Monde­linge vragen Verlaging bedragen SDE subsidies 2018


Indiendatum: 24 aug. 2017

Mondelinge vragen 1, 24 augustus 2017

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie, oftewel SDE+. De voorgestelde SDE+ tarieven voor 2018 lijken onverwacht laag uit te vallen ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit advies van het Energieonderzoek Centrum Nederland aan het Rijk en het nieuwsbericht met de titel “Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen”,. Verschillende marktpartijen geven aan dat de voorgestelde bedragen veel te sterk verlaagd zijn.

Verlaging van de bedragen kan ten koste gaan van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, maar ook ten koste van de zorgvuldigheid van duurzame energieopwekking. Dat kan gevolgen hebben voor veiligheid, natuur en milieu.

Omdat verlaging ook gevolgen kan hebben voor de verduurzaming van de energieproductie in Utrecht, waar in het verleden ook veel aanspraak is gemaakt op deze subsidiemogelijkheid, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente zelf gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het conceptadvies voor de regeling 2018 te reageren?

2. Weet het college of Utrechtse bedrijven van de reactie- en bezwaarmogelijkheid gebruik hebben gemaakt?

3. Door sterke verlaging bestaat het risico dat duurzame energieopwekking vooral focust op de goedkoopste oplossing en daardoor omwonenden, natuur en dieren onvoldoende in ogenschouw kan nemen. Kan het college zich inzetten, al dan niet samen met andere gemeenten, om bij het Rijk aan te geven dat het noodzakelijk is de bedragen voor volgend jaar niet of minder sterk te verlagen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 aug. 2017
Antwoorddatum: 24 aug. 2017

Mondelinge vragen 1, 24 augustus 2017

Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie, oftewel SDE+. De voorgestelde SDE+ tarieven voor 2018 lijken onverwacht laag uit te vallen ten opzichte van 2017. Dit blijkt uit advies van het Energieonderzoek Centrum Nederland aan het Rijk en het nieuwsbericht met de titel “Voorgestelde SDE+ tarieven baren zorgen”,. Verschillende marktpartijen geven aan dat de voorgestelde bedragen veel te sterk verlaagd zijn.

Verlaging van de bedragen kan ten koste gaan van de hoeveelheid opgewekte duurzame energie, maar ook ten koste van de zorgvuldigheid van duurzame energieopwekking. Dat kan gevolgen hebben voor veiligheid, natuur en milieu.

Omdat verlaging ook gevolgen kan hebben voor de verduurzaming van de energieproductie in Utrecht, waar in het verleden ook veel aanspraak is gemaakt op deze subsidiemogelijkheid, heeft de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

1. Heeft de gemeente zelf gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op het conceptadvies voor de regeling 2018 te reageren?

2. Weet het college of Utrechtse bedrijven van de reactie- en bezwaarmogelijkheid gebruik hebben gemaakt?

3. Door sterke verlaging bestaat het risico dat duurzame energieopwekking vooral focust op de goedkoopste oplossing en daardoor omwonenden, natuur en dieren onvoldoende in ogenschouw kan nemen. Kan het college zich inzetten, al dan niet samen met andere gemeenten, om bij het Rijk aan te geven dat het noodzakelijk is de bedragen voor volgend jaar niet of minder sterk te verlagen?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Wethouder van Hooijdonk:

lk zal kort uitleggen hoe het systeem in elkaar steekt, los van de vraag of wij dat zelf zo zouden hebben bedacht. Het systeem heeft slimme aspecten. De SDE+-regeling werkt met tranches. Er wordt begonnen met een kleine bijdrage. Dat loopt op, want het is de bedoeling om initiatiefnemers van projecten zich in een jaar zo vroeg mogelijk te laten inschrijven. Het is niet duidelijk of aan het einde van een jaar nog geld over is. Het uitgangspunt is proberen per euro zo veel mogelijk energie te creëren. Het systeem is dynamisch. Het houdt de prijzen op de markt goed in het oog. Zelfs als de subsidie is verleend, is iets slims aanwezig dat anticipeert op de prijzen van de markt. Los van het feit of ik het met alle keuzes eens ben, vind ik dat slim. Iedereen wil zo snel mogelijk zo veel mogelijk duurzame energie hebben.

Dat prijsverlagingen goed worden bekeken en dat die in de markt voor zonne-energie en in de subsidie worden doorberekend, is een goede zaak, ook in het licht van de ambities van de stad Utrecht. De bedragen worden niet allemaal door het ministerie zelf bedacht. Men huurt daartoe het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in. Dat maakt er een rapport over. ECN zelf heeft aangegeven fouten te hebben gemaakt. lk weet niet welke repercussies die hebben. Dat feit kan tot wijzigingen leiden. Die worden gepubliceerd. De gemeente heeft daarop niet gereageerd. De publicatie is een toets in de markt over de vraag of wij een goede positie hebben. De leveranciers van technologie weten het beste tegen welke prijs zij de energie kunnen aanbieden. De gemeente heeft daarvan niet genoeg verstand. Wij reageren wel op wet- en regelgeving, maar aan het begin van een SDE-cyclus niet op prijzen van technologieen. Wij weten dat een aantal Utrechtse bedrijven daarvan wel gebruik heeft gemaakt. De branche zelf heeft dat zeker ook gedaan, zoals de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, Eneco en Rooftop Energy.

Men vraagt zich af wat dit betekent. Is ECN niet te scherp in de markt? Iedereen vindt het goed dat de prijzen worden bijgesteld, want daardoor wordt zonne-energie goedkoper, maar is ECN niet te ver gegaan? Daarover loopt een discussie. lk hoop dat daarvan de consequenties zijn dat wij meer projecten zullen zien die zijn voorzien van scherpe biedingen. Dat is alleen maar goed, ook voor het tempo. Dat kan betekenen dat er meer grootschalige projecten komen. Dat kan goed zijn. De overheid moet haar ruimtelijke rol goed spelen. Het kan zijn dat initiatiefnemers met lets minder rendement genoegen nemen. De PvdD-fractie vindt dat waarschijnlijk niet erg. Kan de kwaliteit daardoor minder worden? lk zie dat niet. Wij kunnen dan hoogstens vrezen dat vanwege de kosten minder projecten ontstaan. Dat zou een kwalijk effect zijn. lk hoop op heilzame effecten. Zo niet, is de prijsstelling te laag geweest.

Aanvullende vraag:

Mevrouw VAN ESCH (PvdD): Voorzitter! De wethouder zegt dat het risico er is dat er minder duurzame energie wordt opgewekt. Is het daarom niet slim om samen met andere gemeenten de rijksoverheid het signaal te geven dat wordt voorkomen dat dit gebeurt? Anders !open wij straks achter de feiten aan.

Mevrouw VAN HOOIJDONK (wethouder): Voorzitter! lk denk dat eerder het risico bestaat dat er minder zonne-energie komt. De pot gaat wel op. Daar ben ik niet bang voor. De gemeente beschikt niet over de expertise. lk hoop dat de tarieven fatsoenlijk zijn. lk hoop vooral dat de markt dit kan, scherpe biedingen presenteert en veel goede projecten aflevert. De enige manier om daar achter te komen, is om het mee te maken.

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen n.a.v. Markt om de Hoek buurtmarkt in Park Oosterspoorbaan in Utrecht Oost

Lees verder

Schriftelijke vragen Rapport Nationale Ombudsman Vrouwenopvang

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer