Schrif­te­lijke Vragen katten­red­dingstouw Grut­tersdijk


Indiendatum: 30 nov. 2016

Schriftelijke vragen 152/2016

Onlangs zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd langs de Gruttersdijk/Hopakker. Tijdens die werkzaamheden is het kattenreddingstouw dat door bezorgde bewoners is opgehangen langs de steile wand op de Gruttersdijk verwijderd. Van bewoners weet de Partij voor de Dieren dat op dit stuk diverse katten in het water belanden, waardoor het touw van levensbelang kan zijn voor in het water geraakte katten. Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de baggerwerkzaamheden.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het kattenreddingstouw bij de Gruttersdijk is verwijderd?

2. Wordt het kattenreddingstouw binnenkort weer teruggeplaatst of komt er een andere mogelijkheid voor katten om uit het water te komen? Zo ja, welke mogelijkheid? Zo nee, waarom niet?

3. Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd op Hopakker, op het kleine stukje groen dat daar nog is/was. Eerder is aangekondigd dat bij de werkzaamheden rondom de Hopakker ook in een FUP (Fauna Uittreedplaats) was voorzien. Is dit inderdaad het geval en hebben de werkzaamheden op Hopakker die nú plaatsvinden hiermee te maken? En is het touw daarom ook verwijderd?

4. Indien deze FUP er niet komt: waarom niet, en wat gaat het college dán doen om ervoor te zorgen dat er geen katten en andere dieren meer verdrinken in dit water?

5. Over FUP’s in het algemeen: welke maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat andere steile kades in Utrecht worden voorzien van kattenreddingstouwen of andere maatregelen om katten en andere dieren van de verdrinkingsdood te redden?

NB we hebben het hier niet over natuurvriendelijke oevers die een natuurlijk verloop kunnen laten zien, maar over steile kades zoals die bij de Gruttersdijk/Hopakker.

6. Op dit moment staan er containers op het enige stukje groen op de Hopakker. Waarom zijn de containers op dit enige stukje groen geplaatst en hoe wordt de schade aan het groen gecompenseerd?

Indiendatum: 30 nov. 2016
Antwoorddatum: 21 dec. 2016

Schriftelijke vragen 152/2016

Onlangs zijn er baggerwerkzaamheden uitgevoerd langs de Gruttersdijk/Hopakker. Tijdens die werkzaamheden is het kattenreddingstouw dat door bezorgde bewoners is opgehangen langs de steile wand op de Gruttersdijk verwijderd. Van bewoners weet de Partij voor de Dieren dat op dit stuk diverse katten in het water belanden, waardoor het touw van levensbelang kan zijn voor in het water geraakte katten. Volgens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de gemeente Utrecht verantwoordelijk voor de baggerwerkzaamheden.

De Partij voor de Dieren heeft over het bovenstaande de volgende vragen:

1. Is het college ervan op de hoogte dat het kattenreddingstouw bij de Gruttersdijk is verwijderd??

Ja

2. Wordt het kattenreddingstouw binnenkort weer teruggeplaatst of komt er een andere mogelijkheid voor katten om uit het water te komen? Zo ja, welke mogelijkheid? Zo nee, waarom niet?

We plaatsen het kattenreddingstouw niet terug. Er komt een Fauna Uittreedplaats (FUP).

3. Op dit moment worden er werkzaamheden uitgevoerd op Hopakker, op het kleine stukje groen dat daar nog is/was. Eerder is aangekondigd dat bij de werkzaamheden rondom de Hopakker ook in een FUP (Fauna Uittreedplaats) was voorzien. Is dit inderdaad het geval en hebben de werkzaamheden op Hopakker die nú plaatsvinden hiermee te maken? En is het touw daarom ook verwijderd?

Er komt een FUP bij het stukje groen aan de Hopakker. De huidige werkzaamheden vinden plaats om de beschoeing te vernieuwen. Het touw is verwijderd in verband met de uitvoering van deze werkzaamheden.

4. Indien deze FUP er niet komt: waarom niet, en wat gaat het college dán doen om ervoor te zorgen dat er geen katten en andere dieren meer verdrinken in dit water?

Er komt een FUP.

5. Over FUP’s in het algemeen: welke maatregelen gaat het college nemen om ervoor te zorgen dat andere steile kades in Utrecht worden voorzien van kattenreddingstouwen of andere maatregelen om katten en andere dieren van de verdrinkingsdood te redden?

Waar we kades en beschoeiingen vervangen of vernieuwen bepalen we in overleg met de stadsecoloog of en waar er FUP’s moeten komen. We passen bij steile oevers FUP’s toe in plaats van touwen omdat zowel katten als egels, amfibieën en jonge watervogels de FUP's kunnen gebruiken.

NB we hebben het hier niet over natuurvriendelijke oevers die een natuurlijk verloop kunnen laten zien, maar over steile kades zoals die bij de Gruttersdijk/Hopakker.

6. Op dit moment staan er containers op het enige stukje groen op de Hopakker. Waarom zijn de containers op dit enige stukje groen geplaatst en hoe wordt de schade aan het groen gecompenseerd?

De ruimte in de binnenstad is zeer beperkt. We hebben voor deze locatie met groen gekozen omdat dit de meest geschikte plek is in de buurt van de werkzaamheden. Na afloop van de werkzaamheden zorgen we ervoor dat er minimaal zelfde kwaliteit aan groen terugkomt als bij de start van de werkzaamheden is aangetroffen.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Mondelinge vragen Vissterfte Daalsesingel

Lees verder

Schriftelijke vragen Primark en Hudson's Bay

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer