Monde­linge vragen Vierde Aanvlieg­route Schiphol


Indiendatum: 23 feb. 2023

Mondelinge vragen 4, 23 februari 2023

De klimaat- en de stikstofcrisis raakt bijna iedereen in het land. Echter lijkt de luchtvaartsector nog niet volledig doordrongen van de urgentie van deze problemen. Een nieuwe (vierde) aanvliegroute, die Schiphol in staat stelt om verder uit te breiden, is in de maak. Het extra luchtverkeer dat hier bij hoort heeft een grote impact op de volksgezondheid, stikstofuitstoot en de geluidsoverlast in onze stad.

Vandaar de volgende vragen aan de wethouder:

1. Deelt de wethouder de mening dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over onze stad en de omringende natuurgebieden onwenselijk is?

2. Is de wethouder bereid het gesprek aan te gaan met het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W) om de minister op te roepen van het plan af te zien?

3. Is de wethouder bereida om in samenwerking met andere gemeentes en de provincie te lobbyen bij het Rijk om deze vluchtroute tegen te gaan?

Joachim Cornielje, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie

Indiendatum: 23 feb. 2023
Antwoorddatum: 23 feb. 2023

Mondelinge vragen 4, 23 februari 2023

De klimaat- en de stikstofcrisis raakt bijna iedereen in het land. Echter lijkt de luchtvaartsector nog niet volledig doordrongen van de urgentie van deze problemen. Een nieuwe (vierde) aanvliegroute, die Schiphol in staat stelt om verder uit te breiden, is in de maak. Het extra luchtverkeer dat hier bij hoort heeft een grote impact op de volksgezondheid, stikstofuitstoot en de geluidsoverlast in onze stad.

Vandaar de volgende vragen aan de wethouder:

1. Deelt de wethouder de mening dat een vierde aanvliegroute op Schiphol over onze stad en de omringende natuurgebieden onwenselijk is?

2. Is de wethouder bereid het gesprek aan te gaan met het ministerie van infrastructuur en waterstaat (I&W) om de minister op te roepen van het plan af te zien?

3. Is de wethouder bereida om in samenwerking met andere gemeentes en de provincie te lobbyen bij het Rijk om deze vluchtroute tegen te gaan?

Joachim Cornielje, PvdA
Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Kirsten Alblas, ChristenUnie

Antwoord: Allereerst het antwoord op vraag 1. Ja, we delen de mening dat de uitbreiding van vliegverkeer over onze stad absoluut niet wenselijk is. Al vanaf 2018 is er sprake van een mogelijke wijziging van het luchtruim en dit dossier hebben we altijd nauwgezet gevolgd. Ook hebben we op verschillende momenten ons standpunt naar buiten gebracht, voornamelijk in de vorm van zienswijzen of brieven richting het ministerie. We vinden het als college een prioriteit dat de gezondheid van onze burgers goed is en dat we de stikstof en CO2-emissie zoveel mogelijk verlagen. Dat is ook de manier waarop we ons standpunt naar buiten brengen.

Ik geef de antwoorden op de tweede en derde vraag samen. Via een bestuurlijke en provinciale kerngroep zijn we in samenwerking met de provincie en buurgemeentes De Ronde Venen en Stichtse Vecht al in gesprek met het ministerie. Momenteel is een volgend bestuurlijk overleg van de provinciale kerngroep in de planning voor eind maart en zullen we ook op bestuurlijk niveau met het ministerie in gesprek gaan. Ook hier zullen we ons standpunt herhalen en zullen we wat ons betreft de gezamenlijke lobby ook voortzetten. Ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vergoed kosten wijziging geslachtsregistratie

Lees verder

Schriftelijke vragen It’s time for some changes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer