Monde­linge Vragen Verspreiding C8 en GenX


Indiendatum: 24 mei 2018

Mondelinge Vragen 3, 24 mei 2018

De gemeente Dordrecht houdt er rekening mee dat de grond ook in Utrecht vervuild is met de giftige, mogelijk kankerverwekkende stoffen C8 en GenX van Chemours, zo stelt het AD vandaag. Onderzoeksbureau Arcadis is aan het uitzoeken in hoeverre de grond in de regio rond Dordrecht vervuild is. Er is nog geen onderzoek of vervuiling ook is opgetreden buiten de provincie Zuid-Holland. Er wordt al wel gesteld dat verspreiding tot in de provincie Utrecht voor de hand ligt.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Houdt het college er rekening mee dat ook grond binnen de gemeente Utrecht is vervuild met C8 en GenX?

2. In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat de stoffen in het drinkwater terecht komen?

3. Ziet het college mogelijke risico’s voor mensen en dieren en planten binnen de gemeente?

4. In hoeverre moeten er nu al maatregelen genomen moeten worden? Heeft de gemeente überhaupt maatregelen klaar liggen voor het geval ze nodig zijn?

5. Is het college bereid contact te zoeken met de gemeente Dordrecht om kennis en expertise op te doen, inzake de mogelijke verspreiding van de stoffen tot in onze stad?

Maarten van Heuven, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 24 mei 2018
Antwoorddatum: 24 mei 2018

Mondelinge Vragen 3, 24 mei 2018

De gemeente Dordrecht houdt er rekening mee dat de grond ook in Utrecht vervuild is met de giftige, mogelijk kankerverwekkende stoffen C8 en GenX van Chemours, zo stelt het AD vandaag. Onderzoeksbureau Arcadis is aan het uitzoeken in hoeverre de grond in de regio rond Dordrecht vervuild is. Er is nog geen onderzoek of vervuiling ook is opgetreden buiten de provincie Zuid-Holland. Er wordt al wel gesteld dat verspreiding tot in de provincie Utrecht voor de hand ligt.

De fractie van de Partij voor de Dieren heeft hierover de volgende vragen:

1. Houdt het college er rekening mee dat ook grond binnen de gemeente Utrecht is vervuild met C8 en GenX?

We hebben de situatie nog niet onderzocht, vooralsnog zijn er geen aanwijzingen. Overigens zeg ik graag dat C8 een foutieve naam is en dat we beter PFOA kunnen gebruiken.

2. In hoeverre bestaat de mogelijkheid dat de stoffen in het drinkwater terecht komen?

Ja, die mogelijkheid bestaat. Daarbij moet gezegd worden dat dit gecontroleerd wordt door de drinkwaterbedrijven. In 2017 is GenX niet aangetroffen, en een klein spoortje PFOA dat drie keer zo klein is als de norm. De effecten hiervan zijn verwaarloosbaar.

3. Ziet het college mogelijke risico’s voor mensen en dieren en planten binnen de gemeente?

Van de stoffen is het uberhaupt niet duidelijk of er risico's zijn. Dat komt ook door de vluchtigheid ervan.

4. In hoeverre moeten er nu al maatregelen genomen moeten worden? Heeft de gemeente überhaupt maatregelen klaar liggen voor het geval ze nodig zijn?

Maatregelen treffen zonder de juiste informatie is onwenselijk. We weten dat Dordrecht veel informatie heeft en maatregelen heeft genomen.

5. Is het college bereid contact te zoeken met de gemeente Dordrecht om kennis en expertise op te doen, inzake de mogelijke verspreiding van de stoffen tot in onze stad?

ja, contact met Doredrecht zullen we zeker zoeken. En na een vervolgvraag van Maarten van Heuven (PvdD): En deze informatie zullen we zeker met de raad delen, bijvoorbeeld in de vorm van een memo.