Schrif­te­lijke vragen Maai Mei Niet


Indiendatum: 27 feb. 2023

Schriftelijke vragen 42/2023

“Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet te maaien”, aldus het initiatief Maai Mei Niet. Onze fracties weten dat de gemeente Utrecht naar aanleiding van eerdere verzoeken van de raad haar maaibeleid al insectvriendelijker heeft gemaakt, maar het lijkt ons een goed idee als de gemeente zich ook aansluit bij Maai Mei Niet, net zoals Utrecht meedoet aan het Kleurkeur van de Vlinderstichting, Operatie Steenbreek, en Bijvriendelijke Gemeente van de Bijenstichting (de laatste twee zijn overigens aangesloten bij Maai Mei Niet). In Engeland en België is dit initiatief al omarmd. En het past ook goed bij de uitspraak van de raad om de biodiversiteitscrisis uit te roepen.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid zich officieel aan te sluiten bij Maai Mei Niet en dan ook daadwerkelijk zelf niet te (laten) maaien in mei? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om ook partners, bedrijven en inwoners van Utrecht te verzoeken in mei niet te maaien, onder meer middels de officiële communicatiekanalen van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Myrthe Minnaert en Stevie Nolten, Bij1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ilse Raaijmakers en Joachim Cornielje, PvdA
Cees Bos, SBU

Indiendatum: 27 feb. 2023
Antwoorddatum: 29 mrt. 2023

Schriftelijke vragen 42/2023

“Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet te maaien”, aldus het initiatief Maai Mei Niet. Onze fracties weten dat de gemeente Utrecht naar aanleiding van eerdere verzoeken van de raad haar maaibeleid al insectvriendelijker heeft gemaakt, maar het lijkt ons een goed idee als de gemeente zich ook aansluit bij Maai Mei Niet, net zoals Utrecht meedoet aan het Kleurkeur van de Vlinderstichting, Operatie Steenbreek, en Bijvriendelijke Gemeente van de Bijenstichting (de laatste twee zijn overigens aangesloten bij Maai Mei Niet). In Engeland en België is dit initiatief al omarmd. En het past ook goed bij de uitspraak van de raad om de biodiversiteitscrisis uit te roepen.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid zich officieel aan te sluiten bij Maai Mei Niet en dan ook daadwerkelijk zelf niet te (laten) maaien in mei? Zo nee, waarom niet?

In Utrecht voeren we sinds 2015 een beleid om veel minder te maaien en proberen we met ons maaibeheer de biodiversiteit te verhogen. Zo was Utrecht de eerste grote gemeente die Kleurkeur (keurmerk van de Vlinderstichting voor insectvriendelijk beheer) toepast op haar hooilanden. Verder voeren we al sinds die tijd het beleid om gazons om te vormen naar grasvelden. Dit heeft geresulteerd in meer bloemen in onze grasvelden. Daarnaast zijn we toen begonnen met het uitbreiden van het areaal bloemrijk hooiland op basis van ecologische inzichten. Meer hierover kunt u nalezen in de raadsbrief over de versobering van het maaibeheer.

Ook hebben we de afgelopen twee jaar een campagne gevoerd rond het Afwegingskader maaibeheer, waarbij bewoners aanvragen konden indienen voor ander maaibeheer. Hierdoor hebben we bijna tien hectare grasveld omgevormd naar bloemrijk hooiland. Dit voorjaar gaan we nog vijf percelen in Transwijk omvormen naar bloemrijk hooiland. Daarna gaan we aan de hand van de nieuwe ‘kansenkaart bloemrijk hooiland’ verder met het structureel omvormen van geschikte grasvelden naar bloemrijk hooiland. Meer hierover leest u in de raadsbrief evaluatie maaibeheer. Er zijn ook redenen om niet mee te doen aan Maai Mei Niet. Zo liggen in Utrecht veel graslanden op een voedselrijke bodem. Om deze te verarmen, zodat de bloemen het kunnen winnen van de grassen, is het soms nodig om juist wel in mei te maaien. Voor sommige verruigde hooilanden is vroeg maaien juist noodzakelijk, om ze sneller te verarmen. Om ervoor te zorgen dat er gespeeld en gepicknickt kan worden op de grasvelden, zorgen we ervoor dat het gras niet hoger wordt dan 15 cm.

Kortom, we delen als college het doel van de campagne Maai Mei Niet en zetten ons binnen ons eigen uitgebreide(re) maaibeleid in, maar sluiten ons niet aan bij de campagne. We blijven onze inwoners uiteraard wel wijzen op de voordelen van minder maaien van gazons voor de biodiversiteit.

2. Is het college bereid om ook partners, bedrijven en inwoners van Utrecht te verzoeken in mei niet te maaien, onder meer middels de officiële communicatiekanalen van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

We zullen in april via onze sociale mediakanalen bewoners informeren over ons bloemrijk en insectvriendelijk maaibeheer. We zullen bewoners daarbij oproepen om in eigen tuin ook minder vaak te maaien.

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Myrthe Minnaert en Stevie Nolten, Bij1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ilse Raaijmakers en Joachim Cornielje, PvdA
Cees Bos, SBU

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen It’s time for some changes

Lees verder

Schriftelijke vragen Geen bruine energie mestvergister De Meern

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer