Monde­linge vragen Vierde Aanvlieg­route Schiphol


Indiendatum: 23 feb. 2023

Mondelinge vragen 4, 23 februari 2023

De klimaat- en de stikstofcrisis raakt bijna iedereen in het land. Echter lijkt de luchtvaartsector nog niet volledig doordrongen van de urgentie van deze problemen. Een nieuwe (vierde) aanvliegroute, die Schiphol in staat stelt om verder uit te breiden, is in de maak. Het extra luchtverkeer dat hier bij hoort heeft een grote impact op de volksgezondheid, stikstofuitstoot en de geluidsoverlast in onze stad.

Vandaar de volgende vragen aan de wethouder:

1. Deelt de wethouder de mening dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over onze stad en de omringende natuurgebieden onwenselijk is?

2. Is de wethouder bereid het gesprek aan te gaan met het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W) om de minister op te roepen van het plan af te zien?

3. Is de wethouder bereid om in samenwerking met andere gemeentes en de provincie te lobbyen bij het Rijk om deze vluchtroute tegen te gaan?

Joachim Cornielje, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie