Monde­linge vragen Vissterfte Daal­se­s­ingel


Indiendatum: 24 nov. 2016

Op 17 november jongstleden vernam de Partij voor de Dieren via RTV Utrecht dat er tientallen dode vissen dreven in de Daalsesingel. Via Twitter spraken we de gemeente erop aan dat een woordvoerder op de site van RTV Utrecht beweerde dat meeuwen deze vissen levend uit het water hadden geplukt. Dit vindt de Partij voor de Dieren niet aannemelijk en snapt ook niet wat deze woordvoerder hiermee bedoelt. Wij hebben een sterk vermoeden dat er wél iets met het water aan de hand was of nog steeds is.

We hebben de volgende vragen aan het college:

1. Is de echte oorzaak van de vissterfte inmiddels bekend en zo ja, wat is die oorzaak?

2. Wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vissterfte?

3. Worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens vissterfte plaatsvindt in dit deel van de singel?

Dinsdagavond 22 november hing er een penetrante riool- en vislucht op dezelfde locatie. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de vissterfte verband houdt met de situatie op dinsdagavond.

4. Is er een verklaring voor deze lucht gevonden en zijn er meer meldingen over geweest?

Indiendatum: 24 nov. 2016
Antwoorddatum: 24 nov. 2016

Op 17 november jongstleden vernam de Partij voor de Dieren via RTV Utrecht dat er tientallen dode vissen dreven in de Daalsesingel. Via Twitter spraken we de gemeente erop aan dat een woordvoerder op de site van RTV Utrecht beweerde dat meeuwen deze vissen levend uit het water hadden geplukt. Dit vindt de Partij voor de Dieren niet aannemelijk en snapt ook niet wat deze woordvoerder hiermee bedoelt. Wij hebben een sterk vermoeden dat er wél iets met het water aan de hand was of nog steeds is.

We hebben de volgende vragen aan het college:

1. Is de echte oorzaak van de vissterfte inmiddels bekend en zo ja, wat is die oorzaak?

2. Wordt er nog nader onderzoek gedaan naar de oorzaak van de vissterfte?

3. Worden er maatregelen genomen om te voorkomen dat er nog eens vissterfte plaatsvindt in dit deel van de singel?

Dinsdagavond 22 november hing er een penetrante riool- en vislucht op dezelfde locatie. De Partij voor de Dieren vraagt zich af of de vissterfte verband houdt met de situatie op dinsdagavond.

4. Is er een verklaring voor deze lucht gevonden en zijn er meer meldingen over geweest?

Antwoord wethouder Everhardt:
De vissterfte is veroorzaakt door een uitgevallen pomp, waardoor het zuurstofgehalte in het water te laag was geworden. Inmiddels is er een nieuwe pomp geplaatst die het zuurstofgehalte weer op het gewenste niveau brengt. De pomp is nodig omdat dit stuk van de singel doodloopt zoals u weet, waardoor er weinig goede circulatie van het water is. Dit duurt tot media 2019. Het voorkomen dat hierbij stank optreedt wordt hier natuurlijk ook bij betrokken. In 2019 is de singel doorgetrokken, dan is er in ieder geval wat meer waterloop. Tot die tijd moet de pomp gewoon die functie houden en daar zullen wij op toezien.