Monde­linge vragen Vindbare APV


Indiendatum: 11 okt. 2018

Mondelinge vragen 9, 11 oktober 2018

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. besloot de gemeenteraad unaniem tot een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ambtelijk navraag weest uit dat deze wijziging gepubliceerd zou moeten zijn op de website http://decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Deze website is echter al twee weken onbereikbaar, naar verluidt omdat de website overheid.nl vernieuwd wordt.

Zoekpogingen via machines als Google en Ecosia naar “APV Utrecht” leiden tot allerlei verouderde versies van de APV op decentrale.regelgeving.overheid.nl, waarbij onduidelijk blijft wat de meest recente versie is. Ook de zoekfunctie op de website www.utrecht.nl geeft na zoeken op “APV” vele resultaten, maar geen eenduidige directe verwijzing naar de meest recente versie van de gemeentelijke APV.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de APV altijd eenvoudig online vindbaar moet zijn?

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat altijd duidelijk moet zijn wat de meest recente versie van de APV is?

3. Wanneer is de website waarop wijzigingen van de APV gepubliceerd worden weer toegankelijk?

4. Wat gaat het college doen om de vindbaarheid, helderheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke APV te verbeteren?

5. Heeft de door de gemeenteraad vastgestelde wijziging van de APV de ingangsdatum van 5 weken na 27 september, of heeft het website-probleem invloed op de datum dat deze wijziging rechtsgeldig is?

6. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel "Houd de APV actueel" van de D66-fractie uit mei 2016 heeft het college toegezegd een opschoning van de APV te presenteren. Wanneer kunnen wij die verwachten?

7. Ook is toegezegd een experimenteerartikel te verkennen. Hoe staat het er daarmee voor?

Eva van Esch, Partij voor de Dieren

Indiendatum: 11 okt. 2018
Antwoorddatum: 11 okt. 2018

Mondelinge vragen 9, 11 oktober 2018

Tijdens de raadsvergadering van 27 september jl. besloot de gemeenteraad unaniem tot een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Ambtelijk navraag weest uit dat deze wijziging gepubliceerd zou moeten zijn op de website http://decentrale.regelgeving.overheid.nl.

Deze website is echter al twee weken onbereikbaar, naar verluidt omdat de website overheid.nl vernieuwd wordt.

Zoekpogingen via machines als Google en Ecosia naar “APV Utrecht” leiden tot allerlei verouderde versies van de APV op decentrale.regelgeving.overheid.nl, waarbij onduidelijk blijft wat de meest recente versie is. Ook de zoekfunctie op de website www.utrecht.nl geeft na zoeken op “APV” vele resultaten, maar geen eenduidige directe verwijzing naar de meest recente versie van de gemeentelijke APV.

1. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat de APV altijd eenvoudig online vindbaar moet zijn?

Ja.

2. Is het college het met de Partij voor de Dieren eens dat altijd duidelijk moet zijn wat de meest recente versie van de APV is?

Ja.

3. Wanneer is de website waarop wijzigingen van de APV gepubliceerd worden weer toegankelijk?

De regelgeving is toegankelijk via de landelijke website overheid.nl. De gebruiksvriendelijkheid van deze site laat op dit moment inderdaad te wensen over. Dat is een probleem waar meer gemeenten tegenaan lopen. Wij zetten ons ervoor in om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen door contact te hebben met de landelijke organisatie die hiervoor verantwoordelijk is: het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties. Dat maakt deel uit van het ministerie van BZK. De verwachting is dat het door u genoemde besluit van 27 september jl. volgende week is gepubliceerd.

4. Wat gaat het college doen om de vindbaarheid, helderheid en toegankelijkheid van de gemeentelijke APV te verbeteren?

De actuele integrale versie, inclusief de meest recente wijziging van de APV is, naast de verplichte publicatie op overheid.nl, ook terug te vinden op onze eigen website, zowel op de themapagina van Veiligheid
als op de Wob-pagina.


5. Heeft de door de gemeenteraad vastgestelde wijziging van de APV de ingangsdatum van 5 weken na 27 september, of heeft het website-probleem invloed op de datum dat deze wijziging rechtsgeldig is?

De datum van de inwerkingtreding is vijf weken na publicatie op overheid.nl, dus niet vijf weken na het raadsbesluit.

6. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel "Houd de APV actueel" van de D66-fractie uit mei 2016 heeft het college toegezegd een opschoning van de APV te presenteren. Wanneer kunnen wij die verwachten?

Op dit moment is een voorstel voor een vernieuwde APV in voorbereiding, waarin eveneens diverse zaken die de afgelopen tijd aan de orde zijn geweest aan bod komen.

7. Ook is toegezegd een experimenteerartikel te verkennen. Hoe staat het er daarmee voor?

Dit is een van de onderwerpen die in het voorstel voor een vernieuwde APV zal worden opgenomen.

Aanvullende vraag mevrouw Sasbrink: Ik dank de burgemeester voor de beantwoording. Ik vraag mij echter af waarom het na het nemen van het raadsbesluit drie weken heeft moeten duren voordat de wijziging Icon worden gepubliceerd.

Volgens mij heb ik dat in antwoord op de eerste vraag aangegeven. Er was een hiccup. Zo vat ik het kort samen.

Eva van Esch, Partij voor de Dieren