Monde­linge vragen Vernie­tigen informeel bewo­ners­groen tussen Vleu­ten­seweg en Spino­zaplantsoen


Indiendatum: 28 sep. 2023

Mondelinge vragen 2, 28 september 2023

Jaren was het grasveldje bij de Gamma tussen de Vleutenseweg en het Spinozaplantsoen anoniem en weinig biodivers. Bewoners hebben op eigen initiatief de laatste jaren extra bomen, bloemen en planten geplant. Waardevol bewonersinitiatief in het verbeteren van de biodiversiteit in Utrecht geheel in lijn met de groenambities van de stad. De strook werd goed onderhouden en tijdens droge periodes is er water gegeven. Helaas is de groenstrook inmiddels vernietigd. Alle ‘onofficiële’ bomen en planten zijn eruit getrokken. Dit brengt de bereidwilligheid van burgers zich in te zetten voor de stad en de biodiversiteit ernstige schade toe. Daarover hebben wij de volgende vragen. Vragen:

1. Met welke instructie, onderbouwing en aanleiding heeft de uitvoerende partij dit aangelegde stukje informeel bewonersgroen vernietigd?

2. Is het college het met ons eens dat zonder het omarmen van informeel bewonersgroen de transitie naar een natuurinclusieve stad onmogelijk is?

3. Is het college bereid onderhoudsinstructies aan te passen om te voorkomen dat gelijksoortig informeel bewonersgroen eenzelfde lot ondergaat?

4. Ten slotte, hoe denkt de gemeente het gesneuvelde groen in samenspraak met de bewoners te compenseren?

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks

Indiendatum: 28 sep. 2023
Antwoorddatum: 28 sep. 2023

Mondelinge vragen 2, 28 september 2023

Jaren was het grasveldje bij de Gamma tussen de Vleutenseweg en het Spinozaplantsoen anoniem en weinig biodivers. Bewoners hebben op eigen initiatief de laatste jaren extra bomen, bloemen en planten geplant. Waardevol bewonersinitiatief in het verbeteren van de biodiversiteit in Utrecht geheel in lijn met de groenambities van de stad. De strook werd goed onderhouden en tijdens droge periodes is er water gegeven. Helaas is de groenstrook inmiddels vernietigd. Alle ‘onofficiële’ bomen en planten zijn eruit getrokken. Dit brengt de bereidwilligheid van burgers zich in te zetten voor de stad en de biodiversiteit ernstige schade toe. Daarover hebben wij de volgende vragen. Vragen:

1. Met welke instructie, onderbouwing en aanleiding heeft de uitvoerende partij dit aangelegde stukje informeel bewonersgroen vernietigd?

Het antwoord op de eerste vraag luidt dat wij inderdaad met de vragenstellers van mening zijn dat de inzet van zelfbeheerders enorm belangrijk is. Zij leveren dan ook een grote bijdrage aan de vergroening van Utrecht. Daarom biedt de gemeente ook uitgebreide mogelijkheden voor zelfbeheer aan, bijvoorbeeld van boomspiegels of buurttuinen. Hiervoor is zelfs financiële compensatie beschikbaar vanuit het Initiatievenfonds. Hiervoor hebben wij wel voorwaarden en die zijn vastgelegd in het Actieplan zelfbeheer. Zo kunnen inwoners met gemeentelijke toestemming een boomspiegel in beheer nemen of een geveltuin aanleggen. Voor het zelfbeheer van grotere stukken groen, zoals ook dit grasveldje, is gemeentelijke toestemming nodig. Het gaat namelijk om de openbare ruimte. In zo’n geval sluiten we een zelfbeheerovereenkomst af, zodat we gezamenlijke afspraken maken over de inrichting en het onderhoud van de gemeentelijke grond. Inwoners beheren dan het groen, maar het blijft eigendom van de gemeente. Het voldoet dan ook aan de eisen die wij als gemeente hebben meegegeven.

Voor deze locatie was ons geen zelfbeheer bekend. Het wordt dan door de gemeente ook beheerd als grasveld. We hebben contact gehad met de aannemer die het gras periodiek maait, want die kwam inderdaad tegen dat hier beplanting stond. De wijkopzichter heeft vervolgens geprobeerd te achterhalen welke bewoners dit groen hebben geplant. Helaas hebben ze dat niet kunnen achterhalen. Bovendien ging het over een groot gedeelte exotische planten, zoals olijfbomen en palmen, die niet passen in het lokale ecosysteem en niet bijdragen aan de biodiversiteit van de Utrechtse natuur. Wij hebben daarom de planten en struiken verwijderd en het terrein in de oorspronkelijke staat hersteld. De planten hebben we netjes uitgegraven en zij staan nu in ons depot. De eigenaar kan contact met ons opnemen als die deze planten terug wil vinden.

2. Is het college het met ons eens dat zonder het omarmen van informeel bewonersgroen de transitie naar een natuurinclusieve stad onmogelijk is?

Het antwoord op de tweede vraag is dat wij alle initiatieven omarmen die bijdragen aan biodiversiteit en vergroening maar dat wij wel regels hebben in het Actieplan zelfbeheer groen. De voorwaarden heb ik zojuist al toegelicht.

3. Is het college bereid onderhoudsinstructies aan te passen om te voorkomen dat gelijksoortig informeel bewonersgroen eenzelfde lot ondergaat?

In antwoord op de derde vraag meld ik dat de instructies uitgaan van het beleid zoals dat is vastgesteld. Ze gaan dus uit van het Actieplan zelfbeheer. Dat doen wij op die manier, omdat wij daarmee de grootste bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de vergroening van Utrecht. Ik zie dit wel ook weer als een verdere aanmoediging om nog beter over het voetlicht te brengen wat de mogelijkheden zijn op het gebied van zelfbeheer. Dat komt ook terug in de menukaart die op internet te vinden is en die ook nog verder wordt uitgebreid met het Groenloket.

4. Ten slotte, hoe denkt de gemeente het gesneuvelde groen in samenspraak met de bewoners te compenseren?

In antwoord op de vierde vraag merk ik dat het heel mooi is dat er bewoners zijn die dit initiatief willen nemen. Dat waarderen wij zeer. Wij hopen dat de bewoners ook nog met ons in contact willen komen, want dan kunnen wij inderdaad spreken over de mogelijkheid om de buurt te vergroenen en dan kunnen zij hun planten ook weer terug ontvangen.

Gert Dijkstra, EenUtrecht
Lisanne Snippe, Partij voor de Dieren
Pepijn Zwanenberg, GroenLinks