkomende kosten voor de administratieve wijziging van geslachtsregistratie vergoeden? Zo nee, waarom niet?
  2. Gaat Utrecht de in 2022 gemaakte kosten hiervoor ook met terugwerkende kracht vergoeden? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het college het met de indieners eens dat de verplichte deskundigenverklaring een inperking is van het zelfbeschikkingsrecht van trans personen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke stappen kan het college nemen om deze drempel weg te nemen?

Louise de Vries, Partij voor de Dieren
Kelly de Haan, BIJ1