Monde­linge vragen Vernie­tigen informeel bewo­ners­groen tussen Vleu­ten­seweg en Spino­zaplantsoen


Indiendatum: 28 sep. 2023

Mondelinge vragen 2, 28 september 2023

Jaren was het grasveldje bij de Gamma tussen de Vleutenseweg en het Spinozaplantsoen anoniem en weinig biodivers. Bewoners hebben op eigen initiatief de laatste jaren extra bomen, bloemen en planten geplant. Waardevol bewonersinitiatief in het verbeteren van de biodiversiteit in Utrecht geheel in lijn met de groenambities van de stad. De strook werd goed onderhouden en tijdens droge periodes is er water gegeven. Helaas is de groenstrook inmiddels vernietigd. Alle ‘onofficiële’ bomen en planten zijn eruit getrokken. Dit brengt de bereidwilligheid van burgers zich in te zetten voor de stad en de biodiversiteit ernstige schade toe. Daarover hebben wij de volgende vragen. Vragen:

1. Met welke instructie, onderbouwing en aanleiding heeft de uitvoerende partij dit aangelegde stukje informeel bewonersgroen vernietigd?

2. Is het college het met ons eens dat zonder het omarmen van informeel bewonersgroen de transitie naar een natuurinclusieve stad onmogelijk is?

3. Is het college bereid onderhoudsinstructies aan te passen om te voorkomen dat gelijksoortig informeel bewonersgroen eenzelfde lot ondergaat?

4. Ten slotte, hoe denkt de gemeente het gesneuvelde groen in samenspraak met de bewoners te compenseren?

Gert Dijkstra, EenUtrecht

Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren

Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 28 sep. 2023
Antwoorddatum: 28 sep. 2023