Schrif­te­lijke vragen Maai Mei Niet


Indiendatum: 27 feb. 2023

Schriftelijke vragen 42/2023

“Bijen eten geen gras, ze willen bloemen! Hoe meer bloemen, hoe meer nectar en hoe meer blije bijen en insecten. Samen met particulieren, gemeenten en provincies zetten we Nederland in bloei door in mei niet te maaien”, aldus het initiatief Maai Mei Niet. Onze fracties weten dat de gemeente Utrecht naar aanleiding van eerdere verzoeken van de raad haar maaibeleid al insectvriendelijker heeft gemaakt, maar het lijkt ons een goed idee als de gemeente zich ook aansluit bij Maai Mei Niet, net zoals Utrecht meedoet aan het Kleurkeur van de Vlinderstichting, Operatie Steenbreek, en Bijvriendelijke Gemeente van de Bijenstichting (de laatste twee zijn overigens aangesloten bij Maai Mei Niet). In Engeland en België is dit initiatief al omarmd. En het past ook goed bij de uitspraak van de raad om de biodiversiteitscrisis uit te roepen.

Daarom hebben we de volgende vragen:

1. Is het college bereid zich officieel aan te sluiten bij Maai Mei Niet en dan ook daadwerkelijk zelf niet te (laten) maaien in mei? Zo nee, waarom niet?

2. Is het college bereid om ook partners, bedrijven en inwoners van Utrecht te verzoeken in mei niet te maaien, onder meer middels de officiële communicatiekanalen van de gemeente? Zo nee, waarom niet?

Anne Sasbrink, Partij voor de Dieren
Rachel Heijne, GroenLinks
Rik van der Graaf, ChristenUnie
Myrthe Minnaert en Stevie Nolten, Bij1
Gert Dijkstra, EenUtrecht
Ilse Raaijmakers en Joachim Cornielje, PvdA
Cees Bos, SBU