Schrif­te­lijke vragen It’s time for some changes


Indiendatum: 24 feb. 2023

Schriftelijke vragen 41/2023

Change= ligt al jarenlang onder vuur vanwege zeer hoge service- en communitykosten waardoor er feitelijk niet meer van sociale huur gesproken kan worden. En vanwege het zonder reden opzeggen van de studio’s waardoor huurders van het ene op het andere moment dakloos dreigen te worden. Er zijn de afgelopen jaren over deze zaken meerdere rechtszaken gevoerd tegen Change=, sommige daarvan lopen nog.

YouTube serie BOOS heeft twee uitzendingen aan Change= gewijd. In de tweede aflevering bleek dat de ceo van Change=, Ralph Mamadeus, verdient aan de servicekosten, ook al is dat bij wet verboden. Voor die aflevering ontving BOOS interne stukken van een voormalig werknemer. In contracten die in bezit zouden zijn van het programma is ook te zien dat Mamadeus via contracten bedragen aan zichzelf factureert en zo zaken regelt.

Ook het TV programma Kassa is op de zaak gedoken. Zij zochten uit dat Change= naar schatting ten onrechte meer dan een miljoen euro aan servicekosten had geïnd bij de locatie Amsterdam Zuid-Oost.

De Utrechtse raad heeft zich meerdere malen uitermate kritisch uitgelaten over het ondoorzichtige verdienmodel van Change= waarbij huurders zo’n €1000 kwijt zijn voor een kleine studio welke in weze sociale huur zijn. Er zijn schriftelijke vragen over gesteld in 2020 (nummer 30) en 2022 (nummer 23) en afgelopen najaar is er op 1 september in de commissie over gesproken.

Helaas blijven ons alarmerende berichten bereiken over de werkwijze van Change=. Nieuwe bewoners krijgen bij hun eerst een jaarcontract en pas als dit jaar voorbij is wordt dit omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Of het wordt opgezegd zonder enige motivatie. Dat laatste was ook het geval bij huurders van 16 studio’s aan het Berlijnplein. Via een gerechtsdeurwaarder (!) werd hen op 17 februari de huur opgezegd. Dit zou betekenen dat ze al per 1 april op straat komen te staan. Dit zorgde begrijpelijkerwijs voor veel stress en onrust bij de bewoners.

Bij navraag van de getroffen huuders geeft Change= aan dat de huur is opgezegd omdat er volgens hun geen huisvestingsvergunning was overlegd bij de start van het contract. Pas nadat huurders bewijs aanleverden dat ze dat wel degelijk gedaan hadden in 2022 werd de huuropzegging ongedaan gemaakt en werden hun contracten alsnog omgezet in huurcontracten voor onbepaalde tijd.

Wel moeten de huurders zelf de deurwaarderskosten betalen a €103. Een bizarre situatie. Daarom hebben de fracties van GroenLinks, Partij voor de Dieren, Student & Starter, PvdA, PVV, D66, EenUtrecht, Bij1, Volt en de VVD de volgende vragen:

1. Is het college er van op de hoogte dat nieuwe huurders van Change= eerst een tijdelijk contract krijgen? Wat vindt het college daarvan?

2. Wat vindt het college ervan dat huurcontracten niet mondeling, schriftelijk of via mail worden opgezegd maar via een gerechtsdeurwaarder?

3. Hoe beoordeelt het college het dat de deurwaarderskosten van onterecht opgezegde huurcontracten door de huurders zelf betaald moet worden?

4. Wat vindt het college er van dat de huur van een (sociale) huurwoning in Utrecht zomaar opgezegd kan worden?

5. Hoe beoordeelt het college de opzegtermijn van 1 maand en 13 dagen bij Change=?

6. Is het college bereid in gesprek te gaan met Change= hierover? Zo nee, waarom niet?

In Amsterdam dient op 7 maart een kort geding van vastgoedinvesteerder CBRE tegen Change=. In een email aan de huurders van de locatie aan het August Allebléplein schrijft CBRE dat zij van Change= af willen omdat deze de beheerstaken niet goed uitvoert, huurders onjuist bejegent, klachten niet serieus neemt enz.

7. Is het college op de hoogte hiervan? Ziet de wethouder ook dat de werkwijze van Change= in Utrecht niet voldoet aan de redelijke eisen van goed verhuurderschap? Zo nee, waarom niet?

Uit gegevens van het kadaster blijkt dat Change= in Utrecht, in tegenstelling tot bovengenoemde locatie in Amsterdam, zelf eigenaar is van de locatie aan het Berlijnplein.

8. Ziet het college mogelijkheden om met Change= in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat zij zich in de toekomst wel als een betrouwbare verhuurder gaan gedragen? Zo nee, waarom niet? En denkt het college dat de Wet Goed Verhuurderschap in de toekomst hier verdere handvatten voor kan bieden?

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Annemarijn Oudejans, Student & Starter
Rick van der Zweth, PvdA
David Bosch, PVV
Has Bakker, D66
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Myrthe Minnaert namens Stevie Nolten, BIJ1
Charlotte Passier, Volt
Tess Meerding, VVD